Problematyka podejmowania decyzji inwestycyjnych jest jednym z przedmiotów zainteresowania zarządzania finansami. Wbrew pozorom z takimi decyzjami nie mamy do czynienia tylko w przypadku projektu inwestycyjnego, ale są one elementem codziennej pracy.

Przykładem może być decyzja o uruchomieniu nowej placówki czy zakupie urządzenia. Wspólnym mianownikiem są tzw. koszty i korzyści. Ujmując temat w ten sposób, jako koszty definiujemy konieczne nakłady inwestycyjne, a jako korzyści efekt poniesienia tych nakładów w postaci dających się skwantyfikować przepływów pieniężnych.

Zarówno praktyka, jak i teoria wypracowały wiele metod oceny, które można podzielić na dwie główne grupy – metody proste i oparte na rachunku pieniądza w czasie. Ponieważ arkusz Excela nadal pozostaje wiodącym narzędziem pracy w dziedzinie finansów, poniżej przeanalizujemy możliwość wykorzystania go do obliczeń efektywności i opłacalności decyzji inwestycyjnych.

Pierwszą metodą jest prosty okres zwrotu z inwestycji. Sformułowanie „prosty” trafnie oddaje poziom skomplikowania tej metody. Po prostu dodajemy do siebie kolejne „korzyści” i sprawdzamy, w którym roku ich suma przekroczy kwotę inicjalnej inwestycji. W ujęciu analitycznym tę i pozostałe metody przedstawiono w odniesieniu do tego samego przykładu liczbowego, zakładającego inwestycję w roku „0” oraz efekty (korzyści) przez następne 10 lat. Korzyści ujmowane są jako przepływy finansowe.

Ponieważ podstawą analiz opłacalności często bywają dane księgowe, przepływy obliczono jako sumę zysku netto i amortyzacji. W praktyce warto przeprowadzić rachunek planistyczny, który szczegółowo określi przepływy (np. z wykorzystaniem metody UNIDO).

Przykład zastosowania metody prostego okresu zwrotu zaprezentowano na Rysunku 1.

 

W kolumnie CF (K) wprowadzono formułę umożliwiającą obliczenie skumulowanej kwoty przepływów, np. H5 = H4+F5-C5. Jak łatwo zauważyć, w roku 5 skumulowana wartość po raz pierwszy jest większa od zera, a więc wówczas następuje zwrot. Pozostaje jedynie obliczyć, w którym momencie tego roku nastąpi dokładne wyzerowanie skumulowanego przypływu. Można tu zastosować formułę warunkową (w komórce I9):

=JEŻELI(H9<0;0;B9+(F9-H9)/F9)

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

On-line only no. 15/2017

Analiza opłacalności przedsięwzięcia

Strategia rozwoju każdego przedsiębiorstwa wymaga podejmowania decyzji związanych z bieżącą działalnością, jak również decyzji o charakterze inwestycyjnym. W tym rozumieniu nie tylko biznesplan nowego przedsiębiorstwa jest inwestycją – jest nią również każde działanie związane z uruchomieniem nowego produktu, usługi bądź otwarciem nowej placówki.

Read more
On-line only no. 15/2017

Wykorzystanie arkusza Excel w analizie ryzyka projektu inwestycyjnego

Z realizacją każdego projektu inwestycyjnego związane sa dwa typy analizy - analiza opłacalności oraz analiza ryzyka.

Read more

Analiza ryzyka metodą Monte Carlo

DiF_12_61.jpg

Zarządzanie ryzykiem i obliczanie jego prawdopodobieństwa jest bardzo ważne w planowaniu projektów, gdyż pozwala obniżyć ryzyko lub zrezygnować ze zbyt ryzykownych projektów, czyli takich, których analiza doprowadziła do wniosku, że prawdopodobieństwo straty jest zbyt wysokie. Coraz częściej w analizie ryzyka projektów pomocne okazują się programy takie jak Excel. Metodą analizy ryzyka, w której łatwo wykorzystać możliwości Excela, jest metoda Monte Carlo.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement