Temat numeru

DIF_04.jpg

Emisja dłużnych papierów wartościowych – kiedy, po co i jak?

Maciej Kobza   Dotacje i fundusze 15/2017

Rzetelne kierowanie przedsiębiorstwem musi obejmować zarządzanie długookresowe. Mając na względzie, że dla każdej firmy jednym z kluczowych czynników wzrostu powinna być maksymalizacja wypracowywanych zysków, zarówno poprzez zwiększanie konkurencyjności, jak i podnoszenie efektywności działania, osoby zarządzające danym podmiotem muszą nieustannie podejmować odpowiednie czynności w tych aspektach w krótkim oraz długim horyzoncie czasowym.

Dif_14_4.jpeg

Inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową (B+R) szansą na wzrost konkurencyjności MSP i dużych przedsiębiorstw - część 1

Joanna Ciura   Dotacje i fundusze 14/2017

Inwestycje w rozwój technologicznych produktów (wyrobów czy usług), w tym również w procesy ich wytwarzania, wpływają na pozycję przedsiębiorstw na rynku. Inwestycje typu B+R przekładają się na wartość przedsiębiorstw już na etapie ogłaszania przez nie programu inwestycyjnego związanego z pracami badawczo-rozwojowymi (B+R).

Inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową (B+R) szansą na wzrost konkurencyjności MSP i dużych przedsiębiorstw - część 2

Joanna Ciura   Dotacje i fundusze 14/2017 Tylko on-line

Dokumentacja konkursowa zawiera pewne wytyczne co do kwalifikowalności wydatków wraz z definicjami i warunkami jakie muszą dane pozycje budżetu spełnić aby być zakwalifikowanymi do dofinasowania. Instytucje organizujące nabory do niektórych z nich podają pewne limity procentowe najczęściej w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

FiC_51_68.jpg

Działanie 2.1 – 900 mln na badania i rozwój

Kinga Kołata   Dotacje i fundusze 13/2017

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych cech działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Istotą projektu jest utworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych – głównie poprzez inwestycję w środki trwałe. W artykule, po krótkim wprowadzeniu, omówiono najważniejsze elementy dokumentacji konkursowej, takie jak katalog kosztów kwalifikowanych czy też kryteria oceny.

Kredyt na innowacje technologiczne – case study

Justyna Kobza   Dotacje i fundusze 12/2017

Przedsiębiorstwo X.Y.Z. Sp. z o.o., będące uznanym w Polsce i Europie producentem profesjonalnej odzieży sportowej, postanowiło zrealizować inwestycję polegającą na wdrożeniu do produkcji nowego i innowacyjnego produktu w postaci inteligentnej odzieży dla ratowników i wspinaczy górskich oraz innych użytkowników uprawiających ekstremalne sporty w niskich temperaturach.

DiF_12_18.jpg

Kredyty inwestycyjne – czy są korzystniejsze niż dotacja?

Pytanie postawione w tytule może się wydawać co najmniej kontrowersyjne, jeśli nie prowokacyjne, jednak w pewnych warunkach kredyt może być jedynym realnym źródłem finansowania inwestycji. Nie znaczy to jednak, że ten instrument zewnętrznego finansowania nie posiada istotnych przewag w stosunku do bezzwrotnej formy wsparcia, nawet gdy jej uzyskanie jest możliwe.

DiF_11_08.jpg

Leasing wartości niematerialnych i prawnych

Ewa Marczak   Dotacje i fundusze 11/2017

Wiele firm leasingowych posiada w swojej ofercie leasing sprzętu IT. Jednak czy możliwy jest leasing oprogramowania oraz usług wdrożeniowych? Oprogramowanie jest wartością niematerialną i prawną, podlegającą amortyzacji. Zatem zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz prawem podatkowym – może być przedmiotem umowy leasingowej – jednak pod pewnym warunkiem.

DiF_11_14.jpg

Biuro w leasingu

Adam Suliga   Dotacje i fundusze 11/2017

Większość przedsiębiorców, poproszonych o wskazanie trzech czynników, które miały największe znaczenie na początku ich drogi biznesowej, jednym tchem wymienia: pomysł, pieniądze i klienci. Sposobem na zabezpieczenie pierwszych dwóch jest leasing. A wtedy, pozostaje już tylko rozwijanie sprzedaży.

Dwutorowe unijne wsparcie dla MŚP

Europa stawia na inwestycje. W najnowszej perspektywie unijnej przeważają programy wspierające małych i średnich przedsiębiorców. Przykładowo w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dla przedsiębiorców przygotowywano łącznie prawie 3 mld złotych. Jednak mimo dużej puli środków w programach, nie każde przedsiębiorstwo ma szanse, na bezzwrotne finansowanie. Dlatego, oprócz dotacji, Unia przygotowała instrumenty gwarancyjne, które mają ułatwić dostęp do atrakcyjnych kredytów, leasingów i pożyczek.

Archiwum