Z budżetem projektów współfinansowanych ze środków pomocowych ściśle wiąże się pojęcie montażu finansowego. Polega on na określeniu źródeł finansowania projektu i ich procentowego udziału w całym przedsięwzięciu. Po rozpisaniu wydatków związanych z zaplanowanym do realizacji projektem na poszczególne źródła finansowania otrzymujemy informację, jaką część wydatków możemy sfinansować ze środków wspólnotowych, ile wynosi wkład krajowy, a ile trzeba wyłożyć ze środków własnych.

Montaż finansowy w zakresie wykorzystania środków pomocowych

Fundusze europejskie w Polsce

Unia Europejska, jako organizacja międzynarodowa, dysponuje budżetem, z którego finansowane są działania mające na celu rozwiązywanie wspólnych problemów państw członkowskich. W ramach wspomnianego budżetu Unia realizuje aktywną politykę rozwoju regionalnego, zwaną też polityką spójności lub polityką strukturalną. Jej głównym celem jest zmniejszenie różnic w rozwoju krajów i regionów, co zwiększa konkurencyjność państw członkowskich i samej Unii na globalnym rynku. Cele, na jakie Unia Europejska przeznacza fundusze, są ściśle powiązane ze strategią jej rozwoju. Obecnie jest ona określona w dokumencie Europa 2020. Szczegółowy plan wydawania unijnych funduszy, zwany wieloletnimi ramami finansowymi, określany jest nie rzadziej niż raz na pięć lat, a w praktyce co siedem lat.

Perspektywa na lata 2014–2020 jest wdrażana w Polsce poprzez sześć krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez urzędy marszałkowskie.

Programy krajowe to: Program Infrastruktura i Środowisko, Program Inteligentny Rozwój, Program Wiedza Edukacja Rozwój, Program Polska Cyfrowa, Program Polska Wschodnia, Program Pomoc Techniczna.

Poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów regionalnych. Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów. Fundusze zarządzane są w tym przypadku nie przez władze centralne, ale instytucje samorządowe – czyli zarządy województw.

Poziom dofinansowania unijnego dla Mazowsza jako regionu lepiej rozwiniętego wynosi 80%, a dla pozostałej części kraju – 85%, jak dla wszystkich regionów mniej rozwiniętych.

Montaż finansowy w projektach

Montaż finansowy projektu jest ściśle związany z jego budżetem, określa poziom dofinansowania w ramach poszczególnych kategorii wydatków, w tym wydatków objętych zasadami pomocy publicznej lub de minimis.

Obejmuje on wyliczenie:

  • wydatków ogółem,
  • wydatków kwalifikowanych,
  • wnioskowanej dotacji i wysokości wkładu własnego,
  • poziomu dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa.

Pozostałe 81% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Ulga B+R i Innovation Box jako instrumenty korzystne podatkowo

Ulga B+R i Innovation Box jako instrumenty korzystne podatkowo

Ulga na działalność związaną z badaniem i rozwojem została wprowadzona w 2016 r., w miejsce poprzednio funkcjonującej ulgi technologicznej i w praktyce podlega ona stałym modyfikacjom ze strony ustawodawcy. Największa zmiana nastąpiła w 2018 r., gdyż ustawodawca dość istotnie zwiększył limity wykorzystania ulgi do optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość i formę prawną. Tym samym ulga na badania i rozwój stała się w Polsce jedną z najbardziej atrakcyjnych form pomocy przedsiębiorstwom.

Czytaj więcej

Bliskie spotkania z umową inwestycyjną

Bliskie spotkania z umową inwestycyjną

Magicznym biletem do tego, aby pomysł stał się działającym rozwiązaniem, są pieniądze. Natomiast sposobem na przekazanie start-upowi takiej przepustki jest zwykle umowa inwestycyjna. Czy łatwo jest zaprojektować, przygotować i wynegocjować dobrą umowę inwestycyjną? W jaki sposób na konstrukcję umowy mają wpływ dobra wola stron, wiedza o klauzulach umownych, a w jakim doświadczenie w zakresie mechanizmów motywacyjnych i akceleracyjnych? Działając na co dzień z tymi, którzy finansują i tymi, którzy są finansowani, wiem, że kontraktowanie inwestycyjne wymaga także czegoś więcej.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama