Autorzy

Agnieszka Borawska

Ekspert w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków z dotacji Unii Europejskiej i innych mechanizmów
fi nansowych, z ponad 10-letnim doświadczeniem w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnych
z różnych dziedzin dla sektora prywatnego, jednostek samorządu terytorialnego i ochrony
zdrowia. Zarówno w poprzedniej, jak i aktualnej perspektywie budżetowej związana z funduszami
EFRR i EFS w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych oraz programów współpracy
transgranicznej.

Artykuły

Przejdź do

Partnerzy

Reklama