Jedyną stałą rzeczą w życiu są zmiany. SME Instrument (SMEI) idealnie wpisuje się w to stwierdzenie. Komisja Europejska zaplanowała szereg usprawnień, które mogą zaskoczyć małe i średnie firmy z całej Europy. Aby lepiej się do nich przygotować, opracowaliśmy materiał o zmianach oraz krótkie podsumowanie tego, jak wyglądał rok 2017 w SMEI – czyli kto był najskuteczniejszy i jak w tym wszystkim odnalazły się polskie firmy.

SME Instrument

Horyzont 2020 jest największym programem dofinansowania innowacyjnych rozwiązań w historii Unii Europejskiej. Jest kontynuacją dotychczasowych funduszy bezpośrednio z Brukseli wspierających badania naukowe i innowacje. SME Instrument jest częścią Horyzontu 2020 finansującą innowacyjne projekty realizowane tylko i wyłącznie przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Instrument wspiera firmy o zasięgu międzynarodowym, pomagając im w realizacji przełomowych pomysłów o wysokim ryzyku i potencjale. Jego celem jest wzmocnienie europejskiej innowacyjności i pomoc w szybszym wprowadzeniu innowacji na rynek. W ciągu 7 lat trwania programu firmy mogą zdobyć ponad 3 miliardy euro. Dotacje są przyznawane projektom w ramach dwóch faz, a wnioski wolno składać kilka razy w roku. Można włączać partnerów biznesowych do konsorcjum i/lub zlecić część pracy innym podmiotom.

O dotację z Instrumentu może się ubiegać mała lub średnia firma z innowacyjnym pomysłem z każdego kraju Unii Europejskiej
i wybranych krajów stowarzyszonych.

Nie ma wyznaczonych limitów na to, jaki procent budżetu trafi do danego państwa. To, ile grantów otrzyma każdy z nich, zależy wyłącznie od przedsiębiorczości lokalnych firm. Dofinansowanie otrzymują najbardziej przełomowe i najlepiej przygotowane projekty.

Success rate (wskaźnik sukcesu) w Fazie 2 jest bardzo niski (w ostatnim rozdaniu około 4%), a mimo to przy każdym naborze tysiące firm stwierdzają, że warto poświecić czas i energię na przygotowanie wniosku. Powodów jest wiele: wysoki budżet, uproszczone procedury, bezzwrotne dotacje z puli europejskiej, duży prestiż programu (wygranie grantu ze SMEI przyciąga inwestorów

i dodaje wiarygodności firmie i projektowi) oraz wsparcie coachingowe.

SME Instrument w 2017 r.

W tym podsumowaniu skupimy się na projektach Fazy 2, które najbardziej wpływają na wzrost tempa rozwoju projektów (granty są znacznie wyższe niż w Fazie 1). W momencie, w którym kończono pisać ten artykuł, nie były jeszcze znane wyniki z października 2017 r., dlatego pominiemy wnioski z tego rozdania.

Polska – coraz lepiej

Zdecydowanie możemy powiedzieć, że ten rok jest przełomowy dla polskich firm startujących w Fazie 2 SME Instrumentu. W 2017 roku 5 projektów zdobyło grant z tej fazy, czyli prawie tyle samo, co przez trzy wcześniejsze lata (2014-
-2016 – 6 projektów). Z czego wynika ta poprawa? Mieliśmy okazję uczestniczyć w przygotowaniu do programu we wszystkich sfinansowanych projektach Fazy 2 w 2017 roku i przyjrzeć się temu, jak działają wygrywające firmy. Pozwoliło to nam zaobserwować pewne wspólne cechy w myśleniu i działaniu. Poza innowacyjnymi projektami firmy charakteryzują się biznesowym podejściem, pomysłem na siebie i komercjalizację. Są świadome działań konkurencji i swojego miejsca na rynku. Poradziłyby sobie bez grantu, SMEI pomoże im jedynie rozwijać swoje produkty szybciej. Nie bez znaczenia są również: zmiana podejścia do programu na bardziej dojrzałe oraz profesjonalne przygotowanie (wszystkie firmy były aktywnie zaangażowane w pisanie wniosku).

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Fundusze Europejskie w Polsce – nowy rok, nowe możliwości

DiF_24_7.jpg

Przedsiębiorcy, którzy planują długookresowe kierunki rozwoju, nastawione na wdrażanie innowacji wykorzystujących najnowsze rozwiązania i technologie, mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich.

Read more
On-line only no. 18/2018

Dofinansowane usługi doradcze w zakresie innowacji - dwie ostatnie szanse skorzystania z dofinansowania inwestycji w Poddziałaniu 2.3.1 POIR

Czego potrzebuje firma? Jakie technologie można, a jakie należałoby wdrożyć w przedsiębiorstwie? Które spośród innowacyjnych rozwiązań mogą przynieść firmie największe korzyści? W jaki sposób efektywnie wprowadzić innowacyjny produkt na rynek? Jak sfinansować inwestycję? Na te i na wiele innych pytań odpowiedzą konsultanci Ośrodków Innowacji akredytowanych przez Ministerstwo Rozwoju, w ramach świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Read more

Kolejna szansa na wsparcie inwestycji MŚP

2 sierpnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs w ramach swojego sztandarowego Działania 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”. Kolejny raz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały szansę pozyskania dotacji na realizację projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R i prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement