Aplikowanie

Prezentujemy narzędzia i metody przydatne na każdym etapie zaawansowania projektu. Porównujemy użyteczność oprogramowania wspierającego beneficjentów, udostępniamy wzory pism i dokumentów, dzielimy się technikami stosowanymi przez uznanych ekspertów.

DIF_10_44.jpg

Urząd płaci za pracownika

Na przestrzeni ostatnich kilku lat stopa bezrobocia w Polsce systematycznie ulega obniżeniu. Według aktualnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynosi obecnie 8,4%1. W znacznym stopniu jest to zasługa wykorzystania narzędzi pomocowych skierowanych do przedsiębiorców. Programy dostępne w Urzędach Pracy umożliwiają przedsiębiorcom znalezienie odpowiednich kandydatów do pracy, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz wsparcie tworzenia miejsc pracy.

DiF_09_06.jpg

Nie każda młoda firma jest start-upem

Mateusz Nowak   Dotacje i fundusze 9/2016

Ostatnimi czasy mamy do czynienia z dużą dostępnością pieniądza na rynku, jak również wielu innych form pozafinansowych dla wsparcia przedsiębiorczości. Można stwierdzić, że wchodzimy w etap, gdzie podaż może przeważyć popyt. Trzeba o tym mówić szeroko i otwarcie. Co więcej, jesteśmy również świadkami wypaczenia niektórych pojęć – by nie szukać daleko, są to na przykład „innowacje” i „start-up”.

DiF_09_10.jpg

Pozyskanie inwestora – projekt, do którego trzeba się przygotować

Mariusz Malec   Dotacje i fundusze 9/2016

Pozyskanie finansowania to proces, do którego trzeba się przygotować, jak do każdego innego projektu. Bez dobrego przygotowania trudno będzie osiągnąć sukces lub też warunki wejścia kapitałowego będą niekorzystne dla przedsiębiorcy. Wbrew pozorom zdobycie wsparcia od inwestora wcale nie jest łatwiejsze niż przebrnięcie przez gąszcz dotacyjnej dokumentacji. Problemy zaczynają się bowiem już na etapie pierwszego kontaktu.

DiF_09_14.jpg

Do dotacji z przeszkodami

Start-upy uprawnione są do korzystania z większości konkursów badawczych i inwestycyjnych, aby jednak wziąć w nich udział, muszą pokonać kilka trudności oraz wystrzegać się zagrożeń, jakie wynikają z mnogości i nieznajomości dotacyjnych regulacji. Muszą również zwrócić szczególną uwagę na kilka newralgicznych, z ich punktu widzenia, kryteriów wyboru projektów.

DiF_09_18.jpg

Inkubator przedsiębiorczości – więcej plusów czy minusów?

Inkubator przedsiębiorczości to instytucja, której głównym celem jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Usługi oferowane przez inkubator stanowią alternatywę dla działalności gospodarczej. Działanie inkubatora przedsiębiorczości opiera się przede wszystkim na usłudze, jaką jest preinkubacja, czyli okres od zarysu pomysłu biznesowego do gotowości zarejestrowania działalności gospodarczej.

popraw_07.jpg

Popraw warunki bezpieczeństwa w firmie – skorzystaj z dotacji z ZUS

Openqualis   Dotacje i fundusze 8/2016

„W tej firmie nie było wypadku już od 342 dni” – takie tabliczki można czasem zobaczyć na drzwiach hal produkcyjnych. Stanowi to wartość zarówno dla pracodawcy – prowadzi firmę, w której nie ma zagrożeń, jak i dla pracownika – pracuje w firmie, w której może czuć się bezpiecznie. ZUS daje możliwość poprawienia tego bezpieczeństwa – na dofinansowaniu najbardziej skorzystają mniejsze firmy.

partner_12.jpg

Partner pilnie poszukiwany – gdzie znaleźć dobre jednostki do projektów badawczych?

Pozyskanie środków na realizację innowacyjnych pomysłów badawczych nie jest niemożliwe. Dostępność strumieni finansowania jest bardzo zróżnicowana, jednak bez względu na pochodzenie funduszy (z programów krajowych czy „europejskich”) większość z nich wymaga nawiązania współpracy ze specjalistycznymi jednostkami. Znalezienie w odpowiednim czasie odpowiedniego partnera może być kluczowe dla powodzenia całego projektu.

Archiwum