Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - obowiązki dla biur rachunkowych i przedsiębiorców

Ewa Sławińska   Dotacje i fundusze 20/2018 Tylko on-line
1 marca 2018 r. Sejm uchwalił nową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Czeka ona już tylko na podpis Prezydenta. Nowa ustawa ma zastąpić dotychczasowe regulacje. Jednostki zobowiązane do stosowania tej ustawy, w tym biura rachunkowe, będą miały 3 miesiące na zapoznanie się z nowymi przepisami i wdrożenie w firmach nowych procedur bezpieczeństwa finansowego.

Ustawa wskazuje na 25 kategorii podmiotów obowiązanych do stosowania jej regulacji. Wśród nich znajdują się zarówno te jednostki, które już teraz są objęte obowiązkami wynikającymi z obecnie obowiązującej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, takie jak np. podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak i nowe kategorie podmiotów obowiązanych do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Według nowych przepisów do jednostek obowiązanych zostali zaliczeni:

przedsiębiorcy niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, świadczący usługi polegające na:

  • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym;

podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

  • wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi (w szczególności kryptowalutami) i prawnymi środkami płatniczymi oraz pomiędzy poszczególnymi walutami wirtualnymi,
  • pośrednictwa w wymianie walutami wirtualnymi,
  • prowadzenia rachunków dla klientów tzw. hot wallets/online wallets;

przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych;

instytucje pożyczkowe w rozumieniu ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 819).

Ograniczenia transakcji gotówkowych

Nowe przepisy obniżają limit transakcji gotówkowych (z 15 000 euro do 10 000 euro), od którego fundacje, stowarzyszenia posiadające osobowość prawną oraz przedsiębiorcy stają się zobowiązani do wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Według nowej ustawy fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną oraz przedsiębiorcy stają się bowiem jednostkami obowiązanymi w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

    Źródło: Biuletyn Głównego Księgowego 4/2018

Drukuj

Zobacz również

Archiwum