Działania każdego projektu powinny zmierzać do jak najskuteczniejszej realizacji jego celu, a więc rozwiązania wskazanego problemu. Niestety, często jeden podmiot nie jest w stanie sam zrealizować założonego przedsięwzięcia w należytym wymiarze, mają na to wpływ różne przyczyny – niewystarczające środki finansowe, zasoby ludzkie, techniczne, niewystarczające doświadczenia. Właściwym rozwiązaniem takiego problemu jest nawiązanie współpracy z inną jednostką lub podmiotem, który swoimi zasobami uzupełni braki i da możliwość właściwej realizacji projektu.

Partnerstwo stanowi jedną z bardzo istotnych form współpracy przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wymiana doświadczenia pomiędzy stronami partnerstwa daje możliwość kompleksowej realizacji celów założonych w projekcie, a także zaangażowania przedstawicieli wielu grup społecznych.

Z tego powodu zasada partnerstwa jest jedną z fundamentalnych zasad polityki regionalnej UE, dokładne zasady realizacji projektów partnerskich w nowej perspektywie zostały zawarte w Wytycznych realizacji zasady partnerstwa.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Tylko on-line nr 13/2017

Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków ułatwią realizację projektów hybrydowych PPP?

Realizacja projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem środków unijnych (tzw. projekty hybrydowe) jest bardzo złożona, a z uwagi na nieodpowiednie regulacje prawne – trudna w realizacji.

Czytaj więcej

Dotacja na doposażenie stanowiska pracy

DIF_10_51.jpg

Wewnętrzne regulaminy mogą różnić się od siebie, zawierać dodatkowe warunki, które należy spełniać, ubiegając się o wybraną formę wsparcia. Często określają one również maksymalną kwotę refundacji.

Czytaj więcej

Urząd płaci za pracownika

DIF_10_44.jpg

Na przestrzeni ostatnich kilku lat stopa bezrobocia w Polsce systematycznie ulega obniżeniu. Według aktualnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynosi obecnie 8,4%1. W znacznym stopniu jest to zasługa wykorzystania narzędzi pomocowych skierowanych do przedsiębiorców. Programy dostępne w Urzędach Pracy umożliwiają przedsiębiorcom znalezienie odpowiednich kandydatów do pracy, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz wsparcie tworzenia miejsc pracy.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama