Rodzaje umów leasingowych najczęściej występujących w obrocie gospodarczym - jaką umowę wybrać

Dotacje i fundusze 25/2019
DiF_25_umowy.jpg
W obrocie gospodarczym można spotkać różne rodzaje umów leasingowych, co wynika z przyjęcia różnych kryteriów podziału, o których mowa poniżej. Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, która z umów leasingu jest najkorzystniejsza. Dlatego warto znać charakterystykę poszczególnych rodzajów leasingu, aby w momencie decydowania się na konkretną ofertę firmy leasingowej być świadomym istniejących możliwości w tym zakresie i wybrać umowę najbardziej dostosowaną do własnych potrzeb.

W zależności od kryterium podziału wyróżnia się następujące rodzaje leasingu:

  • operacyjny, finansowy i zwrotny - gdy kryterium podziału jest uprawnienie strony umowy do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu,
  • ruchomości, nieruchomości, przedsiębiorstwa, gruntów, rzeczy używanych, praw majątkowych itd. - gdy kryterium podziału jest przedmiot umowy,
  • bezpośredni i pośredni - gdy kryterium podziału jest liczba podmiotów uczestniczących w transakcji,
  • złotówkowy, walutowy, denominowany - gdy kryterium podziału jest rodzaj waluty stosowanej w rozliczeniach między stronami leasingu,
  • ze stałą stopą oprocentowania i ze zmienną stopą oprocentowania - gdy kryterium podziału jest wysokość stopy oprocentowania.

Najbardziej znane wszystkim kryterium podziału leasingu, oparte na uprawnieniu do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, jest podstawą do rozróżnienia leasingu operacyjnego i leasingu finansowego (inaczej: kapitałowego). Na założeniach leasingu operacyjnego oraz finansowego oparty jest również leasing zwrotny, z tą różnicą, że transakcję poprzedza sprzedaż przedmiotu leasingu firmie leasingowej przez jej dotychczasowego właściciela, który następnie będzie wykorzystywał ten przedmiot na potrzeby prowadzonej działalności już jako leasingobiorca (a nie właściciel).

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum