Aktualności

Tekst otwarty nr 7/2016

Pieniądze dla startupów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.2. „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2016

Bony na innowacje

Od 6 czerwca 2016 r. mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub projektu wzorniczego.
Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2016

Posadź las z ARiMR

1 czerwca rusza kolejne działanie finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” można składać od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2016

Konkurs dla twórców gier

Drugi duży konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju skierowany jest do twórców gier wideo – sektora wpisującego się w strategiczny rozwój polskiego przemysłu.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2016

Konkurs INNOSTAL

28 kwietnia 2016 r. NCBiR ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7/2016

Szybka ścieżka

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. „szybka ścieżka” – formalności ograniczone do minimum i czas wydania decyzji skrócony do 60 dni od złożenia dokumentów. Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności...

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama