Rozwiązania dla innowacji

Dokonujemy przeglądu różnych instrumentów finansowych przeznaczonych na wspieranie przedsięwzięć proinnowacyjnych. Sprawdzamy jakie cele można dzięki nim zrealizować, jakie obciążenia i obostrzenia wiążą się z poszczególnymi programami i jak najpełniej wykorzystać możliwości z nich płynące.

Rozwój czy modernizacja?

Andrzej Ebinger   Dotacje i fundusze 17/2018 Tylko on-line

W dotychczasowej pracy controllera przewidywalność prognoz długoterminowych można było opierać na standardowych procedurach wypracowanych i funkcjonujących od wielu lat w organizacji. Dzisiaj, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym i niepewności co do prognoz na poziomie wskaźników makroekonomicznych oraz dynamicznie zmieniającym się rynku spowodowanym kryzysem, pewność prognozy planów jest obarczona zdecydowanie większym ryzkiem niż w czasach stabilizacji rynkowej.

DIF_10_16.jpg

Crowdfunding nieruchomości. Na czym to polega, jak można inwestować i czy to się opłaca?

Inwestycje zawsze dotyczyły tych, którzy mieli wystarczająco dużo kapitału, aby czerpać przyjemność z rozważań nad sposobem ulokowania finansów. Jednak, aby te dywagacje miały jakikolwiek sens, pieniędzy musiało zostawać wystarczająco dużo. Tym, którzy mieli niewielkie nadwyżki pozostawała długotrwała kumulacja lub często ryzykowna giełda. Brak możliwości dywersyfikacji, np. inwestycjami w nieruchomości, z powodu niewystarczającej ilości pieniędzy, stawiał tych inwestorów w gorszej pozycji.

DIF_10_20.jpg

Kiedy aniołowie biznesu decydują się zainwestować w start-up?

Młode, dopiero rozwijające się start-upy najczęściej miewają dwa kluczowe problemy do rozwiązania: znalezienie środków na działalność i zdobycie nowych klientów. Oba czynniki decydują o przyszłości firmy, ale żaden z nich nie jest łatwy do osiągnięcia. Z pomocą przychodzą aniołowie biznesu, którzy oferują obiecującym start-upom wsparcie finansowe i merytoryczne oraz pomoc w zarządzaniu.

Sukcesja gospodarcza. Zapewnij ciągłość finansowania

Wspieranie działalności gospodarczej może przybierać wiele form. Najczęściej myślimy o dotacjach, pożyczkach preferencyjnych, ulgach i odpisach podatkowych. Ale wspieranie działalności gospodarczej to także zapewnienie ciągłości finansowania przedsiębiorstwa. Ciągłość ta musi być zachowana także w sytuacji kryzysowej. Jak to zrobić? Odpowiedzią jest sukcesja gospodarcza.

DiF_7_25.jpg

Zarządzanie innowacją w organizacji

Rola innowacji dla rozwoju społeczno--ekonomicznego we współczesnym świecie jest niezaprzeczalna. W dobie zaawansowanej globalizacji, zmniejszającego się znaczenia dostępu do surowców lub taniej siły roboczej jako przewagi konkurencyjnej, coraz większego znaczenia nabiera gospodarka oparta na wiedzy jako motor budowania siły gospodarczej z zachowaniem odpowiedzialności społecznej.

e06s26.jpg

Badania na rynek, czyli miliard na innowacyjne inwestycje w 2016 roku

Nowa perspektywa dotacji unijnych na lata 2014-2020 przed jej ogłoszeniem była wielką niewiadomą wśród potencjalnych wnioskodawców z sektora przedsiębiorstw. Niepewność ta wiązała się z brakiem wiedzy na temat dostępności środków i ich przeznaczenia. Ich obawy nie były bezzasadne, ponieważ proces przygotowywania dokumentacji poszczególnych Programów Operacyjnych przedłużał się, co generowało kolejne domysły, a i sam rezultat końcowy nie dla każdego był zrozumiały.

Archiwum