Dotacje i fundusze 8/2016

DiF_08.jpg

Początek okresu wakacyjnego jest niezwykle gorący i bynajmniej nie za sprawą pogody. W obszarze dofinansowań ostatnie tygodnie upłynęły na śledzeniu działań związanych z nowelizacją ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz tzw. ustawą antywiatrakową. Kontrowersje nie milkną nawet po podpisaniu ustawy. Przewodniczący Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE prof. dr hab. Andrzej Radecki w apelu skierowanym do Prezydenta RP podkreślał, że przyszłość energetyki wiatrowej jest zagrożona nie tyle wyhamowaniem, co całkowitym wstrzymaniem działań głównie przez redefinicję budowli, obostrzeń odległościowych i zmian podatkowych. Wiele głosów wskazuje też na problemy mniejszych, prywatnych inwestorów, którzy ze względu na brak zapowiadanego mechanizmu taryf gwarantowanych mogą mieć kłopoty z rozwojem m.in. przydomowych mikroinstalacji. Infografikę dołączoną do apelu publikujemy także w tym numerze, by dać Państwu możliwość własnej oceny zasadności podnoszonych kwestii. Z drugiej strony rząd broni stanowiska, że zmiany są potrzebne, by wspierać stabilniejsze źródła zielonej energii. Czy biogazownie i spalarnie biomasy z węglem faktycznie wymagają wsparcia ograniczającego inne formy ekoelektrowni?

Tymczasem inne pola dotacyjne mają się nieźle, a ogłoszone i zbliżające się konkursy dają szanse na rozwój dość szerokiemu gronu beneficjentów. Nowa perspektywa, to głównie działania biznesu i nauki i tu można realizować wiele pomysłów, jednak złożoność projektów wymaga obrania odpowiedniej strategii zwiększającej szanse na pozyskanie środków. Jak planować proces starania się o fundusze opisujemy w artykule Izabeli Stelmaszewskiej-Patyk, Strategia pozyskiwania środków na badania naukowe. Firmom z sektora MŚP polecamy szczególnie drugi nabór Kredytu na innowacje technologiczne. O doświadczeniach pierwszej odsłony piszą eksperci z Capital Partner kładąc nacisk na jakość składanego wniosku. Inne formy wsparcia prezentujemy w raporcie przedstawiającym specyfikę Regionalnych Programów Operacyjnych wraz z praktycznym harmonogramem konkursów. Wciąż można starać się także o pozyskanie dotacji z ZUS na podniesienie bezpieczeństwa w firmie. Wiele przedsiębiorstw jeszcze nie złożyło wniosków, więc zachęcamy do tego w artykule otwierającym wydanie.

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Order this issue

Articles

no. 8/2016

Popraw warunki bezpieczeństwa w firmie – skorzystaj z dotacji z ZUS

popraw_07.jpg

„W tej firmie nie było wypadku już od 342 dni” – takie tabliczki można czasem zobaczyć na drzwiach hal produkcyjnych. Stanowi to wartość zarówno dla pracodawcy – prowadzi firmę, w której nie ma zagrożeń, jak i dla pracownika – pracuje w firmie, w której może czuć się bezpiecznie. ZUS daje możliwość poprawienia tego bezpieczeństwa – na dofinansowaniu najbardziej skorzystają mniejsze firmy.

Read more
no. 8/2016

Partner pilnie poszukiwany – gdzie znaleźć dobre jednostki do projektów badawczych?

partner_12.jpg

Pozyskanie środków na realizację innowacyjnych pomysłów badawczych nie jest niemożliwe. Dostępność strumieni finansowania jest bardzo zróżnicowana, jednak bez względu na pochodzenie funduszy (z programów krajowych czy „europejskich”) większość z nich wymaga nawiązania współpracy ze specjalistycznymi jednostkami. Znalezienie w odpowiednim czasie odpowiedniego partnera może być kluczowe dla powodzenia...

Read more
no. 8/2016

Strategia pozyskiwania środków na badania naukowe

strategia_16.jpg

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie aplikowaniem o środki na projekty badawcze. Narodowe Centrum Nauki, NCBiR, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej czy Komisja Europejska, publikują coraz więcej konkursów, w których swoich sił mogą spróbować zarówno naukowcy, jak i przedsiębiorcy – najczęściej wspólnie. To spore wyzwanie, ale też duża szansa na uatrakcyjnienie prowadzonych badań i finansowanie wykraczające...

Read more
no. 8/2016

Fundusze dla edukacji

fundusze_37.jpg

Osiągnięcie priorytetów określonych w Strategii Europa 2020, które zakładają inteligentny i zrównoważony rozwój, sprzyjający włączeniu społecznemu, zależą w ogromnym stopniu od jakości kapitału ludzkiego. Fundusze przeznaczone na edukację w perspektywie 2014-2020 mają wspierać działania, w których obywatele przez jak najdłuższy okres życia i przy wykorzystaniu różnych metod uzyskują kompetencje i kwalifikacje...

Read more
Open access no. 8/2016

Jak zdobyć dotacje z UE na promocję firmy?

jak_42.jpg

Wokół dotacji unijnych narosło już wiele mitów, legend i nieporozumień. Przede wszystkim „dotacje są dla wszystkich, ale nie dla każdego”. Nie pamiętam już kiedy po raz pierwszy i z czyich ust usłyszałem to zdanie, ale bardzo mi się spodobało, bo uważam że w prostych słowach idealnie oddaje sens całego mechanizmu redystrybucji środków unijnych.

Read more
no. 8/2016

Kredyt na innowacje technologiczne w praktyce

kredyt_47.jpg

Kredyt technologiczny był jednym z najpopularniejszych konkursów organizowanych w ramach perspektywy finansowej wdrażanej w latach 2007-2013. Wraz z końcem stycznia br. Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył pierwszy nabór wniosków w ramach jego nowej odsłony – kredytu na innowacje technologiczne, czyli poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem...

Read more
no. 8/2016

Dotacje na sprzęt i budowę hali

dotacje_51.jpg

Obecna perspektywa finansowa 2014-2020 w szczegółach znacznie odbiega od poprzedniej. Wydawać by się mogło, że szanse na dotacje mają wyłącznie wysoko wyspecjalizowane działania B+R, jednak są sposoby na sfinansowanie również prostszych potrzeb typu budowa hali czy zakup linii produkcyjnej. Trzeba tylko spojrzeć na problem szerzej, bardziej kreatywnie, a możliwości realizacji pojawi się kilka.

Read more
no. 8/2016

Środki unijne na każdy etap działalności innowacyjnej

srodki_61.jpg

Wraz z wejściem w życie nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, definitywnie zakończył się okres tak szerokiego wsparcia projektów inwestycyjnych, z jakim mieliśmy do czynienia w latach 2007-2013. W zamian za to polskim przedsiębiorcom zaoferowano bogate możliwości finansowania wszelkiej aktywności badawczo-rozwojowej (B+R).

Read more
no. 8/2016

Nowe zasady reprezentowania

nowe_58.jpg

1 lipca br. w życie wchodzą długo oczekiwane zmiany w przepisach dotyczących pełnomocnictw. Co się zmieni? Wiele. Przede wszystkim – jedno pełnomocnictwo wystarczy do reprezentacji w kilku sprawach.

Read more
no. 8/2016

Konkurs pilotażowy SCALE UP

Konkurs organizowany w ramach rządowego programu Start In Poland.

Read more
no. 8/2016

RPO – nowe rozdanie dotacji dla przedsiębiorstw

RPO_20.jpg

Unijna perspektywa 2014-2020 z tygodnia na tydzień nabiera rozpędu – aktualizowane są kolejne dokumenty programowe i ogłaszane nowe konkursy. Dotyczy to w równej mierze programów krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W tym oceanie możliwości przedsiębiorcy i instytucje publiczne próbują wyłowić coś dla siebie. Przed rozpoczęciem aplikowania warto jednak przeanalizować, jakie wymagania musimy...

Read more
no. 8/2016

Nowe zasady udzielania zamówień

nowe_26.jpg

13 maja 2016 r. podczas osiemnastego posiedzenia Sejmu została uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej nowelizacją). Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 52 Regulaminu Sejmu, skierował ustawę do dalszych prac parlamentarnych, które odbędą się w Senacie.

Read more
no. 8/2016

Rewitalizacja w perspektywie 2014‑2020

rewitalizacja_21.jpg

Od 18 listopada 2015 r. obowiązuje ustawa o rewitalizacji, która tworzy ramy formalno-prawne do przeprowadzania kompleksowych działań naprawczych na terenach o szczególnej koncentracji problemów. Ustawa określa reguły przygotowania Gminnych Programów Rewitalizacji oraz zestaw fakultatywnych narzędzi, wspierających prowadzenie działań rewitalizacyjnych. Rewitalizacja stała się zadaniem własnym gmin,...

Read more
Open access no. 8/2016

Zmiany w branży OZE

23 czerwca Prezydent podpisał ustawę z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, określającą ich lokalizację oraz warunki i tryb budowy. Najważniejsza zmiana dotyczy odległości od zabudowań mieszkalnych i mieszanych (z elementami funkcji mieszkaniowej) oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia.

Read more
Open access no. 8/2016

Granty na granty: promocja jakości

Dla kogo: Jednostki naukowe, które przy ocenie wniosku osiągnęły co najmniej 80% progu (Treshold) aplikując w projektach programów badawczych UE: Horyzont 2020, Euratom, Fundusz Badawczy Węgla i Stali.

Read more
Open access no. 8/2016

Regionalne agendy naukowo‑badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło utworzenie RANB, czyli Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych. Mają one pomóc w ubieganiu się o środki na dofinansowanie innowacyjnych działań w branżach przemysłu włókienniczego, turystyki medycznej i energetyki.

Read more
Open access no. 8/2016

WITELO FUND – Fundusz funduszy

Witelo Fund, to wspólny program Grupy PZU, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowany pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju. Fundusz będzie inwestował środki w czołowe światowe fundusze venture capital, aby promować wśród nich Polskę jako miejsca do inwestycji i realizacji innowacyjnych projektów.

Read more

Advertisement