Zaniechanie inwestycji nie wymaga korekty odliczonego VAT - interpretacja MF

Ewa Sławińska   Dotacje i fundusze 21/2018 Tylko on-line
Podatnik nie ma obowiązku korekty VAT odliczonego w związku z zaniechaniem inwestycji, w przypadku gdy inwestycja ta zostanie ujęta w remanencie likwidacyjnym i opodatkowana VAT. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdził Dyrektor KIS w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

Wnioskodawca w latach 2000-2002 poczynił wydatki związane z budową przechowalni owoców i warzyw. Zakwalifikował je w księgach rachunkowych jako inwestycję rozpoczętą (środek trwały w budowie) - wydatki dotyczyły zakupu materiałów budowlanych oraz usług budowlanych. Wnioskodawca sukcesywnie dokonywał odliczenia podatku naliczonego od poszczególnych nakładów. W pewnym momencie podjął decyzję o przerwaniu inwestycji. W roku 2003 wygasło pozwolenie na budowę. Do dzisiaj budowa nie została zakończona. Wnioskodawca, ze względu na zły stan zdrowia, zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej. Po likwidacji hurtowni niezakończona budowa będzie stanowiła prywatny majątek Wnioskodawcy. Przekazanie niedokończonej budowy na cele osobiste nastąpi po likwidacji działalności gospodarczej. Rozpoczęta inwestycja przechowalni warzyw i owoców zostanie uwzględniona w sporządzonym, w związku z zaprzestaniem wykonywania czynności podlegających opodatkowania, spisie z natury według stawki 23%.

Wątpliwości w sprawie dotyczą kwestii, czy Wnioskodawca powinien dokonać korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zaniechaną inwestycję.

(…) Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym, w myśl powołanych wyżej przepisów art. 14 ustawy o VAT, zobowiązany będzie do sporządzenia spisu z natury towarów na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Rozpoczęta inwestycja przechowalni warzyw i owoców będzie uwzględniona w sporządzonym w związku z zaprzestaniem wykonywania czynności podlegających opodatkowania spisie z natury według stawki 23%.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum