Na przestrzeni ostatnich kilku lat stopa bezrobocia w Polsce systematycznie ulega obniżeniu. Według aktualnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynosi obecnie 8,4%1. W znacznym stopniu jest to zasługa wykorzystania narzędzi pomocowych skierowanych do przedsiębiorców. Programy dostępne w Urzędach Pracy umożliwiają przedsiębiorcom znalezienie odpowiednich kandydatów do pracy, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz wsparcie tworzenia miejsc pracy.

Urząd płaci za pracownika

Pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy

Spadająca stopa bezrobocia oznacza, że na rynku pracy pozostaje coraz mniej osób nieaktywnych zawodowo, które gotowe są podjąć zatrudnienie. Z tego powodu przedsiębiorcy mają problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy na stanowiska, które wcale nie wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Firmy mogą skorzystać z zasobów i możliwości bezpośredniego dotarcia do osób bezrobotnych, jakie oferują Urzędy Pracy. Pomoc, w zależności od potrzeb pracodawcy, może obejmować: właściwe przygotowanie oferty pracy i jej promocję, diagnozę predyspozycji zawodowych kandydatów, określenie cech psychofizycznych niezbędnych do pracy na danym stanowisku, dobór odpowiednich kandydatów, organizację giełd pracy lub wystawiennictwa na targach pracy. W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy mimo woli zapotrzebowania na pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, np. stanowisko operator koparki, przedsiębiorca nie jest w stanie zapełnić wolnych wakatów z uwagi na brak osób o danych umiejętnościach zainteresowanych podjęciem pracy. W odpowiedzi na te problemy, Urzędy Pracy mają możliwość udzielenia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy porad zawodowych oraz szkoleń i kształcenia, w celu nabycia przez nie konkretnych umiejętności. Działania te mają być odpowiedzią na realne zapotrzebowanie lokalnych przedsiębiorców na potrzeby zatrudnienia.

Pozostałe 88% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Tylko on-line nr 13/2017

Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków ułatwią realizację projektów hybrydowych PPP?

Realizacja projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem środków unijnych (tzw. projekty hybrydowe) jest bardzo złożona, a z uwagi na nieodpowiednie regulacje prawne – trudna w realizacji.

Czytaj więcej

Dotacja na doposażenie stanowiska pracy

Dotacja na doposażenie stanowiska pracy

Wewnętrzne regulaminy mogą różnić się od siebie, zawierać dodatkowe warunki, które należy spełniać, ubiegając się o wybraną formę wsparcia. Często określają one również maksymalną kwotę refundacji.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama