Autor

Joanna Ciura

Absolwentka biologii molekularnej (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) oraz zarządzania i inżynierii produkcji (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), a także studiów podyplomowych na kierunku Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych oraz na kierunku Analiza finansowa i zarządzanie wynikami. Ukończyła kurs z zakresu Innowacji i Komercjalizacji prowadzony przez profesorów Massachusetts Institute of Technology oraz kurs z zakresu zarządzania prawami własności intelektualnej prowadzony przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Uczestniczka Summer School on Intellectual Property w Genewie.

W latach 2006 - 2009, zdobywała doświadczenie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, gdzie prowadziła badania naukowe w dziedzinie biologii molekularnej w zastosowaniu w medycynie. Od 2010 była zaangażowana m.in. w projekty dofinansowane ze środków unijnych, na różnych etapach ich cyklu życia (opracowywanie dokumentacji projektowej, realizacja, zarządzanie). Od 2011 specjalizuje się doradztwie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, głównie B+R, rachunku oceny efektywności inwestycji oraz w zarządzaniu własnością intelektualną. Jest autorem i współautorem projektów doradczych w zakresie oceny potencjału rynkowego wyników badań i wyceny technologii na cele komercjalizacji, biznesplanów, studiów wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych na lata 2014-2020.

Artykuły

Archiwum