Z informacji przedstawianych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pod koniec 2019 r. wynika, że Polska wydała już ponad 80% funduszy unijnych (ok. 270 mld zł) przyznanych w obecnej perspektywie (2014–2020). Dane resortu wskazują, że środki unijne przyczyniły się do wzrostu nakładów inwestycyjnych o 24% (w 2018 r.), co jest pozytywnym zjawiskiem dla gospodarki całego kraju.

Głównym beneficjentem funduszy europejskich są samorządy, natomiast do drugiej grupy należą przedsiębiorcy. Spośród 57 tys. dofinansowanych projektów (dane z grudnia 2019 r.) co drugi beneficjent to przedsiębiorstwo. Duże przedsiębiorstwa uzyskały najwyższą kwotę dofinansowania, czyli 51,7 mld zł, co jest charakterystyczne ze względu na wielkość budżetów projektów. Dla sektora mikro-, małych i średnich (MŚP) przedsiębiorstw poziom dofinansowania wyniósł niecałe 42 mld zł. Najwięcej inwestycji przedsiębiorstw obejmowały projekty z obszaru B+R, innowacji czy wzmacniania konkurencyjności. W perspektywie ostatnich kilku lat sektory, które otrzymały najwięcej dotacji, to przemysł i budownictwo, natomiast zmniejszył się w nich udział rolnictwa.

Publikacje związane z oceną i dokładnymi danymi z obecnej perspektywy finansowej pojawią się dopiero w kolejnych miesiącach, a nawet latach. Prognozy dotyczące możliwości dofinansowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027 zostaną przedstawione w najbliższych miesiącach. Negocjacje związane z unijnym budżetem trwają, natomiast już teraz można zweryfikować, jakie kierunki zostały przewidziane w ramach nowej perspektywy.

W komunikacie Komisji Europejskiej z października 2019 r. wskazano ogólne wytyczne, jakimi państwa członkowskie mają się kierować w trakcie negocjacji nad unijnym budżetem:

  • całkowity poziom finansowania powinien być współmierny do wspólnych priorytetów Unii;
  • budżet powinien być nowoczesny i zapewniać odpowiednią równowagę między politykami oraz silny nacisk na wartość dodaną UE;
  • należy przyjąć bardziej przejrzyste podejście do finansowania budżetu UE i wprowadzić nowe źródła dochodów, aby wesprzeć realizację priorytetów i zmniejszyć obciążenie z tytułu wkładów krajowych;
  • należy zapewnić większą spójność polityki poprzez ściślejsze powiązanie finansowania z priorytetami politycznymi oraz silniejsze narzędzia służące ochronie budżetu UE w przypadku braków w zakresie praworządności.

Propozycja Komisji Europejskiej obejmuje długoterminowy budżet na poziomie 1,114% dochodu narodowego brutto 27 państw UE (bez Wielkiej Brytanii, która 31 stycznia 2020 r. wystąpiła z Unii Europejskiej). Negocjowany budżet jest niższy od obecnego, który wynosi 1,16% DNB. Wykres przedstawia wkłady krajowe z podziałem na koncepcję wydatkowania środków z budżetu UE na lata 2021–2027.

Przedstawiona propozycja stanowi realny cel i budżet na miarę zaplanowanych działań. Większe cięcia budżetu mogłyby nieść ryzyko dotyczące przeniesienia środków z programów społecznych czy związanych z rolnictwem na rzecz programów dotyczących badań i innowacji.

Pozostałe 57% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Rozliczanie projektów unijnych

DiF_MC_66_3.jpg

Realizacja projektów, które otrzymały dofinansowanie, wiąże się z szeregiem obowiązków. Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie do etapu rozliczania, a później trwałości projektu mijają miesiące, a nawet lata. Prowadzenie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz załącznikami do niej gwarantuje jego przepisowe i poprawne rozliczenie, w wyniku czego zostanie wypłacone dofinansowanie.

Czytaj więcej

Fundusze Europejskie w Polsce – nowy rok, nowe możliwości

DiF_24_7.jpg

Przedsiębiorcy, którzy planują długookresowe kierunki rozwoju, nastawione na wdrażanie innowacji wykorzystujących najnowsze rozwiązania i technologie, mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 18/2018

Dofinansowane usługi doradcze w zakresie innowacji ‑ dwie ostatnie szanse skorzystania z dofinansowania inwestycji w Poddziałaniu 2.3.1 POIR

Czego potrzebuje firma? Jakie technologie można, a jakie należałoby wdrożyć w przedsiębiorstwie? Które spośród innowacyjnych rozwiązań mogą przynieść firmie największe korzyści? W jaki sposób efektywnie wprowadzić innowacyjny produkt na rynek? Jak sfinansować inwestycję? Na te i na wiele innych pytań odpowiedzą konsultanci Ośrodków Innowacji akredytowanych przez Ministerstwo Rozwoju, w ramach świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama