Profesjonalny EFS

Prezentujemy szczegóły dotyczące programu POWER oraz tych działań w ramach RPO, w ramach których przyznawane będą środki z EFS. Analizujemy kryteria istotne dla sukcesu projektu, wskazujemy jak w praktyce zrealizować wymogi stojące przed beneficjentami.

nr 3/2015

Zarządzanie czasem i budżetem w projekcie

DiF_03_23.jpg

Czas i budżet to zasoby, przy użyciu których osiągamy cele założone w projekcie. Sukces projektu w dużej mierze zależy od tego, czy zostanie on zrealizowany w założonym terminie oraz w ramach zaplanowanych środków finansowych.

Czytaj więcej
nr 2/2015

Baza konkurencyjności – utrudnienie czy ułatwienie?

a05d02.jpg

Uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców to flagowe zasady realizacji unijnych projektów, dotyczące udzielania zamówienia publicznego przez beneficjentów. Mamy nowe narzędzie, które ma ułatwić ich stosowanie.

Czytaj więcej
nr 2/2015

Aby projekt PO WER miał power

a04d02.jpg

Wielu beneficjentów uważa, że projekty „miękkie” są łatwe, a PO WER (w poprzednim okresie programowania: PO KL) to dotacyjne przedszkole. Mimo tego nie wszyscy aplikujący otrzymują dotację – w praktyce oczywistości okazują się całkiem nieoczywiste.

Czytaj więcej
nr 1/2015

Rozwój kapitału ludzkiego na nowych zasadach

a05d01.jpg

Rozwój przedsiębiorstw, podnoszenie konkurencyjności i wspieranie innowacji nie będzie miało większego sensu, jeśli nie zadbamy o pracowników, którzy będą rozwijać się wraz z firmą. Będzie to możliwe zarówno na poziomie centralnym, jak i w regionach.

Czytaj więcej
nr 1/2015

Kierunek dotacji ‑ Inteligentne Specjalizacje

a04d01.jpg

Wielu przedsiębiorców ma już pewne doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji. Ci, którzy w poprzednim okresie programowania otrzymali dofinansowanie mogą uznać, że ten sukces łatwo będzie powtórzyć. Bez zaktualizowania wiedzy raczej nie.

Czytaj więcej
nr 1/2015

Rewolucja w szkoleniach

a03d01.jpg

Wielu przedsiębiorców w poprzednim okresie programowania skorzystało ze szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W najbliższych latach mają być one lepiej dopasowane do potrzeb, a nowy system ma zadbać o ich jakość.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama