Dotacje i fundusze 3/2015

DotacjeiFundusze_03.jpg

Eksperci od pozyskiwania dotacji przy każdej okazji podkreślają, że jej zdobycie nie może być celem przedsiębiorstwa, a otrzymanie decyzji o dofinansowaniu projektu to początek pracy, a nie moment na otwieranie szampana.

W ramach zarządzania projektem konieczne jest podjęcie szeregu decyzji i działań w różnych jego obszarach – niektóre z nich już na pierwszy rzut oka mają kluczowe znaczenie dla sukcesu całości przedsięwzięcia, inne wydają się drugorzędne, a jednak w dalszej perspektywie okazuje się, że traktowanie ich „po macoszemu” niesie za sobą nieprzyjemne konsekwencje.

Na część z nich warto patrzeć z perspektywy późniejszej kontroli, którą musimy uznać za pewną. Jakie zmiany w tym zakresie nastąpiły w stosunku do poprzedniego okresu programowania oraz jak się do niej przygotować, dowiedzą się Państwo z artykułu Jolanty Kałuskiej.

Rozpoczynamy też cykl tekstów dotyczących ewaluacji projektu, które wprowadzą Państwa w ten temat – od podstawowych pojęć z tego zakresu po wskazówki dotyczące budowania narzędzi badawczych.

Nie zapominajmy o tym, że nawet najlepsze przedsięwzięcie musi być rozpoznawalne – i nie chodzi tu o wyprodukowanie rekordowej liczby długopisów i smyczy z nazwą projektu i unijnymi logotypami. Dobrze zaplanowane i przeprowadzone działania marketingowe mają pomóc w rozpowszechnianiu jego rezultatów, a nie stanowić przykry obowiązek koordynatora, o czym pisze Piotr Koziróg.

Do tych etapów nie da się jednak dotrzeć, jeśli w fazie aplikowania popełnionych zostanie zbyt wiele błędów. Wojciech Szot i Krzysztof Pióro przestrzegają przed tymi, dotyczącymi formułowania zakresu badań i planu prac badawczo-rozwojowych, Agata Bartoszewska natomiast – kosztów kwalifikowalnych w programie Horyzont 2020. Szczególnie polecam artykuł specjalistów z firmy Deloitte, którzy objaśniają zawiłości związane z określeniem statusu przedsiębiorstwa i konsekwencje wynikające z błędów w tym zakresie.

Poza tym w niniejszym numerze znajdą Państwo kolejne informacje na temat wyczekiwanego Kredytu Technologicznego, przedstawiane przez Marzenę Tymińską-Ładziak, która do niedawna nadzorowała procesy zarządzania nim w BGK. Przybliżymy też mechanizm dotacji kaskadowych, które – jako bardziej elastyczne i prostsze – stwarzają interesujące możliwości dla przedsiębiorców.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup pojedyncze wydanie

Artykuły

nr 3/2015

Status przedsiębiorstwa w kontekście wymogów pomocowych w nowej perspektywie 2014‑2020

DiF_03_04.jpg

Status firmy ubiegającej się o dofinansowanie stanowi jedno z podstawowych kryteriów wejścia, czyli czynników warunkujących dostęp do schematów wsparcia.

Czytaj więcej
nr 3/2015

Model biznesowy jako podstawa wnioskowania o dotacje na wsparcie eksportu

DiF_03_10.jpg

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 istnieje możliwość kontynuowania działań związanych z promocją działalności eksportowej dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które dotychczas były realizowane w ramach działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu.

Czytaj więcej
nr 3/2015

Oszustwo dotacyjne

DiF_03_15.jpg

Podrobienie oraz przerobienie dokumentu, a także przedłożenie takiego, który jest nierzetelny lub poświadcza nieprawdę może być oszustwem dotacyjnym. Których dokumentów to dotyczy? Czy można zostać oszustem dotacyjnym nieumyślnie? Jakie kary grożą dotacyjnym oszustom?

Czytaj więcej
nr 3/2015

Zarządzanie czasem i budżetem w projekcie

DiF_03_23.jpg

Czas i budżet to zasoby, przy użyciu których osiągamy cele założone w projekcie. Sukces projektu w dużej mierze zależy od tego, czy zostanie on zrealizowany w założonym terminie oraz w ramach zaplanowanych środków finansowych.

Czytaj więcej
nr 3/2015

Kredyt technologiczny powraca w nowej odsłonie

DiF_03_33.jpg

Otwartość na nowe rozwiązania technologiczne, ich opracowywanie i wdrażanie, szczególnie w przypadku małych przedsiębiorstw, wiąże się jednak z dużym ryzykiem i koniecznością ponoszenia znacznych nakładów finansowych. Dlatego też firmy dość często sięgają po fundusze unijne, które – podobnie jak to miało miejsce dotychczas – będą stanowiły istotne źródło finansowania działalności...

Czytaj więcej
nr 3/2015

Dotacje kaskadowe – smart money dla przedsiębiorców

DiF_03_37.jpg

Zaangażowanie praktyków biznesu, niższe koszty obsługi agencji grantowych, większe prawdopodobieństwo rynkowego sukcesu i sprawniejsza obsługa konkursu – to główne zalety dotacji kaskadowych. Polscy przedsiębiorcy, w porównaniu z firmami z Europy Zachodniej, w niewielkim stopniu korzystają z tego mechanizmu. A szkoda.

Czytaj więcej
nr 3/2015

Jak uniknąć błędów w formułowaniu zakresu badań i planu prac badawczo‑rozwojowych?

DiF_03_42.jpg

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kilka konkursów, w ramach których można ubiegać się o finansowanie prac badawczo-rozwojowych. Podobne konkursy są przewidziane także w ramach wszystkich regionalnych programów operacyjnych. Konkursy te stwarzają nowe możliwości dla przedsiębiorców chcących wprowadzać na rynek...

Czytaj więcej
nr 3/2015

Dotacja a VAT

DiF_03_26.jpg

W przypadku korzystania z dotacji istotne znaczenie mają kwestie podatkowe. Po otrzymaniu dotacji niezwykle często przedsiębiorcy nie wiedzą, czy mają ją opodatkować podatkiem VAT czy też nie, a to na skutek niejasnych przepisów i często sprzecznych interpretacji organów podatkowych.

Czytaj więcej
nr 3/2015

Koszty w H2020

DiF_03_29.jpg

Wytyczne obowiązujące wszystkich beneficjentów projektów w ramach Horyzontu 2020 (H2020) już od momentu rozpoczęcia pisania projektu określa Komisja Europejska (KE) w Modelowej Umowie Grantowej z komentarzem (Annotated Model Grant Agreement – AGA). W przypadku zaakceptowanego wniosku obligatoryjne są zapisy zawarte w Umowie Grantowej podpisanej pomiędzy KE a Konsorcjum projektu....

Czytaj więcej
nr 3/2015

Ewaluacja w zarządzaniu projektami – stare‑nowe wyzwania

DiF_03_47.jpg

Proces ewaluacji stanowi powszechną praktykę dla wszystkich tych, którzy byli zaangażowani, w ramach mijającej perspektywy finansowej, w zarządzanie dofinansowanymi projektami. Proces ten obejmował niemal wszystkie rodzaje projektów na różnych polach – od pojedynczych inicjatyw do wielopłaszczyznowych analiz związanych z wpływem interwencji publicznych, w ramach całych działań i programów...

Czytaj więcej
nr 3/2015

Nie tylko naklejka. Jak zadbać o marketing projektu?

DiF_03_52.jpg

Po co promować projekty? To pytanie powinien postawić sobie każdy przedsiębiorca realizujący projekt dofinansowany z funduszy europejskich. Stosowanie się do obowiązujących standardów i wytycznych w obszarze promocji projektów unijnych jest istotne, ale nie zagwarantuje dużej rozpoznawalności i sukcesu komercyjnego zrealizowanego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej
nr 3/2015

Co nowego w kontrolach?

DiF_03_57.jpg

Szczególnym obszarem zainteresowania realizowanych projektów będzie dokładna weryfikacja bezwzględnego przestrzegania warunków wynikających z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (w tym monitoringu porealizacyjnego) oraz zgodności tej dokumentacji z wydanym pozwoleniem na budowę dla danej inwestycji.

Czytaj więcej
nr 3/2015

Szybka ścieżka z przeszkodami – trudności i ryzyka w PO IR 1.1.1

DiF_03_62.jpg

Przygotowanie się do aplikowania to nie tylko wnikliwe czytanie dokumentacji konkursowej i przestrzeganie zasad z niej wynikających. Warto przyglądać się rozstrzygnięciom dotychczasowych konkursów. Korzystanie z doświadczeń tych, którzy mają już za sobą realizację projektu, także może uchronić nas przed kłopotami – zwłaszcza tymi, które czyhają na etapie rozliczania. Najważniejsze jest,...

Czytaj więcej
nr 3/2015

JEREMIE – finansowe perpetuum mobile

a03d02.jpg

JEREMIE to finansowe narzędzie wspierania tych przedsiębiorstw, które z uwagi na brak wystarczających zabezpieczeń, zbyt krótki okres istnienia czy też brak historii kredytowej mają problem z otrzymaniem finansowania od banków bądź w ramach unijnych dotacji. O mechanizmie działania pozadotacyjnej inicjatywy JEREMIE rozmawiamy z Jarosławem Kałą, Dyrektorem Departamentu Instrumentów...

Czytaj więcej
nr 3/2015

Co daje przedsiębiorcom system gwarancji kredytowych?

Czytaj więcej

Reklama