Autorzy

Konrad Majewski

Prawnik, doradca prawny z grupy doradczej M&S Doradcy Strategicznie i z Centrum Optymalizacji Procesów Zakupowych, redaktor budujwprawie.pl, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa antymonopolowego, warunków kontraktowych FIDIC. Doświadczenie zdobywał w Urzędzie Zamówień Publicznych oraz w krakowskiej kancelarii prawnej. Wspiera wykonawców w procesie ofertowania do sektora administracji publicznej. Doradza przedsiębiorcom w sprawie postępowań prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zakresu porozumień  ograniczających konkurencję (w szczególności zmów przetargowych). Interesuje się prawnymi aspektami
pozyskiwania funduszy europejskich.

Artykuły

Przejdź do

Partnerzy

Reklama