ASOS – finansowanie działań aktywności społecznej osób starszych

Anna Maria Dukat   Dotacje i fundusze 14/2017 Tylko on-line

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych jest realizowany od 2012 roku. To przedsięwzięcie kompleksowe, uwzględniające obszary i kierunki wsparcia umożliwiające poprawę jakości i poziomu życia osób starszych przez aktywność społeczną dla godnego starzenia się. Czynnikiem mocno oddziałującym na grupę osób starszych i ich życie jest przede wszystkim problem demograficzny, czyli starzenie się społeczeństwa.

Środki finansowe niezbędne do realizacji Rządowego Programu ASOS można pozyskać, aplikując w otwartym konkursie ofert, który jest ogłaszany corocznie.

Podstawy wymogów

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

  • organizacje pożytku publicznego i wolontariackie (zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  • organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, kółka rolnicze, cechy i izby rzemieślnicze, izby i samorządy gospodarcze oraz wspólnoty mieszkaniowe,
  • podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
  • spółdzielnie socjalne (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych) w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółki non-profit, czyli spółki akcyjne i spółki z ograniczoną działalnością gospodarczą oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.

 

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum