Dotacje unijne to jeden ze sposobów pozyskania dodatkowych środków, w chwili, gdy planujemy otworzyć lub rozwinąć swoją firmę, a także przeprowadzić wybraną inwestycję. Korzystanie z unijnego wsparcia niewątpliwie niesie ze sobą wiele korzyści, jednak równie ważnym aspektem jak pozyskanie finansowania jest przede wszystkim prawidłowe rozliczenie uzyskanych środków. Należy w głównej mierze zrealizować inwestycję zgodnie ze złożonym wnioskiem, przestrzegać terminów i prawidłowo ją rozliczyć.

Rozliczanie dotacji – aspekty praktyczne

Dofinansowanie, które sięga nawet kilkudziesięciu procent jest bardzo często bezzwrotne, aby jednak tak było – wymagane jest spełnienie określonych zasad. Jeśli nie dostosujemy się do zapisów umowy, wówczas może to pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Podstawowym krokiem jest podpisanie umowy o dofinansowanie – jeżeli w wyniku oceny złożony wniosek zostanie zakwalifikowany do objęcia wsparciem, wówczas zostanie zawarta umowa o dofinansowanie. Procedura związana z podpisaniem rozpoczyna się w momencie otrzymania oficjalnego pisma, które potwierdza przyznanie dotacji na realizację projektu. Pismo to zawiera również informację o dokumentach, które należy zgromadzić do czasu podpisania umowy oraz terminie, w którym powinno się dopełnić niezbędnych formalności.

Wykaz dokumentów może się różnić, w zależności od realizowanego projektu i rodzaju reprezentowanego podmiotu. W większości przypadków niezbędnymi dokumentami są:

  1. dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa (w tym aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego; zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON),
  2. kopia umowy o prowadzenie rachunku bankowego,
  3. aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami publicznymi (np. składkami ZUS, podatkami),
  4. dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (np. weksel, gwarancja bankowa, poręczenie).

Umowa o dofinansowanie opisuje również zobowiązania i uprawnienia oraz harmonogram realizacji projektu wraz z jego budżetem. Jej przedmiotem jest realizacja zaproponowanego projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, który jest załącznikiem do umowy. Należy pamiętać, iż wszelkie dodatkowe zmiany w umowie będą wymagały zatwierdzenia przez instytucję udzielającą wsparcia.

Rozliczenie dotacji a kwalifikowalność środków?

Realizując projekt należy pamiętać, że nie każdy poniesiony przez nas wydatek będzie mógł być dofinansowany ze środków unijnych, nawet jeżeli jest on związany z projektem. Poszczególne programy i rodzaje dotacji mają przypisany katalog tzw. kosztów kwalifikowanych. Zapoznanie się z katalogiem pojawia się już na etapie pisania wniosku o dotację. Jedynie wydatki, które znajdują się w tym katalogu będą podlegać dofinansowaniu. Pozostałe koszty muszą zostać poniesione z własnych środków.

Pozostałe 76% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Dematerializacja akcji ‑ praktyczne rozwiązania dla spóźnialskich i nie tylko

Dematerializacja akcji - praktyczne rozwiązania dla spóźnialskich i nie tylko

Niedopełnienie obowiązku dematerializacji akcji przed 1 marca 2021 roku to problem zarówno akcjonariuszy, jak i władz spółki, której akcje nie zostały zdematerializowane. Dla akcjonariusza negatywnym aspektem braku dematerializacji będzie brak lub co najmniej utrudnienie wykonywania praw udziałowych wynikających z akcji. Natomiast członkowie zarządu mogą zostać obciążeni grzywną za nieprowadzenie rejestru akcjonariuszy w wysokości do 20 tysięcy złotych, którą może nałożyć sąd rejestrowy.

Czytaj więcej

Reklamacje na rynku finansowym

Reklamacje na rynku finansowym

Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez banki, towarzystwa ubezpieczeń oraz inne podmioty rynku finansowego staje się coraz bardziej sformalizowane. Najważniejszym krokiem na drodze ustandaryzowania praktyk w tym zakresie było uchwalenie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2279). Ustawa funkcjonuje już przeszło 5 lat, nadal nie wszyscy są jednak świadomi korzyści, jakie przynoszą zawarte w niej regulacje.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.