1 stycznia 2021 r. w życie weszły zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), które umożliwią wybranym podatnikom opodatkowanie dochodów według szczególnych zasad. Rozwiązanie to, zwane potocznie „estońskim CIT-em”, zaś przez ustawodawcę określane jako „ryczałt od dochodów spółek kapitałowych”, umożliwia przesunięcie momentu zapłaty podatku dochodowego na chwilę dystrybucji zysku ze spółki.

Estoński CIT – nowy reżim opodatkowania wspierający inwestycje

Podatnik nie płaci podatku ani zaliczek od bieżącego zysku, co zwiększa płynność finansową oraz zdolności inwestycyjne. Przystąpienie do tego dobrowolnego systemu pozwoli także na rezygnację z odrębnej ewidencji prowadzonej dla celów podatkowych, gdyż ryczałt płacony jest na podstawie wyniku ustalonego dla celów bilansowych.

Rozwiązania przyjęte w Polsce inspirowane są systemem podatkowym obowiązującym w Estonii, stąd też ich potoczna nazwa. Niestety, polskim przepisom daleko do rozwiązań stosowanych w Estonii z uwagi na rygorystyczne warunki przystąpienia do systemu oraz skomplikowane regulacje. Wbrew pierwotnym zapewnieniom nowe przepisy nie są ani proste, ani przejrzyste. Świadczy o tym choćby to, że jeszcze przed ich wejściem w życie Ministerstwo Finansów opublikowało liczący 123 stron projekt objaśnień do nowych regulacji.

Dla kogo estoński CIT?

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych ma charakter fakultatywny. To podatnik samodzielnie decyduje, czy chce skorzystać z tej szczególnej formy opodatkowania. Przed takim wyborem nie staną jednak wszyscy podatnicy CIT, gdyż rozwiązanie to zostało skierowane do stosunkowo wąskiej grupy podmiotów. Co więcej, można przypuszczać, że na wybór estońskiego CIT-u zdecyduje się tylko niewielka ich część. Odstraszyć mogą skomplikowane przepisy, a także konieczność spełniania rygorystycznych warunków przez cały okres objęcia estońskim CIT-em.

Warunki skorzystania z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych zostały wskazane w ramce. Ich analiza pozwala dostrzec, że estoński CIT skierowany jest przede wszystkim do małych i części ze średnich przedsiębiorców – ustawodawca wprowadza bowiem roczny limit przychodów w wysokości 100 mln zł. Co więcej, wykluczeni zostali wszyscy podatnicy CIT inni niż spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, a więc m.in. objęte tym podatkiem od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe.

Pozostałe 85% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Reklamacje na rynku finansowym

Reklamacje na rynku finansowym

Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez banki, towarzystwa ubezpieczeń oraz inne podmioty rynku finansowego staje się coraz bardziej sformalizowane. Najważniejszym krokiem na drodze ustandaryzowania praktyk w tym zakresie było uchwalenie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2279). Ustawa funkcjonuje już przeszło 5 lat, nadal nie wszyscy są jednak świadomi korzyści, jakie przynoszą zawarte w niej regulacje.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 37/2021

Skutki podatkowe likwidacji biznesu

Skutki podatkowe likwidacji biznesu

Przyczyny likwidacji biznesu mogą być bardzo różne. Mogą nimi być m.in. upływ terminu, na jaki spółka została zawiązana, zakończenie procesu inwestycyjnego, konflikt pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) lub znaczne pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Niezależnie od przyczyny, proces likwidacji biznesu może spowodować szereg różnego rodzaju skutków podatkowych, które należy mieć na uwadze przy planowaniu oraz realizacji takiego przedsięwzięcia. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najistotniejsze konsekwencje likwidacji biznesu na gruncie prawa podatkowego.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama