Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez banki, towarzystwa ubezpieczeń oraz inne podmioty rynku finansowego staje się coraz bardziej sformalizowane. Najważniejszym krokiem na drodze ustandaryzowania praktyk w tym zakresie było uchwalenie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2279). Ustawa funkcjonuje już przeszło 5 lat, nadal nie wszyscy są jednak świadomi korzyści, jakie przynoszą zawarte w niej regulacje.

Reklamacje na rynku finansowym

Klienci i podmioty rynku finansowego

Ustawa w sposób precyzyjny definiuje pojęcia klienta podmiotu rynku finansowego oraz podmiot rynku finansowego. Za klienta uważa się przede wszystkim osoby fizyczne – ubezpieczającą, ubezpieczoną, uposażoną uprawnioną z umowy ubezpieczenia, dochodzącą roszczeń z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, członka funduszu emerytalnego, klienta banku kasy oszczędnościowo-kredytowej, klienta instytucji płatniczej, klienta biura usług płatniczych, brokera ubezpieczeniowego lub agenta ubezpieczeniowego. Podmiotami rynku finansowego są organizacje działające na rynku finansowym – banki, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe, pośrednicy, brokerzy, fundusze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze i wiele innych.

Powyższe wyliczenia nie mają charakteru wyczerpującego. Zanim klient zdecyduje się na zainicjowanie sformalizowanego postępowania reklamacyjnego, dobrze jest sprawdzić, czy dana organizacja objęta jest szeroką definicją ustawową.

KROK 1: Składanie reklamacji

Reklamacje mogą być składane w zasadzie w dowolnej formie i dotyczyć dowolnych zastrzeżeń dotyczących świadczonych usług. Reklamację można złożyć w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego (np. oddział banku). Reklamacja może mieć postać pisemną, elektroniczną, o ile taki sposób został do tego celu wskazany przez podmioty rynku finansowego, a nawet ustną (telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce). Sposób składania reklamacji powinien być również wskazany w umowie. Podmiot rynku finansowego ma ustawowy obowiązek wskazania w niej informacji dotyczących procedury składania i rozpatrywania reklamacji (m.in. miejsce i formę złożenia reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji, sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji).

W reklamacji powinny zostać zawarte wszystkie zastrzeżenia do realizacji usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego wraz z opisem okoliczności towarzyszących. Reklamacja powinna zawierać również sprecyzowane żądanie, z przyczyn wskazanych w dalszej części artykułu.

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Dematerializacja akcji ‑ praktyczne rozwiązania dla spóźnialskich i nie tylko

Dematerializacja akcji - praktyczne rozwiązania dla spóźnialskich i nie tylko

Niedopełnienie obowiązku dematerializacji akcji przed 1 marca 2021 roku to problem zarówno akcjonariuszy, jak i władz spółki, której akcje nie zostały zdematerializowane. Dla akcjonariusza negatywnym aspektem braku dematerializacji będzie brak lub co najmniej utrudnienie wykonywania praw udziałowych wynikających z akcji. Natomiast członkowie zarządu mogą zostać obciążeni grzywną za nieprowadzenie rejestru akcjonariuszy w wysokości do 20 tysięcy złotych, którą może nałożyć sąd rejestrowy.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 37/2021

Skutki podatkowe likwidacji biznesu

Skutki podatkowe likwidacji biznesu

Przyczyny likwidacji biznesu mogą być bardzo różne. Mogą nimi być m.in. upływ terminu, na jaki spółka została zawiązana, zakończenie procesu inwestycyjnego, konflikt pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) lub znaczne pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Niezależnie od przyczyny, proces likwidacji biznesu może spowodować szereg różnego rodzaju skutków podatkowych, które należy mieć na uwadze przy planowaniu oraz realizacji takiego przedsięwzięcia. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najistotniejsze konsekwencje likwidacji biznesu na gruncie prawa podatkowego.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.