Dotacje i fundusze 22/2018

DiF_22.jpg

Obligacje korporacyjne i Catalyst – pierwszy krok na rynku kapitałowym przed docelowym wejściem na Giełdę

Mówi się, że start-up ma 10% szans na przetrwanie w ciągu pierwszych dwóch lat swojej działalności. W związku z tym częstszym zjawiskiem będzie poszukiwanie sposobów finansowania ich działalności, aniżeli sposobów ich sprzedaży. Tym niemniej celem każdej inwestycji w start-up jest wyskalowanie wartości firmy będącej beneficjentem finansowania, a następnie osiągnięcie zysku przez inwestora poprzez jej zbycie. Dobrze przygotowana strategia inwestycyjna każdego funduszu już na etapie finansowania start-upu zakłada więc przewidywaną lub preferowaną formę wyjścia z inwestycji. Tymczasem zarówno finansowanie, jak i sprzedaż start-upu może przybrać różne formy prawne, które pokrótce scharakteryzowane zostały w tekście Piotra Gębiaka pt. „Prawne aspekty finansowania i sprzedaży start-upów”.

Mateusz Mucha z Navigator Debt Advisory kontynuuje, podjęty w poprzednim numerze, temat obligacji korporacyjnych i Catalyst, udowadniając, że są one dobrym pierwszym krokiem na rynku kapitałowym przed docelowym wejściem na Giełdę. Dlaczego? Emisja obligacji i wprowadzenie ich do obrotu na ASO Catalyst odbywa na zasadach określonych przez emitenta, a nie bank, proces pozyskania kapitału jest zazwyczaj szybszy, a druga strona transakcji (inwestorzy obejmujący obligacje) jest bardziej elastyczna niż banki pod kątem celu finansowania, struktury transakcji, braku zabezpieczeń.

W numerze przeczytają Państw także o finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych opartych

na modelu project Finance.

Zapraszamy do lektury!

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 22/2018

Obligacje korporacyjne i Catalyst – pierwszy krok na rynku kapitałowym przed docelowym wejściem na Giełdę

DiF_22_03.jpg

Emisja obligacji korporacyjnych i wprowadzenie ich do obrotu w ASO Catalyst jest alternatywą wobec kredytu bankowego na pozyskanie kapitału dłużnego. Odbywa się ona na zasadach określonych przez emitenta, a nie bank, proces pozyskania kapitału jest zazwyczaj szybszy, a druga strona transakcji (inwestorzy obejmujący obligacje) jest bardziej elastyczna niż banki pod kątem celu finansowania, struktury...

Czytaj więcej
nr 22/2018

Prawne aspekty finansowania i sprzedaży start‑upów

DiF_22_07.jpg

Z punktu widzenia inwestora oraz pomysłodawców (founderów) poszukujących finansowania dokonanie inwestycji, a następnie sprzedaż przedsiębiorstwa to dwa kluczowe wydarzenia w życiu każdego start-upu. Uwzględniając funkcjonujące w Dolinie Krzemowej założenie, że start-up ma 10% szans na przetrwanie w ciągu pierwszych dwóch lat działalności, trzeba zauważyć, że zdecydowanie częstszym zjawiskiem w branży...

Czytaj więcej
nr 22/2018

Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oparte na modelu project finance

DiF_22_13.jpg

Finansowanie inwestycji1 to zawsze duże wyzwanie dla osób zarządzających przedsiębiorstwem. Wiąże się to z faktem, że uruchomienie procesu tworzenia nowych zasobów zazwyczaj wiąże się z chwilowym spadkiem kondycji finansowej podmiotu, który podejmuje takie wyzwanie. Remedium na taki stan rzeczy – w pewnych sytuacjach – może być wykorzystanie metody project finance.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 22/2018

Wpływ zmiany lokalizacji na kondycję finansową spółki Wawel SA (cz. II)

W części pierwszej artykułu zwrócono uwagę, że wybór lokalizacji jest decyzją strategiczną dla każdego przedsiębiorstwa. Determinuje ona jego późniejszy sposób funkcjonowania, rodzaje czy wielkość kosztów, jak również ekonomiczną opłacalność istnienia jednostki. Część pierwsza zawiera analizę bilansu spółki Wawel SA w latach 2004–2017 w celu zdefiniowania konsekwencji finansowych powstałych z związku...

Czytaj więcej

Reklama