23 grudnia 2019 r. MF wydał objaśnienia podatkowe w sprawie Mechanizmu Podzielonej Płatności (dalej: MPP). Objaśnienia rozstrzygają liczne - zgłaszane przez podatników - wątpliwości, w tym m.in. kwestię zapłaty kartą płatniczą, wpłaty na rachunek walutowy, zbiorczej płatności w systemie MPP, potrąceń, wpłat na rachunek komornika czy rozliczeń z ubezpieczycielem. MF opracował także zasady dokonywania korekt związanych z obowiązkowym MPP. W publikacji przedstawiamy główne zasady stosowania obowiązkowego MPP oraz wyjaśnienia MF dotyczące korekt.

Objaśnienia z 23 grudnia 2019 r. stanowią materiał uzupełniający do objaśnień z 29 czerwca 2018 r. odnoszących się do fakultatywnego mechanizmu podzielonej płatności. Podatnicy, którzy zastosują się do zasad opisanych w objaśnieniach, są objęci ochroną wynikającą z przepisów Ordynacji podatkowej.

Objaśnienia z 23 grudnia 2019 r. dotyczą takich zagadnień, jak:

 • oznaczenie faktury,
 • obowiązek przyjęcia płatności,
 • obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego,
 • obligatoryjny MPP a faktoring,
 • MPP a potrącenie wierzytelności,
 • płatności w walutach obcych,
 • sankcje z kks związane z obligatoryjnym MPP,
 • wpływ MPP na koszty,
 • korygowanie rozliczeń,
 • dyspozycyjność środków na rachunku VAT,
 • uwalnianie środków na rachunku VAT,
 • płatności zbiorcze,
 • zaliczki w MPP,
 • nowe wzory deklaracji.

W artykule prezentujemy najważniejsze tezy wynikające z objaśnień MF z 23 grudnia 2019 r., istotne dla stosowania MPP w praktyce. Przestawiamy je w tabeli. 

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Tylko on-line nr 14/2017

Unijne pieniądze

Rozmowa o tym, czy można jeszcze dofinansować wyposażenie hali produkcyjnej, czy też wszystkie zakontraktowane pieniądze pochodzące z UE przeznaczane są na budowę centrów badawczych. Z jakimi problemami przedsiębiorcy spotykają się podczas realizacji projektów i na co zwrócić uwagę już na etapie opracowywania wniosku. I co tak naprawdę wydarzy się jeszcze w 2017 roku? Na pytania Kingi Kołaty odpowiada Dariusz Stronka, Prezes Zarządu BND Biznes Nauka Dotacje Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Dwa słowa o OZE ...

DiF_12_57.jpg

Najwięcej pytań dotyczących konkursów związanych z OZE dotyczy dwóch kwestii. Pierwsza z nich wiąże się z wysokością zwrotu, na jaką można liczyć. Druga to, w jaki sposób przygotować skutecznie wniosek aplikacyjny. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na oba pytania, przybliżając Państwa do osiągnięcia sukcesu, a w efekcie wdrożenia inwestycji w życie.

Czytaj więcej

MŚP czy nie MŚP – jak prawidłowo wyznaczyć status przedsiębiorstwa?

Określenie statusu przedsiębiorstwa nie jest wcale taką oczywistą sprawą. Definicja MŚP bywa różnie rozumiana. Wynika to z nieco odmiennych wytycznych wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zaleceń Komisji Europejskiej (art. 1 zał. I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu).

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama