Czy po stronie wspólników spółki jawnej powstaje przychód w związku z jej przekształceniem w spółkę z o.o.

Marcin Szymankiewicz   Dotacje i fundusze 21/2018 Tylko on-line
Czy po stronie wspólników spółki jawnej powstaje przychód w związku z jej przekształceniem w spółkę z o.o.

PROBLEM

Wspólnikami spółki jawnej są trzy osoby fizyczne (zamieszkałe w Polsce). Wspólnicy są opodatkowani na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Wspólnicy planują przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z planowaną zmianą formy prawnej spółki wartość nominalna udziałów obu wspólników w kapitale zakładowym spółki przekształconej zostanie ustalona w proporcji wysokości nieprzekraczającej wartości udziału kapitałowego tych wspólników w spółce. W procesie przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie dojdzie do wniesienia przez wspólników nowych wkładów. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będą uczestniczyć wszyscy wspólnicy spółki jawnej. Po przekształceniu wartość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie odpowiadała sumie wartości wkładów wniesionych przez wspólników do spółki jawnej, a wartość udziałów w zysku każdego wspólnika spółki jawnej będzie odpowiadała udziałowi każdego wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. będzie zachowana ekwiwalentność udziałów. Czy w związku z planowanym przekształceniem spółki jawnej w spółkę z o.o. wspólnicy będą obowiązani do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT?

RADA

W związku z planowanym przekształceniem spółki jawnej w spółkę z o.o. po stronie wspólników nie powstanie przychód opodatkowany PIT. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Skutki przekształcenia spółki jawnej w spółkę kapitałową nie zostały wprost uregulowane w przepisach updof. Dlatego, aby ustalić, czy po stronie wspólników powstanie przychód w związku z przekształceniem spółki jawnej w spółkę z o.o., należy zastanowić się, czy w związku z przekształceniem:

  • osiągną oni przysporzenie majątkowe, które podlegałoby opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub
  • można w tym przypadku zastosować przepisy updof dotyczące przychodu w związku z nabyciem/objęciem przez osoby fizyczne udziałów w spółkach kapitałowych.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum