Dotacje i fundusze 8/2016 (lipiec-sierpień)

FINAN$OWANI€ Dotacje i Fundusze nr 8/2016 -

Początek okresu wakacyjnego jest niezwykle gorący i bynajmniej nie za sprawą pogody. W obszarze dofinansowań ostatnie tygodnie upłynęły na śledzeniu działań związanych z nowelizacją ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz tzw. ustawą antywiatrakową. Kontrowersje nie milkną nawet po podpisaniu ustawy. Przewodniczący Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE prof. dr hab. Andrzej Radecki w apelu skierowanym do Prezydenta RP podkreślał, że przyszłość energetyki wiatrowej jest zagrożona nie tyle wyhamowaniem, co całkowitym wstrzymaniem działań głównie przez redefinicję budowli, obostrzeń odległościowych i zmian podatkowych. Wiele głosów wskazuje też na problemy mniejszych, prywatnych inwestorów, którzy ze względu na brak zapowiadanego mechanizmu taryf gwarantowanych mogą mieć kłopoty z rozwojem m.in. przydomowych mikroinstalacji. Infografikę dołączoną do apelu publikujemy także w tym numerze, by dać Państwu możliwość własnej oceny zasadności podnoszonych kwestii. Z drugiej strony rząd broni stanowiska, że zmiany są potrzebne, by wspierać stabilniejsze źródła zielonej energii. Czy biogazownie i spalarnie biomasy z węglem faktycznie wymagają wsparcia ograniczającego inne formy ekoelektrowni?

Tymczasem inne pola dotacyjne mają się nieźle, a ogłoszone i zbliżające się konkursy dają szanse na rozwój dość szerokiemu gronu beneficjentów. Nowa perspektywa, to głównie działania biznesu i nauki i tu można realizować wiele pomysłów, jednak złożoność projektów wymaga obrania odpowiedniej strategii zwiększającej szanse na pozyskanie środków. Jak planować proces starania się o fundusze opisujemy w artykule Izabeli Stelmaszewskiej-Patyk, Strategia pozyskiwania środków na badania naukowe. Firmom z sektora MŚP polecamy szczególnie drugi nabór Kredytu na innowacje technologiczne. O doświadczeniach pierwszej odsłony piszą eksperci z Capital Partner kładąc nacisk na jakość składanego wniosku. Inne formy wsparcia prezentujemy w raporcie przedstawiającym specyfikę Regionalnych Programów Operacyjnych wraz z praktycznym harmonogramem konkursów. Wciąż można starać się także o pozyskanie dotacji z ZUS na podniesienie bezpieczeństwa w firmie. Wiele przedsiębiorstw jeszcze nie złożyło wniosków, więc zachęcamy do tego w artykule otwierającym wydanie.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 8/2016

Popraw warunki bezpieczeństwa w firmie – skorzystaj z dotacji z ZUS

Popraw warunki bezpieczeństwa w firmie – skorzystaj z dotacji z ZUS

„W tej firmie nie było wypadku już od 342 dni” – takie tabliczki można czasem zobaczyć na drzwiach hal produkcyjnych. Stanowi to wartość zarówno dla pracodawcy – prowadzi firmę, w której nie ma zagrożeń, jak i dla pracownika – pracuje w firmie, w której może czuć się bezpiecznie. ZUS daje możliwość poprawienia tego bezpieczeństwa – na dofinansowaniu najbardziej skorzystają mniejsze firmy.

Czytaj więcej
nr 8/2016

Partner pilnie poszukiwany – gdzie znaleźć dobre jednostki do projektów badawczych?

Partner pilnie poszukiwany – gdzie znaleźć dobre jednostki do projektów badawczych?

Pozyskanie środków na realizację innowacyjnych pomysłów badawczych nie jest niemożliwe. Dostępność strumieni finansowania jest bardzo zróżnicowana, jednak bez względu na pochodzenie funduszy (z programów krajowych czy „europejskich”) większość z nich wymaga nawiązania współpracy ze specjalistycznymi jednostkami. Znalezienie w odpowiednim czasie odpowiedniego partnera może być kluczowe dla powodzenia...

Czytaj więcej
nr 8/2016

Strategia pozyskiwania środków na badania naukowe

Strategia pozyskiwania środków na badania naukowe

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie aplikowaniem o środki na projekty badawcze. Narodowe Centrum Nauki, NCBiR, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej czy Komisja Europejska, publikują coraz więcej konkursów, w których swoich sił mogą spróbować zarówno naukowcy, jak i przedsiębiorcy – najczęściej wspólnie. To spore wyzwanie, ale też duża szansa na uatrakcyjnienie prowadzonych badań i finansowanie wykraczające...

Czytaj więcej
nr 8/2016

Fundusze dla edukacji

Fundusze dla edukacji

Osiągnięcie priorytetów określonych w Strategii Europa 2020, które zakładają inteligentny i zrównoważony rozwój, sprzyjający włączeniu społecznemu, zależą w ogromnym stopniu od jakości kapitału ludzkiego. Fundusze przeznaczone na edukację w perspektywie 2014-2020 mają wspierać działania, w których obywatele przez jak najdłuższy okres życia i przy wykorzystaniu różnych metod uzyskują kompetencje i kwalifikacje...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 8/2016

Jak zdobyć dotacje z UE na promocję firmy?

Jak zdobyć dotacje z UE na promocję firmy?

Wokół dotacji unijnych narosło już wiele mitów, legend i nieporozumień. Przede wszystkim „dotacje są dla wszystkich, ale nie dla każdego”. Nie pamiętam już kiedy po raz pierwszy i z czyich ust usłyszałem to zdanie, ale bardzo mi się spodobało, bo uważam że w prostych słowach idealnie oddaje sens całego mechanizmu redystrybucji środków unijnych.

Czytaj więcej
nr 8/2016

Kredyt na innowacje technologiczne w praktyce

Kredyt na innowacje technologiczne w praktyce

Kredyt technologiczny był jednym z najpopularniejszych konkursów organizowanych w ramach perspektywy finansowej wdrażanej w latach 2007-2013. Wraz z końcem stycznia br. Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył pierwszy nabór wniosków w ramach jego nowej odsłony – kredytu na innowacje technologiczne, czyli poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem...

Czytaj więcej
nr 8/2016

Dotacje na sprzęt i budowę hali

Dotacje na sprzęt i budowę hali

Obecna perspektywa finansowa 2014-2020 w szczegółach znacznie odbiega od poprzedniej. Wydawać by się mogło, że szanse na dotacje mają wyłącznie wysoko wyspecjalizowane działania B+R, jednak są sposoby na sfinansowanie również prostszych potrzeb typu budowa hali czy zakup linii produkcyjnej. Trzeba tylko spojrzeć na problem szerzej, bardziej kreatywnie, a możliwości realizacji pojawi się kilka.

Czytaj więcej
nr 8/2016

Środki unijne na każdy etap działalności innowacyjnej

Środki unijne na każdy etap działalności innowacyjnej

Wraz z wejściem w życie nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, definitywnie zakończył się okres tak szerokiego wsparcia projektów inwestycyjnych, z jakim mieliśmy do czynienia w latach 2007-2013. W zamian za to polskim przedsiębiorcom zaoferowano bogate możliwości finansowania wszelkiej aktywności badawczo-rozwojowej (B+R).

Czytaj więcej
nr 8/2016

Nowe zasady reprezentowania

Nowe zasady reprezentowania

1 lipca br. w życie wchodzą długo oczekiwane zmiany w przepisach dotyczących pełnomocnictw. Co się zmieni? Wiele. Przede wszystkim – jedno pełnomocnictwo wystarczy do reprezentacji w kilku sprawach.

Czytaj więcej
nr 8/2016

Konkurs pilotażowy SCALE UP

Konkurs organizowany w ramach rządowego programu Start In Poland.

Czytaj więcej
nr 8/2016

RPO – nowe rozdanie dotacji dla przedsiębiorstw

RPO – nowe rozdanie dotacji dla przedsiębiorstw

Unijna perspektywa 2014-2020 z tygodnia na tydzień nabiera rozpędu – aktualizowane są kolejne dokumenty programowe i ogłaszane nowe konkursy. Dotyczy to w równej mierze programów krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W tym oceanie możliwości przedsiębiorcy i instytucje publiczne próbują wyłowić coś dla siebie. Przed rozpoczęciem aplikowania warto jednak przeanalizować, jakie wymagania musimy...

Czytaj więcej
nr 8/2016

Nowe zasady udzielania zamówień

Nowe zasady udzielania zamówień

13 maja 2016 r. podczas osiemnastego posiedzenia Sejmu została uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej nowelizacją). Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 52 Regulaminu Sejmu, skierował ustawę do dalszych prac parlamentarnych, które odbędą się w Senacie.

Czytaj więcej
nr 8/2016

Rewitalizacja w perspektywie 2014‑2020

Rewitalizacja w perspektywie 2014-2020

Od 18 listopada 2015 r. obowiązuje ustawa o rewitalizacji, która tworzy ramy formalno-prawne do przeprowadzania kompleksowych działań naprawczych na terenach o szczególnej koncentracji problemów. Ustawa określa reguły przygotowania Gminnych Programów Rewitalizacji oraz zestaw fakultatywnych narzędzi, wspierających prowadzenie działań rewitalizacyjnych. Rewitalizacja stała się zadaniem własnym gmin,...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 8/2016

Zmiany w branży OZE

23 czerwca Prezydent podpisał ustawę z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, określającą ich lokalizację oraz warunki i tryb budowy. Najważniejsza zmiana dotyczy odległości od zabudowań mieszkalnych i mieszanych (z elementami funkcji mieszkaniowej) oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 8/2016

Granty na granty: promocja jakości

Dla kogo: Jednostki naukowe, które przy ocenie wniosku osiągnęły co najmniej 80% progu (Treshold) aplikując w projektach programów badawczych UE: Horyzont 2020, Euratom, Fundusz Badawczy Węgla i Stali.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 8/2016

Regionalne agendy naukowo‑badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło utworzenie RANB, czyli Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych. Mają one pomóc w ubieganiu się o środki na dofinansowanie innowacyjnych działań w branżach przemysłu włókienniczego, turystyki medycznej i energetyki.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 8/2016

WITELO FUND – Fundusz funduszy

Witelo Fund, to wspólny program Grupy PZU, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowany pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju. Fundusz będzie inwestował środki w czołowe światowe fundusze venture capital, aby promować wśród nich Polskę jako miejsca do inwestycji i realizacji innowacyjnych projektów.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.