O tym się (nie) milczy

Rozmowy z przedstawicielami instytucji zarządzających oraz ważnymi postaciami ze świata dotacji i funduszy, opinie ekspertów o założeniach i realizacji instrumentów finansowych, często krytyczny punkt widzenia wobec niedociągnięć organizacyjnych instytucji czy kontrowersyjnych decyzji.

Unijne pieniądze

Kinga Kołata   Dotacje i fundusze 14/2017 Tylko on-line

Rozmowa o tym, czy można jeszcze dofinansować wyposażenie hali produkcyjnej, czy też wszystkie zakontraktowane pieniądze pochodzące z UE przeznaczane są na budowę centrów badawczych. Z jakimi problemami przedsiębiorcy spotykają się podczas realizacji projektów i na co zwrócić uwagę już na etapie opracowywania wniosku. I co tak naprawdę wydarzy się jeszcze w 2017 roku? Na pytania Kingi Kołaty odpowiada Dariusz Stronka, Prezes Zarządu BND Biznes Nauka Dotacje Sp. z o.o.

MŚP czy nie MŚP – jak prawidłowo wyznaczyć status przedsiębiorstwa?

Określenie statusu przedsiębiorstwa nie jest wcale taką oczywistą sprawą. Definicja MŚP bywa różnie rozumiana. Wynika to z nieco odmiennych wytycznych wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zaleceń Komisji Europejskiej (art. 1 zał. I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu).

DiF_12_57.jpg

Dwa słowa o OZE ...

Najwięcej pytań dotyczących konkursów związanych z OZE dotyczy dwóch kwestii. Pierwsza z nich wiąże się z wysokością zwrotu, na jaką można liczyć. Druga to, w jaki sposób przygotować skutecznie wniosek aplikacyjny. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na oba pytania, przybliżając Państwa do osiągnięcia sukcesu, a w efekcie wdrożenia inwestycji w życie.

DiF_11_59.jpg

„Mała” ustawa o innowacyjności - znaczący krok ku lepszemu

W sprawnej procedurze legislacyjnej Sejm nietypowo, bo jednogłośnie, uchwalił tym razem rządowy projekt tzw. „małej” ustawy o innowacyjności. Za jej przyjęciem z poprawkami opowiedział się także w całości Senat. Z podpisem nie zwlekał Prezydent RP, a niezwłoczna publikacja w Dzienniku Ustaw sprawi, że dobre zmiany mają odczuć wszyscy, a zwłaszcza świat nauki i otwartego na innowacje biznesu.

DIF_10_38.jpg

Godzenie świata nauki z językiem funduszowym - jak poprawnie przygotować wniosek aplikacyjny z zakresu B+R?

Zdążyliśmy już poznać możliwości finansowania projektów dedykowanych sektorowi przedsiębiorstw za pomocą Funduszy Unijnych. Jednym z warunków otrzymania dotacji jest posiadanie innowacyjnego pomysłu. Może to być również korzystanie z wyników takich prac prowadzonych przez organizacje zewnętrzne na nasze zlecenie lub ewentualnie realizowanie polityki wspólnych prac B+R z innymi organizacjami w ramach konsorcjum, prowadzących do wzrostu wiedzy niezbędnej w procesach innowacyjnych.

Wykres radarowy jako narzędzie wizualizacji realizacji zakładanych KPI

W dzisiejszych czasach liczy się to, co będzie jutro i podążanie za zmianą, która następuje nieustannie. W celu utrzymania się na rynku, trzeba śledzić poczynania zarówno konkurencji, jak i wewnętrznej kondycji własnej firmy. Jednym z czynników sukcesu naszej firmy jest wprowadzanie na bieżąco usprawnień, co jest możliwe na podstawie wyznaczonych, zaplanowanych, zmierzonych i przeanalizowanych kluczowych wskaźników efektywności (KPI).

DiF_09_26.jpg

Dwa kroki przed konkurencją

Dotacje i fundusze 9/2016

Wiele mówi się o „ambicji jednorożca” wśród start-upów – chcą wybić się poza całą resztę, stworzyć coś, czego jeszcze nikt nie wymyślił, opatentować produkt czy technologię, która wręcz zrewolucjonizuje świat. Centrum Projektowania i Budowy Prototypów Malpol udowadnia, że nie trzeba odkrywać zupełnie nowych obszarów, by zostać najlepszym start-upem w regionie. Z Marcinem Walaskiem, prezesem zarządu CPiBP Malpol rozmawia Natalia Michalska.

DiF_09_30.jpg

Prosta Spółka Akcyjna – szansa na pobudzenie innowacyjności

16 lutego 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przedstawiło Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument przewiduje różnego rodzaju diagnozy i propozycje rozwiązań, które mają prowadzić do realizacji zasadniczego celu: uwolnienia własnego potencjału dla odpowiedzialnego rozwoju Polski w tym w zakresie działalności innowacyjnej. Przewiduje on również zarys bardzo interesującego rozwiązania w postaci wprowadzenia nowego typu spółki kapitałowej, nazywanej roboczo Prostą Spółką Akcyjną (PSA).

RPO_20.jpg

RPO – nowe rozdanie dotacji dla przedsiębiorstw

Unijna perspektywa 2014-2020 z tygodnia na tydzień nabiera rozpędu – aktualizowane są kolejne dokumenty programowe i ogłaszane nowe konkursy. Dotyczy to w równej mierze programów krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W tym oceanie możliwości przedsiębiorcy i instytucje publiczne próbują wyłowić coś dla siebie. Przed rozpoczęciem aplikowania warto jednak przeanalizować, jakie wymagania musimy spełnić, by etapy oceny formalnej i merytorycznej przejść pozytywnie, otrzymać wymaganą liczbę punktów i w efekcie uzyskać współfinansowanie realizacji swoich planów.

Archiwum