Autorzy

Patrycja Milecka

Pozyskuje fundusze unijne i realizuje projekty od 2005 roku, z ramienia różnych instytucji i podmiotów zarówno publicznych, jaki i prywatnych i pozarządowych. W poprzedniej perspektywie związana głownie z funduszami w ramach EFS, obecnie specjalizuje się w Osi Priorytetowej związanej z Edukacją i POWER. W swojej pracy przeszła wszystkie etapy realizacji projektu – od pomysłu, poprzez pozyskiwanie partnerów, pisanie wniosku i prowadzenie działań na różnych poziomach – rekrutacji i opieki nad uczestnikami, promocji, księgowości oraz koordynacji zespołem projektowym. Wszystkie realizowane przez nią projekty, które przeszły kontrole, zakończyły ją z wynikiem pozytywnym.

Artykuły

Przejdź do

Partnerzy

Reklama