Dotacje i fundusze 5/2016 (styczeń-luty)

DotacjeiFundusze_05.jpg

Miliony wydane w poprzednim okresie programowania oraz te z obecnej perspektywy, po które już sięgają przedsiębiorcy i jednostki badawcze, wydane zostały w erze imitacji – wynika ze słów wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego wygłoszonych podczas inauguracji działań Rady ds. Innowacyjności. Z wypowiedzi innych polityków zaangażowanych w tworzenie Rady wnioskować można, że dopiero teraz spodziewać się możemy wejścia w erę innowacyjności i przestawienia gospodarki na rynek globalny. Wszystko to dzięki koordynacji strategii i instrumentów finansowych, systemowi zachęt dla firm i nauki, zmianom w ustawie o innowacyjności oraz wpływowi na zamówienia publiczne. Pod lupę pójdą Krajowe Inteligentne Specjalizacje, zapowiadane są też zmiany w PARP-owskich konkursach i uruchomienie programów „pierwszej prędkości” o szybszym i prostszym systemie aplikowania i wdrażania.

Jakie będą efekty tych zapowiedzi – zobaczymy. Jednak ci przedsiębiorcy, którzy – jak radzą wszyscy eksperci od dotacji – od wielu miesięcy przygotowują się do aplikowania i realizowania projektów, mogą czuć się zaniepokojeni. Na chwilę obecną pozostaje zachować spokój i liczyć na to, że „dobra zmiana” nie zahamuje rozpoczętych już przedsięwzięć, które planowane były według obecnie obowiązujących reguł gry.

W aktualnym numerze sporo miejsca poświęcamy tym regułom, które często sprawiają problemy beneficjentom. Jednym z takich obszarów jest dokumentacja w projekcie szkoleniowym, przez którą poprowadzi Państwa Magdalena Wojdała. Nie tylko jednak w takim projekcie mamy do czynienia z danymi osobowymi, a co za tym idzie – obowiązkiem ich zabezpieczenia. Nasz ekspert, Filip Turyk, zaleca konkretne rozwiązania z tego zakresu, które zapewnią zgodność działań kierownika projektu z ustawą o ochronie danych osobowych. Niejeden beneficjent ma też wątpliwości w zakresie prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jak powinno ono wyglądać, by wydatki zostały uznane za kwalifikowalne, wyjaśnia Magdalena Michałowska. Najpierw jednak trzeba zacząć realizować projekt, a do tego niezbędne jest powołanie zespołu i rozdzielenie zadań pomiędzy jego członków. O formalnych aspektach kompletowania załogi przeczytają Państwo w artykule Patrycji Mileckiej, a o specyfice spotkania inaugurującego działania projektowe piszą Anna Dymowska i Joanna Kowal.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 5/2016

Cel – dotacja. Wady i zalety zakładania spółki celowej

DiF_05_06.jpg

Praktyka wskazuje, że organy kontrolujące wydatkowanie środków unijnych podchodzą do spoczywających na beneficjencie obowiązków w sposób bardzo drobiazgowy. Wszelkie uchybienia mogą mieć poważne konsekwencje. 

Czytaj więcej
nr 5/2016

Dokumentacja w projekcie szkoleniowym

DiF_05_20.jpg

Dokumentowanie szkoleń to obowiązek realizatorów, który sprawia problemy. Świadczą o tym zarówno rozmowy prowadzone z właścicielami przedsiębiorstw, które organizują takie zajęcia, jak i fakt, że cyklicznie organizowane są debaty, konferencje, warsztaty poświęcone temu zagadnieniu. Wprawdzie część działań należy do uczestników szkolenia, ale rolą organizatora jest dopilnować, by zostało to wykonane...

Czytaj więcej
nr 5/2016

Europa dla przedsiębiorczych

DiF_05_26.jpg

Cały czas dużym zainteresowaniem cieszą się fundusze strukturalne, ale powoli zaczyna wzrastać świadomość, że MŚP mogą korzystać z pieniędzy unijnych, które mają pomagać w rozwiązywaniu problemów technologicznych czy prowadzeniu badań. Jednym ze źródeł wspierających innowacyjność przedsiębiorców jest Program Ramowy Badań i Innowacji Horyzont 2020 (H2020).

Czytaj więcej
nr 5/2016

Amortyzacja w projekcie

DiF_05_31.jpg

Zazwyczaj z dotacji finansowane są środki trwałe lub wyposażenie. Zgodnie z procedurą większości programów pomocowych wypłata dofinansowania następuje w terminie kilku miesięcy po dokonaniu zakupu środka trwałego z własnych funduszy. Do tego czasu przedsiębiorcy zaliczają do kosztów wydatki poniesione na nabyte wyposażenie oraz wprowadzają nabyte środki trwałe do ewidencji i dokonują odpisów amortyzacyjnych....

Czytaj więcej
nr 5/2016

Kompletowanie załogi na długo przed rejsem

DiF_05_35.jpg

Właściwie dobrany zespół to podstawa powodzenia wszystkich działań, nie tylko tych związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Skład każdej załogi musi odpowiadać zadaniom do wykonania, celom do osiągnięcia i możliwościom wynagradzania. W przypadku starania się o dotację unijną w nowej perspektywie warto traktować kadrę projektu na równi z tworzeniem pomysłu na projekt.

Czytaj więcej
nr 5/2016

Pierwszy gwizdek do rozpoczęcia realizacji projektu

DiF_05_40.jpg

Jeśli chce się wygrać mecz, warto się starać od pierwszego do ostatniego gwizdka, a nie grać tak, jak przeciwnik pozwala. Spotkanie zespołu projektowego, zwane kick-off meeting, to dobry punkt wyjścia do realizacji projektu. Jak je przygotować, co powinno się na nim wydarzyć, a jakich błędów warto się wystrzegać?

Czytaj więcej
nr 5/2016

Aby dotacja nie była problemem – rozliczanie

DiF_05_45.jpg

W poprzednim wydaniu Dotacji i Funduszy znaleźli Państwo szereg przestróg i zaleceń dotyczących fazy koncepcyjnej, aplikowania i realizowania dofinansowanego projektu. Przegląd krytycznych momentów musi obejmować jednak też te z obszaru rozliczania przedsięwzięcia.

Czytaj więcej
nr 5/2016

Funkcja koordynatora w projektach badawczych w H2020

DiF_05_50.jpg

Większość projektów badawczo-innowacyjnych (RIA) i innowacyjnych (IA) w Programie Ramowym Badań i Innowacji Horyzont 2020 (H2020) wymaga zaangażowania i współpracy zagranicznych partnerów. Powstające konsorcja mają swojego lidera w postaci koordynatora, który ma największy wpływ na realizację działań w projekcie.

Czytaj więcej
nr 5/2016

Jak zabezpieczyć dane osobowe przetwarzane w projektach unijnych?

DiF_05_55.jpg

Podstawowym obowiązkiem każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe jest ich zabezpieczenie. Podmiot realizujący projekty unijne zasadniczo będzie działał na podstawie umowy powierzenia, która nakłada na niego konieczność realizowania wyłącznie celów, jakie zostały opisane w umowie oraz zabezpieczenia danych.

Czytaj więcej
nr 5/2016

Nieprawidłowości w postępowaniu – zasada konkurencyjności

DiF_05_59.jpg

Niewątpliwie dla wszystkich beneficjentów realizujących współfinansowane projekty istotne jest prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tak aby wydatki te zostały uznane za kwalifikowalne. Jak to zrobić?

Czytaj więcej
nr 5/2016

Przedsiębiorcy + badania i rozwój = siła polskiej innowacji

DiF_05_04.jpg

Szefowie polskich firm widzą w działalności B+R+I szansę na zwiększenie przychodów i ekspansję na nowe rynki. Może im w tym pomóc dostęp do szeregu instrumentów wsparcia, w tym funduszy UE. Szczególną szansą dla przedsiębiorców są ustanawiane przez NCBR programy wspierające działalność B+R, które do podziału mają ponad 3,85 mld euro.

Czytaj więcej
nr 5/2016

Czy dotacje spowodują boom innowacyjności w Polsce?

DiF_05_10.jpg

Polacy w świecie postrzegani są jako bardzo przedsiębiorczy i innowacyjny naród. Takiej ocenie często towarzyszy uznanie ze strony innych narodów. Historię polskiej wynalazczości budowali Jan Heweliusz (peryskop), Ignacy Łukasiewicz (podwaliny branży naftowej) czy bardziej współcześnie Józef Hofmann (wycieraczki samochodowe, spinacz biurowy).

Czytaj więcej
nr 5/2016

Ulgi inwestycyjne w SSE

DiF_05_14.jpg

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) stanowią atrakcyjną alternatywę lub uzupełnienie dla licznych zachęt inwestycyjnych w postaci dotacji ze środków unijnych i krajowych czy preferencyjnych kredytów lub pożyczek. Oferują inwestorom ulgi podatkowe, ułatwienia w zatrudnianiu pracowników oraz dobrze przygotowane tereny pod inwestycje.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5/2016

V POLISH BUSINESSWOMAN CONGRESS. Transformacja – nowe podejście do biznesu.

businesswoman-congress.jpg

Fundacja Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu i magazyn „Businesswoman & life” zapraszają na V POLISH BUSINESSWOMAN CONGRESS, który odbędzie się 1 i 2 kwietnia 2016 roku (piątek i sobota), w godzinach 10.00-18.00, w hotelu Gromada Lotnisko przy ul. 17 stycznia 32 w Warszawie. To jedyne w swoim rodzaju seminarium, podczas którego wystąpią uznani mówcy, wielkie osobowości polskiej sceny biznesowej...

Czytaj więcej

Reklama