Z budżetem projektów współfinansowanych ze środków pomocowych ściśle wiąże się pojęcie montażu finansowego. Polega on na określeniu źródeł finansowania projektu i ich procentowego udziału w całym przedsięwzięciu. Po rozpisaniu wydatków związanych z zaplanowanym do realizacji projektem na poszczególne źródła finansowania otrzymujemy informację, jaką część wydatków możemy sfinansować ze środków wspólnotowych, ile wynosi wkład krajowy, a ile trzeba wyłożyć ze środków własnych.

Fundusze europejskie w Polsce

Unia Europejska, jako organizacja międzynarodowa, dysponuje budżetem, z którego finansowane są działania mające na celu rozwiązywanie wspólnych problemów państw członkowskich. W ramach wspomnianego budżetu Unia realizuje aktywną politykę rozwoju regionalnego, zwaną też polityką spójności lub polityką strukturalną. Jej głównym celem jest zmniejszenie różnic w rozwoju krajów i regionów, co zwiększa konkurencyjność państw członkowskich i samej Unii na globalnym rynku. Cele, na jakie Unia Europejska przeznacza fundusze, są ściśle powiązane ze strategią jej rozwoju. Obecnie jest ona określona w dokumencie Europa 2020. Szczegółowy plan wydawania unijnych funduszy, zwany wieloletnimi ramami finansowymi, określany jest nie rzadziej niż raz na pięć lat, a w praktyce co siedem lat.

Perspektywa na lata 2014–2020 jest wdrażana w Polsce poprzez sześć krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez urzędy marszałkowskie.

Programy krajowe to: Program Infrastruktura i Środowisko, Program Inteligentny Rozwój, Program Wiedza Edukacja Rozwój, Program Polska Cyfrowa, Program Polska Wschodnia, Program Pomoc Techniczna.

Poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów regionalnych. Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów. Fundusze zarządzane są w tym przypadku nie przez władze centralne, ale instytucje samorządowe – czyli zarządy województw.

Poziom dofinansowania unijnego dla Mazowsza jako regionu lepiej rozwiniętego wynosi 80%, a dla pozostałej części kraju – 85%, jak dla wszystkich regionów mniej rozwiniętych.

Montaż finansowy w projektach

Montaż finansowy projektu jest ściśle związany z jego budżetem, określa poziom dofinansowania w ramach poszczególnych kategorii wydatków, w tym wydatków objętych zasadami pomocy publicznej lub de minimis.

Obejmuje on wyliczenie:

  • wydatków ogółem,
  • wydatków kwalifikowanych,
  • wnioskowanej dotacji i wysokości wkładu własnego,
  • poziomu dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Nadzór inwestycyjny w start‑upach

DiF_67_3.jpg

Na rynku jest naprawdę wiele pieniędzy. Znamy cytat z „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy: „ludzie mają pieniądze”. Wielu z tych, którzy posiadają kapitał – inwestuje go, a jedną z wielu metod inwestowania jest modne ostatnio inwestowanie w start-upy na różnym poziomie rozwoju biznesu. Popularny, acz nieprawdziwy news (fake news) głosi, że 90% tych przedsięwzięć pada, kolejne 7% jest przejmowanych przez inne firmy, a tylko 3% podmiotów żyje dalej. Jak jest naprawdę, jakie są szanse w takiej inwestycji? Jakie ryzyka niesie inwestowanie w start-upy, jak je ograniczać? Jak bezpiecznie inwestować w start-upy, czego się wystrzegać? Jak je nadzorować i czy mamy na to czas? Czy mamy do czynienia z bańką start-upową? O tym wszystkim w niniejszym artykule.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 29/2019

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy ‑ nowe obowiązki instytucji obowiązanych

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadzają zwolnienie podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych ("zewnętrznych księgowych") z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom (art. 54 ust. 2 pkt 2, 3 i 4).

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 29/2019

Warunki zwolnienia dochodu z nowych inwestycji ‑ interpretacja ogólna MF

25 października 2019 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania pdop lub pdof, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu. W interpretacji dotyczącej zwolnienia podatkowego udzielanego na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (dalej ustawa) MF wyjaśnił, jak ustalić dochód zwolniony w sytuacji, w której nowa inwestycja jest realizowana na posiadanych przez podatnika rzeczowych aktywach trwałych.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama