Szefowie polskich firm widzą w działalności B+R+I szansę na zwiększenie przychodów i ekspansję na nowe rynki. Może im w tym pomóc dostęp do szeregu instrumentów wsparcia, w tym funduszy UE. Szczególną szansą dla przedsiębiorców są ustanawiane przez NCBR programy wspierające działalność B+R, które do podziału mają ponad 3,85 mld euro.

Aby skutecznie skorzystać z tych możliwości, trzeba tylko odnaleźć się w gąszczu programów, a ubiegając się o dotację, pamiętać m.in. o tym, aby opisywany produkt był innowacyjny, rezultaty projektu stanowiły nowość, kwestie własności intelektualnej były uregulowane i aby projekt wpisywał się w Krajową lub Regionalną Inteligentną Specjalizację.

Takie wnioski wypływają z V edycji raportu „Rynek B+R+I w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw” przygotowanego przez Crido Taxand, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz techBrainers.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Konkurs pilotażowy SCALE UP

Konkurs organizowany w ramach rządowego programu Start In Poland.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement