Temat numeru

DIF_04.jpg

Emisja dłużnych papierów wartościowych – kiedy, po co i jak?

Maciej Kobza   Dotacje i fundusze 15/2017

Rzetelne kierowanie przedsiębiorstwem musi obejmować zarządzanie długookresowe. Mając na względzie, że dla każdej firmy jednym z kluczowych czynników wzrostu powinna być maksymalizacja wypracowywanych zysków, zarówno poprzez zwiększanie konkurencyjności, jak i podnoszenie efektywności działania, osoby zarządzające danym podmiotem muszą nieustannie podejmować odpowiednie czynności w tych aspektach w krótkim oraz długim horyzoncie czasowym.

Dotacje i fundusze

Dostępne źródła finansowania inwestycji - leasing, kredyt, środki własne - analiza porównawcza

Dotacje i fundusze 15/2017 Tylko on-line

Każde przedsiębiorstwo, aby rozpocząć działalność i ją kontynuować, musi zgromadzić odpowiednie zasoby – finansowe, ludzkie, intelektualne, rzeczowe itp. Zasoby, którymi przedsiębiorstwo dysponuje, stanowią jego kapitał.  Najczęściej pojęcie kapitału utożsamiane jest jednak z możliwymi do wykorzystania zasobami finansowymi.

Strategie na...

Narzędzia

Analiza opłacalności przedsięwzięcia

Daniel Wójcik   Dotacje i fundusze 15/2017 Tylko on-line

Strategia rozwoju każdego przedsiębiorstwa wymaga podejmowania decyzji związanych z bieżącą działalnością, jak również decyzji o charakterze inwestycyjnym. W tym rozumieniu nie tylko biznesplan nowego przedsiębiorstwa jest inwestycją – jest nią również każde działanie związane z uruchomieniem nowego produktu, usługi bądź otwarciem nowej placówki.

Archiwum