Aktualności

Tekst otwarty nr 9/2016

Konkurs „PROJEKTY APLIKACYJNE”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako instytucja pośrednicząca ogłosiła konkurs dla Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2016

Baza Usług Rozwojowych

Uruchomiono nową odsłonę portalu znanego pod nazwą „Inwestycja w kadry”. W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rozwoju o Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz uzgodnieniami z Komisją Europejską zmianie uległ regulamin portalu, który 23 sierpnia 2016 r. został zaakceptowany przez Ministerstwo Rozwoju. Do 8 września br. użytkownicy Bazy mogą odrzucić zmiany wprowadzone...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2016

Cykl bezpłatnych szkoleń „Przedsiębiorstwo z klimatem”

W ramach kampanii „Autobus energetyczny” utworzono mobilne centrum informacyjne, którego zadaniem jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na terenie 200 gmin. Eksperci jeżdżący autobusem będą tworzyli grupę doradczą, która będzie oferowała nieodpłatną, niezależną i najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną. Dla przedsiębiorców przygotowano bezpłatne...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 8/2016

WITELO FUND – Fundusz funduszy

Witelo Fund, to wspólny program Grupy PZU, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowany pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju. Fundusz będzie inwestował środki w czołowe światowe fundusze venture capital, aby promować wśród nich Polskę jako miejsca do inwestycji i realizacji innowacyjnych projektów.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 8/2016

Regionalne agendy naukowo‑badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło utworzenie RANB, czyli Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych. Mają one pomóc w ubieganiu się o środki na dofinansowanie innowacyjnych działań w branżach przemysłu włókienniczego, turystyki medycznej i energetyki.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 8/2016

Granty na granty: promocja jakości

Dla kogo: Jednostki naukowe, które przy ocenie wniosku osiągnęły co najmniej 80% progu (Treshold) aplikując w projektach programów badawczych UE: Horyzont 2020, Euratom, Fundusz Badawczy Węgla i Stali.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 8/2016

Zmiany w branży OZE

23 czerwca Prezydent podpisał ustawę z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, określającą ich lokalizację oraz warunki i tryb budowy. Najważniejsza zmiana dotyczy odległości od zabudowań mieszkalnych i mieszanych (z elementami funkcji mieszkaniowej) oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2016

SYNTHOS CHEMICAL AWARD – milion złotych dla najlepszego polskiego chemika

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Przejdź do

Partnerzy

Reklama