Problemy podatkowe związane z sukcesją przedsiębiorstwa – odpowiedzi MF

Katarzyna Wojciechowska   Dotacje i fundusze 24/2019 Tylko on-line

Od 25 listopada 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa o zarządzie sukcesyjnym regulująca zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w spadku. Ustawa ta wprowadziła liczne zmiany do ustaw podatkowych dotyczące rozliczania podatku dochodowego, VAT oraz podatku od spadków i darowizn przez takie przedsiębiorstwo. Już teraz pojawiają się wątpliwości, jak w praktyce stosować niektóre z nowych przepisów. 

1. Czy przedsiębiorstwo w spadku może zrezygnować z wybranego przez spadkodawcę sposobu rozpoznawania przychodu z tytułu zaliczek ewidencjonowanych w kasie fiskalnej

Pytanie redakcji:

Z art. 14 ust. 1ja updof dodanego przez ustawę o zarządzie sukcesyjnym wynika, że jeżeli zmarły przedsiębiorca w roku podatkowym, w którym zmarł, zdecydował się rozpoznawać przychód z tytułu otrzymywanych zaliczek, które rejestrował na kasie fiskalnej, to przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane stosować ten sposób rozpoznawania przychodu do końca tego roku podatkowego. Czy w kolejnym roku podatkowym przedsiębiorstwo w spadku może zmienić decyzję spadkodawcy i zrezygnować z tego sposobu ustalania przychodu?

Odpowiedź MF:

Powołany przepis art. 14 ust. 1ja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na przedsiębiorstwo w spadku obowiązek rozpoznawania przychodu z tytułu otrzymywanych zaliczek, które są rejestrowane na kasie fiskalnej, do końca tego roku podatkowego. Takie brzmienie przepisu oznacza, że przedsiębiorstwo w spadku chcąc zrezygnować z tego sposobu rozpoznawania przychodu, musi złożyć zawiadomienie o rezygnacji z tej metody rozpoznawania przychodu w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku niezłożenia takiego zawiadomienia przedsiębiorstwo w spadku nadal stosuje tę metodę rozpoznawania przychodu.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

    Źródło: Monitor Księgowego nr 1/2019

Drukuj

Zobacz również

Archiwum