Konkurs organizowany w ramach rządowego programu Start In Poland.

Na co: Opracowanie i przeprowadzenie programów akceleracyjnych, w których nowe spółki technologiczne będą mogły rozwijać się we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami.

Jak: Start-upy przejdą autorski program stworzony w partnerstwie korporacji z doświadczonymi akceleratorami, dzięki któremu uzyskają nie tylko wsparcie finansowe, ale też dostęp do wysokiej klasy mentorów, zasobów, kompetencji, infrastruktury, nowych klientów i rynków zbytu.

Budżet projektu: 35 mln zł

Termin konkursu: 15 lipca – 15 września 2016

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Przedsiębiorcy + badania i rozwój = siła polskiej innowacji

DiF_05_04.jpg

Szefowie polskich firm widzą w działalności B+R+I szansę na zwiększenie przychodów i ekspansję na nowe rynki. Może im w tym pomóc dostęp do szeregu instrumentów wsparcia, w tym funduszy UE. Szczególną szansą dla przedsiębiorców są ustanawiane przez NCBR programy wspierające działalność B+R, które do podziału mają ponad 3,85 mld euro.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement