W poprzednim numerze opisane zostały formalności niezbędne przed rozpoczęciem realizacji działań szkoleniowych czy doradczych. Jednak zasadnicza część dokumentowania uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia odbywa się w czasie ich trwania.

Kto odpowiada za właściwe sporządzenie dokumentacji? Odpowiedź zdaje się być prosta – ten, komu na tym najbardziej zależy – organizator szkolenia. Jednak na kanwie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE często spotykamy sytuacje niejednoznaczne. Załóżmy, że organizatorem szkolenia jest firma ABC Edukacji sp. z o.o. Z uwagi na specyficzną tematykę zleca prowadzenie zajęć przedsiębiorstwu Czysta Energia, dla którego pracuje zatrudniony w oparciu o umowę cywilno-prawną trener. Kto w takiej sytuacji odpowiada za zdyscyplinowanie uczestników, aby wypełnili wszystkie niezbędne dokumenty? Nie jest to uregulowane w aktach prawnych. Pozostaje zatem odwołać się do tzw. dobrych praktyk. Ponieważ osobą, która ma najwięcej kontaktu z uczestnikami szkoleń jest trener, wydaje się oczywiste, że to on będzie odpowiedzialny za dokumentację. Często tak się dzieje. Trudno jednak opierać się wyłącznie na dobrej woli prowadzącego zajęcia. Warto uwzględnić odpowiednie zapisy w umowach pomiędzy realizatorem projektu a firmą, której zlecono realizację takiego działania, a następnie pomiędzy tym przedsiębiorstwem a trenerem. Organizator uniknie wtedy sytuacji, w której po zakończonym szkoleniu okazuje się, że są braki w dokumentach.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Tekst otwarty nr 8/2016

Jak zdobyć dotacje z UE na promocję firmy?

jak_42.jpg

Wokół dotacji unijnych narosło już wiele mitów, legend i nieporozumień. Przede wszystkim „dotacje są dla wszystkich, ale nie dla każdego”. Nie pamiętam już kiedy po raz pierwszy i z czyich ust usłyszałem to zdanie, ale bardzo mi się spodobało, bo uważam że w prostych słowach idealnie oddaje sens całego mechanizmu redystrybucji środków unijnych.

Czytaj więcej

Fundusze dla edukacji

fundusze_37.jpg

Osiągnięcie priorytetów określonych w Strategii Europa 2020, które zakładają inteligentny i zrównoważony rozwój, sprzyjający włączeniu społecznemu, zależą w ogromnym stopniu od jakości kapitału ludzkiego. Fundusze przeznaczone na edukację w perspektywie 2014-2020 mają wspierać działania, w których obywatele przez jak najdłuższy okres życia i przy wykorzystaniu różnych metod uzyskują kompetencje i kwalifikacje zgodne z potrzebami społeczno-gospodarczymi.

Czytaj więcej

Realizacja przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014‑2020

Na lata 2014-2020 samorządy województw dostały do dyspozycji kwotę aż 31 mld euro. Stanowi to 40% kwoty przyznanej Polsce w ramach polityki spójności. Podział tej kwoty między poszczególne województwa odbył się po konsultacjach ministerstwa z urzędami marszałkowskimi i opierać się miał na ich potrzebach rozwojowych.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama