Dotacje i fundusze 24/2019

DiF_24.jpg

Odroczona sprzedaż biznesu sposobem na ograniczenie ryzyka właścicieli

Wraz z nowym rokiem przedsiębiorcy, którzy planują długookresowe kierunki rozwoju, nastawione a wdrażanie innowacji wykorzystujących najnowsze rozwiązania i technologie, mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich. Część dofinansowania można uzyskać w ramach bezzwrotnych dotacji,  część zaś z tytułu odnawialnych pożyczek, poręczeń kredytów czy wejść kapitałowych, z których po spłacie można skorzystać ponownie. O tym, skąd wziąć fundusze na działalność z zakresu B+R, o jakich kwotach wsparcia mówimy i kiedy upływają terminy składania wniosków, pisze Laura Kloch, konsultantka w Accreo.

W numerze poruszamy również temat odroczonej sprzedaży przedsiębiorstwa. Jan Gaj z Navigator Capital Group dowodzi, że odroczona sprzedaż może być dobrym sposobem na ograniczenie ryzyka właścicieli i maksymalizację ceny sprzedaży przedsiębiorstwa.

Z kolei Jacek Kaliński z Clever Investment wychodzi naprzeciw potrzebom młodych firm i w swoim tekście podejmuje się omówienia zalet i wad finansowania dłużnego jako sposobu budowania majątku przedsiębiorstwa.

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Order this issue

Articles

no. 24/2019

Odroczona sprzedaż biznesu sposobem na ograniczenie ryzyka właścicieli i maksymalizację ceny sprzedaży przedsiębiorstwa

DiF_24_3.jpg

Wiele firm rodzinnych założonych po 1989 r. jest wciąż zarządzanych przez pierwszych właścicieli, którzy pozostają zaangażowani operacyjnie w działalność przedsiębiorstw. Wielu z długoletnich właścicieli firm zastanawia się, jak długo powinni pozostać aktywni zawodowo. Niejednokrotnie też stają przed dylematem dotyczącym przekazania władzy w przedsiębiorstwie i zabezpieczenia własnego majątku oraz...

Read more
no. 24/2019

Fundusze Europejskie w Polsce – nowy rok, nowe możliwości

DiF_24_7.jpg

Przedsiębiorcy, którzy planują długookresowe kierunki rozwoju, nastawione na wdrażanie innowacji wykorzystujących najnowsze rozwiązania i technologie, mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich.

Read more
On-line only no. 24/2019

Problemy podatkowe związane z sukcesją przedsiębiorstwa – odpowiedzi MF

Od 25 listopada 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa o zarządzie sukcesyjnym regulująca zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w spadku. Ustawa ta wprowadziła liczne zmiany do ustaw podatkowych dotyczące rozliczania podatku dochodowego, VAT oraz podatku od spadków i darowizn przez takie przedsiębiorstwo. Już teraz pojawiają się wątpliwości, jak w praktyce stosować niektóre z nowych przepisów. 

Read more
On-line only no. 24/2019

Transakcje zawierane między podmiotami powiązanymi

W sprawozdaniu finansowym jednostki powinny ujawnić informacje dotyczące wzajemnych transakcji między jednostkami powiązanymi. W związku z tym jednostka powinna przyjąć w swoich zasadach (polityce) rachunkowości takie rozwiązania, aby łatwo można było wyodrębnić z ksiąg rachunkowych informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanymi. W tym celu jednostka powinna wprowadzić do ksiąg rachunkowych...

Read more
no. 24/2019

Nowy program akceleracyjny dla start‑up'ów z CEE – rekrutacja trwa!

DiF_24.jpeg

15 stycznia br. rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, adresowanego do startupów z Polski oraz czternastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym m.in. z Węgier, Rumuni, Estonii i Ukrainy. Organizatorem programu jest Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej, która z sukcesem zrealizowała dotychczas pięć edycji programu MIT Enterprise Forum Poland....

Read more
no. 24/2019

Finansowanie dłużne, czyli jak budować majątek młodej firmy

DiF_24_12.jpg

Przedsiębiorstwa w swojej działalności nie zawsze są w stanie polegać tylko na kapitale generowanym samodzielnie. Czasem własne źródła pieniądza są ograniczone i nawet sieć kontaktów (czyli tzw. 3F – Friends, Family and Fools) nie jest w stanie wygenerować potrzebnej ilości kapitału. A co tu dużo mówić – firmy w początkowym etapie rozwoju są bardzo kapitałochłonne i wbrew pozorom potrzeba wszystkiego,...

Read more

Advertisement