Dotacje i fundusze 4/2015 (listopad-grudzień)

FINAN$OWANI€ Dotacje i Fundusze nr 4/2015 -

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wyczekiwany konkurs w ramach „Kredytu na innowacje technologiczne” i podpisał umowy z bankami, które będą wspierać przedsiębiorców. Ponad 400 milionów euro robi wrażenie, a doświadczenia z poprzedniej perspektywy pozwalają przewidywać, że grudzień i styczeń będą dla beneficjentów gorącym okresem.

Instrument ma wspierać innowacyjne inwestycje oraz prace badawczo-rozwojowe, a do ich prowadzenia potrzebna jest współpraca dwóch lub więcej podmiotów. Tworzenie partnerstw, współpraca i jej zakończenie, bez względu na źródło dofinansowania przedsięwzięcia, powinny przebiegać według określonych zasad, które opisują Magdalena Cybulska, Paulina Piekut, Anna Regulska. Wszyscy zainteresowani tematyką innowacji wiedzą zapewne, że od nowego roku wchodzi w życie tzw. ustawa o innowacyjności, na mocy której będzie można skorzystać z ulg w podatku dochodowym z tytułu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Jak to zrobić, wyjaśnia Beata Cichocka-Tylman.

Wiele miejsca poświęcamy różnym aspektom zarządzania projektem. Michał Musierowicz zbiera wskazówki, jakimi powinni kierować się beneficjenci na etapie koncepcyjno-aplikacyjnym prac nad projektem oraz w czasie jego realizacji, by otrzymanie dotacji nie okazało się dla firmy problemem.

Jednym z newralgicznych elementów projektu jest procedura wyboru dostawców. Pisze o tym także Jolanta Kałuska, która zwraca uwagę na rolę audytu wewnętrznego jako przygotowania do kontroli zewnętrznej i wskazuje istotne obszary, jakie powinien on objąć. Okazuje się, że najwięcej korekt finansowych i wykrywanych nieprawidłowości dotyczy właśnie poprawności udzielania zamówień. Odpowiedzią na wątpliwości w tym zakresie jest tekst Magdaleny Michałowskiej, który zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania postępowania w oparciu o zasadę konkurencyjności.

W numerze znajdą Państwo drugi z cyklu artykuł na temat ewaluacji projektu – Jakub Galeja podpowiada, jak dobrać próbę badawczą, narzędzia i skonstruować dobry kwestionariusz. Rozpoczynamy także kolejną serię artykułów, która dotyczyć będzie obowiązków koordynatora projektu wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.

Poza tym w numerze znajdą Państwo m.in. instrukcję, jak wykorzystać wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans, odpowiedź na pytanie o konsekwencje konieczności nagłego przejęcia firmy będącej beneficjentem oraz informacje o programie E-Kumulator, czyli propozycji NFOŚiGW w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców przy wdrażaniu technologii służących zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 4/2015

Obowiązki koordynatora projektu w zakresie ochrony danych osobowych

Obowiązki koordynatora projektu w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, danymi osobowymi są wszelkie informacje, poprzez które można pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować tożsamość osoby fizycznej. Do najczęściej występujących w projektach informacji tego typu można zaliczyć zestawienie: imię, nazwisko i adres lub PESEL oraz numer dowodu osobistego. Warto jednak wspomnieć, że danymi osobowymi może być także adres...

Czytaj więcej
nr 4/2015

Prawne wskazówki przy tworzeniu partnerstw w projektach B+R

Prawne wskazówki przy tworzeniu partnerstw w projektach B+R

Jest wiele aspektów prawnych, na które strony powinny zwrócić uwagę, zawiązując współpracę przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych (dalej: B+R). Dotyczy to etapu poszukiwań partnera i negocjacji warunków współpracy, nawiązania właściwej współpracy czy wreszcie jej wygaśnięcia, zgodnie z postanowieniami umowy lub rozwiązania na skutek wypowiedzenia przez jedną ze stron.

Czytaj więcej
nr 4/2015

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

W dobie postępującej informatyzacji nie może dziwić, że dla podmiotów obrotu gospodarczego możliwość komunikacji elektronicznej staje się priorytetem. Pozyskiwanie i przede wszystkim realizacja dotacji ze środków Unii Europejskiej nie są tutaj wyjątkiem. Często możliwość wiążącego porozumiewania się na odległość z jednostką pośredniczącą jest kluczem do przyspieszenia wielu procedur...

Czytaj więcej
nr 4/2015

Czynniki dyskryminacyjne w nowej perspektywie programowej

Czynniki dyskryminacyjne w nowej perspektywie programowej

Równość szans jako polityka horyzontalna dotyczy właściwie wszystkich projektów finansowanych przez UE, toteż oceniający i składający wnioski w zakresie EFS, EFRR, FS, EFRROW i EFMR powinni zgłębić zapisy stosownych dokumentów.

Czytaj więcej
nr 4/2015

Jak skorzystać z ulg podatkowych na badania i rozwój?

Jak skorzystać z ulg podatkowych na badania i rozwój?

Od stycznia 2016 r. wchodzi w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, która wprowadza długo wyczekiwane ulgi w podatku dochodowym dla przedsiębiorców z tytułu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R).

Czytaj więcej
nr 4/2015

Zarządzanie dofinansowaniem Komisji Europejskiej w Horyzoncie 2020

Zarządzanie dofinansowaniem Komisji Europejskiej w Horyzoncie 2020

W Horyzoncie 2020 (H2020) beneficjenci są zobowiązani do merytorycznego i finansowego zarządzania projektami. Kwestie finansowe są istotne na każdym etapie: począwszy od pisania wniosku, przez jego realizację, aż do końcowego rozliczenia z KE. Obowiązujące wytyczne KE określa w Modelowej Umowie Grantowej z komentarzem oraz w przewodniku dotyczącym raportowania.

Czytaj więcej
nr 4/2015

Preferencyjne pożyczki z umorzeniem

Preferencyjne pożyczki z umorzeniem

Przedsiębiorstwa, które podejmą inwestycje, aby ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko, mogą otrzymać wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci pożyczki pokrywającej nawet 75% kwalifikowalnych kosztów przedsięwzięcia. Dodatkowym bonusem jest możliwość częściowego jej umorzenia.

Czytaj więcej
nr 4/2015

Dotacja a rachunkowość i PKPIR

Dotacja a rachunkowość i PKPIR

Cechą wyróżniającą dotację na rynku usług finansowych jest jej bezzwrotność. Po otrzymaniu dotacji należy ją w odpowiedni sposób zaksięgować – czy to w księgach rachunkowych, czy też podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jak wskazuje praktyka, przedsiębiorcy niezwykle często mają z tym problem.

Czytaj więcej
nr 4/2015

Jak przygotować postępowanie w oparciu o zasadę konkurencyjności?

Jak przygotować postępowanie w oparciu o zasadę konkurencyjności?

Beneficjenci zobowiązani są do wydatkowania środków publicznych zgodnie z obowiązującymi procedurami, na podstawie prawa krajowego. Obowiązujące przepisy zawiera ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, stanowiąca w art. 4 pkt 8, że nie stosuje się jej do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro....

Czytaj więcej
nr 4/2015

Kontrola przed kontrolą

Kontrola przed kontrolą

W euforii wokół nowej perspektywy finansowej zapominamy o tym, że Polska, w tym polscy przedsiębiorcy, będą mieli ponad 70 mld euro nie tylko do wydania, ale i do rozliczenia (poprawnego udokumentowania). Zakończony okres programowania stanowił poligon doświadczalny dla beneficjentów i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie środków. Ujawnił wiele luk i nieprawidłowości....

Czytaj więcej
nr 4/2015

Narzędzia badawcze ‑ czyli co czym zmierzyć możemy

Narzędzia badawcze - czyli co czym zmierzyć możemy

W ostatnim artykule poświęconym tematyce ewaluacji została nakreślona ogólna charakterystyka całego procesu. Przybliżyliśmy też typy prowadzonych badań wraz ze zwięzłymi informacjami na temat stosowanych metodologii. Stosowne wydaje się zatem uszczegółowienie opisu najbardziej interesującego elementu badania – metod i narzędzi badawczych.

Czytaj więcej
nr 4/2015

Projekt bez beneficjenta? Co z dotacją w przypadku śmierci właściciela firmy?

Projekt bez beneficjenta? Co z dotacją w przypadku śmierci właściciela firmy?

Realizacja projektów unijnych obwarowana jest szeregiem uregulowań i wydaje się, że nawet to, co niezaplanowane jest przewidziane przez instytucje i dokumenty. Okazuje się jednak, że w przypadku śmierci czy zaginięcia właściciela, może pojawić się problem. Warto przełamać oczywistą niechęć do zajmowania się takimi ewentualnościami i podjąć działania zabezpieczające przyszłość projektu,...

Czytaj więcej
nr 4/2015

Aby dotacja nie była problemem – koncepcja, aplikowanie, realizacja

Aby dotacja nie była problemem – koncepcja, aplikowanie, realizacja

Właściwe przygotowanie do rozpoczynającej się perspektywy finansowej powinno oznaczać czerpanie doświadczeń z lat minionych. Dotyczy to nie tylko instytucji zarządzających, ale także beneficjentów. Realizujący projekty doskonale wiedzą, że w różnych fazach przedsięwzięcia zdarzają się sytuacje kryzysowe, a ich skutki bywają poważne. Wielu z nich można jednak zapobiec.

Czytaj więcej
nr 4/2015

Zmiany w zasadzie trwałości

Zmiany w zasadzie trwałości

Eksperci nieustannie powtarzają, że zdobycie dotacji, to pierwszy krok, a dopiero jego realizacja powinna być celem przedsiębiorcy. Nie wolno jednak zapominać, że moment zakończenia projektu to także nie jest czas, gdy możemy zasiąść wygodnie w fotelu. Obowiązek utrzymania trwałości projektu to wyzwanie, które stało przed beneficjentami i w poprzedniej perspektywie, ale w jego...

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.