Autorzy

Magdalena Wojdała

Prawnik, trener, wykładowca, doktorantka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalistka w zakresie sukcesji gospodarczej, skutecznie pozyskuje dotacje unijne, głównie na działania szkoleniowe. Ukończyła studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przeprowadziła około 1000 godzin szkoleniowych dla różnych grup. W prowadzonych szkoleniach przedstawia skomplikowane zagadnienia prawne za pomocą metod aktywizujących uczestników (np. symulacja rozprawy sądowej). W działalności naukowej skupia się na zagadnieniach szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

Artykuły

Przejdź do

Partnerzy

Reklama