Labirynt finansowy

Inwestycje adjustowane ryzykiem

Ewa Szpakowska   Dotacje i fundusze 18/2018 Tylko on-line

Inwestowanie – jedna z podstawowych działalności człowieka w dziedzinie ekonomii – to, najkrócej ujmując, wyrzekanie się bieżących, pewnych korzyści na rzecz przyszłych, nie do końca znanych. Pierwiastek przyszłości związany z zamianą znanego dziś na niewiadome jutro zawsze będzie implikować ryzyko związane z angażowaniem posiadanych kapitałów. Idealnym sposobem alokacji aktywów byłaby inwestycja przynosząca wysoką stopę zwrotu oraz pozbawiona ryzyka. Niestety, takowych nie ma.

Due diligence jako instrument określenia ryzyk związanych z transakcją przejęcia przedsiębiorstwa – case study

Kamil Stolarski Anna Błaszak   Dotacje i fundusze 18/2018 Tylko on-line

P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się produkcją obuwia ochronnego. Ma ona ugruntowaną markę i know-how zdobyte w wyniku wieloletnich doświadczeń. Niestety, kondycja finansowa spółki jest bardzo zła i właściwie spełnione zostały już przesłanki obligujące zarząd do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Podatek VAT przy factoringu

Paweł Kowalski   Dotacje i fundusze 16/2017 Tylko on-line

Jest jedną z form finansowania działalności przedsiębiorstwa. Zasadniczo polega on na wykupie przez wyspecjalizowaną firmę (faktora) od przedsiębiorcy (faktoranta) wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług do kontrahenta faktoranta. Dzięki usłudze faktoringu przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe wcześniej niż wynosi termin zapadalności wierzytelności handlowych.

Małe i średnie firmy polubiły faktoring

Dotacje i fundusze 16/2017 Tylko on-line

Odsetek mikro, małych i średnich firm, które deklarują, że do finansowania bieżącej działalności wykorzystują faktoring podwoił się w ciągu zaledwie jednego roku - wynika z badań przeprowadzonych przez Keralla Research na zlecenie NFG SA. Warto też podkreślić, że przedsiębiorstwa z sektora MŚP faktoring wykorzystują nie tylko jako wsparcie codziennej działalności, ale również finansują w ten sposób inwestycje.

Archiwum