Autorzy

Beata Maczyszyn

Ekspert ds. inżynierii środowiskowej. Doradza klientom PNO w procesach inwestycyjnych i zarządza projektami począwszy od fazy ich inicjacji (stworzenie założeń biznesowych, koordynacja procesu formalno-prawnego, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, i in.) aż po rozliczanie (aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych, koordynacja procedury wyboru podwykonawców). Doświadczenie inżynierskie, sukcesy realizacyjne w branży biogazowej oraz wiedza dotacyjna pozwalają na swobodne poruszanie się wśród obecnie prowadzonych projektów, które niejednokrotnie wymagają specjalistycznego podejścia do tematów środowiskowych i energetycznych.

Artykuły

Przejdź do

Partnerzy

Reklama