Aktualności

Tekst otwarty nr 11/2017

Electric Mobility Europe

6 lutego 2017 r. zamyka się nabór wniosków wstępnych w ramach międzynarodowego konkursu Electric Mobility Europe. Konkurs skupia się na finansowaniu projektów B+R obejmujących zagadnienia z zakresu elektromobilności i pojazdów elektrycznych.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 11/2017

Polski Fundusz Rozwoju z nowymi instrumentami

Grupa PFR uruchomiła zintegrowane centrum informacji i obsługi dla przedsiębiorców, samorządów i instytucji zainteresowanych instrumentami rozwoju. Jest to element realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która przewiduje integrację polskich instytucji rozwojowych poprzez stworzenie silnego centrum kompetencyjnego oraz wzmocnienie ich zdolności finansowania projektów kluczowych dla polskiej...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 11/2017

200 mln zł na wsparcie turystyki w Polsce Wschodniej

Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarły umowę na realizację programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia –Turystyka”. Dzięki porozumieniu mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i okołoturystycznej będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na inwestycje w Polsce Wschodniej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 10/2016

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014‑2020 działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 10/2016

Konkurs „IUSER”

W ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zarząd województwa śląskiego ogłosił nabór w konkursie Oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 Odnawialne źródła energii poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii-RIT Zachodni.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 10/2016

Pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska‑Białoruś‑Ukraina 2014‑2020.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 10/2016

Zwrotne finansowanie

Ministerstwo Rozwoju ogłasza konkurs na ZWROTNE FINANSOWANIE w temacie: Pomoc zwrotna jako popytowy instrument finansowania działań z zakresu kształcenia ustawicznego.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2016

Dla start‑upów, inwestorów i firm technologicznych

Wolves Summit – w jednym miejscu gromadzi pasjonatów najnowszych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań. Główną domeną Wolves Summit jest networking i komunikacja, a także stwarzanie możliwości rozwoju małym i średnim firmom poprzez aktywny udział inwestorów oraz przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Przejdź do

Partnerzy

Reklama