2 sierpnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs w ramach swojego sztandarowego Działania 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”. Kolejny raz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały szansę pozyskania dotacji na realizację projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R i prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.

Odświeżone kryteria, zliberalizowane progi wejścia do konkursu, dedykowana linia finansowa skierowana do średnich miast oraz niezwykle atrakcyjny budżet (łącznie 1,15 mld zł) w połączeniu z wydłużonym naborem wniosków (trwającym aż do końca lutego 2018 r.) sprawiają, że MŚP, które planują inwestycje skutkujące wdrożeniem na rynek innowacji produktowych/procesowych, powinny zainteresować się tym konkursem. Nabór wniosków ruszył 5 września.

Jakie zmiany?

Aktywizacja średnich miast

Podstawową zmianą jest wydzielenie części środków z budżetu konkursu (400 mln zł) tylko dla projektów, które realizowane będą w miastach średniej wielkości (ich lista znajduje się na stronie PARP).

Pozostała część budżetu, tj. 750 mln zł dostępna jest dla projektów planowanych do realizacji we wszystkich pozostałych lokalizacjach. Taka forma konkursu ma zachęcić do lokowania innowacyjnych projektów także poza największymi ośrodkami miejskimi.

Nabór wniosków przeprowadzany w rundach

Nabór wniosków jest znacznie wydłużony i odbywa się w podziale na rundy, według następującego schematu:

  • I runda: 5 września – 30 września br. (runda zakończona; złożono 11 wniosków)
  • II runda: 1 października – 31 października br.
  • III runda: 1 listopada – 31 grudnia br.
  • IV runda: 1 stycznia – 28 lutego 2018 r.

Taka forma aplikowania, realizowana wcześniej także przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursów tzw. Szybkiej Ścieżki, pozwala na bardziej elastyczne podejście w zakresie terminów oceny wniosków. Wnioski złożone wcześniej będą już w trakcie oceny i szybciej otrzymają decyzję o wynikach niż te złożone w ostatnich dniach trwania konkursu.

Warto jednak zaznaczyć, że taki schemat realizacji naboru wcale nie gwarantuje, że dla przedsiębiorców czekających ze złożeniem wniosku do ostatniej rundy wystarczy pieniędzy. Budżet całego konkursu jest bardzo duży – łącznie 1,15 mld zł – ale podobnie jak w poprzednich edycjach należy spodziewać się znacznego zainteresowania. Zgodnie z opublikowanym przez PARP regulaminem całościowy budżet nie będzie dzielony na rundy, więc teoretycznie nie można wykluczyć sytuacji, że wyczerpie się wraz z zakończeniem oceny projektów złożonych we wcześniejszych rundach.

Pierwsze doświadczenie pokazuje, że przedsiębiorcy jednak nie spieszyli się, bo w pierwszym etapie, tj. do 30 września br. złożono tylko 11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ok. 111 mln zł. Warto zaznaczyć, że w konkursie przeznaczonym dla średnich miast nie został złożony ani jeden wniosek.

Biorąc pod uwagę, że dofinansowania nie otrzymają wszyscy, którzy zdecydowali się na złożenie wniosku można zakładać, że pierwszy etap naboru wykorzysta małą część środków z całości dostępnych. Jednocześnie należy się też spodziewać wzmożonego zainteresowania i znacząco większej ilości wniosków w kolejnych rundach.

Warto więc, aby przedsiębiorcy, którzy są na to gotowi i mają dobrze przygotowane projekty, składali wnioski bez zbędnych opóźnień.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Fundusze Europejskie w Polsce – nowy rok, nowe możliwości

DiF_24_7.jpg

Przedsiębiorcy, którzy planują długookresowe kierunki rozwoju, nastawione na wdrażanie innowacji wykorzystujących najnowsze rozwiązania i technologie, mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich.

Read more
On-line only no. 18/2018

Dofinansowane usługi doradcze w zakresie innowacji - dwie ostatnie szanse skorzystania z dofinansowania inwestycji w Poddziałaniu 2.3.1 POIR

Czego potrzebuje firma? Jakie technologie można, a jakie należałoby wdrożyć w przedsiębiorstwie? Które spośród innowacyjnych rozwiązań mogą przynieść firmie największe korzyści? W jaki sposób efektywnie wprowadzić innowacyjny produkt na rynek? Jak sfinansować inwestycję? Na te i na wiele innych pytań odpowiedzą konsultanci Ośrodków Innowacji akredytowanych przez Ministerstwo Rozwoju, w ramach świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Read more

Zmiany w SME Instrumencie - co nas czeka w 2018 roku?

Jedyną stałą rzeczą w życiu są zmiany. SME Instrument (SMEI) idealnie wpisuje się w to stwierdzenie. Komisja Europejska zaplanowała szereg usprawnień, które mogą zaskoczyć małe i średnie firmy z całej Europy. Aby lepiej się do nich przygotować, opracowaliśmy materiał o zmianach oraz krótkie podsumowanie tego, jak wyglądał rok 2017 w SMEI – czyli kto był najskuteczniejszy i jak w tym wszystkim odnalazły się polskie firmy.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement