Budżet: ponad 183 mln euro.

Budżet w I naborze: 80 mln euro, przy czym wysokość dofinansowania dla jednego projektu może wynieść od 100 000 do 2 500 000 EUR.

Dla kogo:

Podmioty z regionów:

 • Polska:

  podregiony główne: krośnieński i przemyski (w województwie podkarpackim), białostocki, łomżyński i suwalski (w województwie podlaskim), bialski i chełmsko-zamojski (w województwie lubelskim), ostrołęcko-siedlecki (w województwie mazowieckim);

  podregiony przyległe: rzeszowski i tarnobrzeski (w województwie podkarpackim); puławski i lubelski
  (w województwie lubelskim);

 • Białoruś:

  obwody główne: grodzieński i brzeski;

  obwody przyległe: miński (łącznie z miastem Mińsk) oraz homelski;

 • Ukraina

  obwody główne: lwowski, wołyński, zakarpacki;

  obwody przyległe: rówieński, tarnopolski, iwanofrankowski.

  • Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego
  • Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych
  • Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony
  • Promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami

Na co można pozyskać środki:

 • Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego
 • Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych
 • Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony
 • Promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami

Terminy:

Etap I: do 31 grudnia 2016 roku - składanie koncepcji projektowych

Etap II: składanie pełnego wniosku aplikacyjnego

Zobacz również

Tylko on-line nr 13/2017

Wciąż mała popularność ulgi B+R wśród firm w Polsce

Analiza KPMG w Polsce pt. „Ulga podatkowa na badania i rozwój”

Od momentu wprowadzenia ulgi na prace badawczo-rozwojowe minął ponad rok, jednak dotychczas nie zyskała ona dużej popularności wśród przedsiębiorców. Jedynie co dziewiąta przebadana firma, prowadząca prace badawczo-rozwojowe skorzystała z ulgi za 2016 rok. Aż 21% respondentów wciąż nie jest świadomych istnienia takiej możliwości obniżenia podatku dochodowego. Z kolei przedsiębiorcy, którzy świadomie nie decydują się na skorzystanie z ulgi B+R swoje decyzje motywują brakiem pewności, czy działalność kwalifikuje się do ulgi podatkowej oraz obawą, że odliczenie zostanie zakwestionowane przez organy skarbowe.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 12/2017

Bezzwrotna dotacja na strategię eksportową

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosi w marcu kolejny nabór w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Programu Polska Wschodnia. Konkurs dotyczy dotacji na wsparcie kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego a także udziału w zagranicznych targach i misjach handlowych.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 12/2017

Szybka Ścieżka znów dostępna

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I Osi Priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” POIR 2014-2020 ogłosiło nabór wniosków do Działania1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Dla kogo: Wzorem ubiegłych edycji, konkurs skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama