Rozwiązania dla innowacji

Dokonujemy przeglądu różnych instrumentów finansowych przeznaczonych na wspieranie przedsięwzięć proinnowacyjnych. Sprawdzamy jakie cele można dzięki nim zrealizować, jakie obciążenia i obostrzenia wiążą się z poszczególnymi programami i jak najpełniej wykorzystać możliwości z nich płynące.

Tylko on-line nr 17/2018

Rozwój czy modernizacja?

W dotychczasowej pracy controllera przewidywalność prognoz długoterminowych można było opierać na standardowych procedurach wypracowanych i funkcjonujących od wielu lat w organizacji. Dzisiaj, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym i niepewności co do prognoz na poziomie wskaźników makroekonomicznych oraz dynamicznie zmieniającym się rynku spowodowanym kryzysem, pewność prognozy planów...

Czytaj więcej
nr 10/2016

Sukcesja gospodarcza. Zapewnij ciągłość finansowania

Wspieranie działalności gospodarczej może przybierać wiele form. Najczęściej myślimy o dotacjach, pożyczkach preferencyjnych, ulgach i odpisach podatkowych. Ale wspieranie działalności gospodarczej to także zapewnienie ciągłości finansowania przedsiębiorstwa. Ciągłość ta musi być zachowana także w sytuacji kryzysowej. Jak to zrobić? Odpowiedzią jest sukcesja gospodarcza.

Czytaj więcej
nr 10/2016

Kiedy aniołowie biznesu decydują się zainwestować w start‑up?

DIF_10_20.jpg

Młode, dopiero rozwijające się start-upy najczęściej miewają dwa kluczowe problemy do rozwiązania: znalezienie środków na działalność i zdobycie nowych klientów. Oba czynniki decydują o przyszłości firmy, ale żaden z nich nie jest łatwy do osiągnięcia. Z pomocą przychodzą aniołowie biznesu, którzy oferują obiecującym start-upom wsparcie finansowe i merytoryczne oraz pomoc w zarządzaniu.

Czytaj więcej
nr 10/2016

Crowdfunding nieruchomości. Na czym to polega, jak można inwestować i czy to się opłaca?

DIF_10_16.jpg

Inwestycje zawsze dotyczyły tych, którzy mieli wystarczająco dużo kapitału, aby czerpać przyjemność z rozważań nad sposobem ulokowania finansów. Jednak, aby te dywagacje miały jakikolwiek sens, pieniędzy musiało zostawać wystarczająco dużo. Tym, którzy mieli niewielkie nadwyżki pozostawała długotrwała kumulacja lub często ryzykowna giełda. Brak możliwości dywersyfikacji, np. inwestycjami w nieruchomości,...

Czytaj więcej
nr 9/2016

Dotacje dla lekarzy, czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

DiF_09_59.jpg

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują jednak typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne?

Czytaj więcej
nr 9/2016

Inteligentne, czyli jakie?

DiF_09_55.jpg

W perspektywie finansowej 2014-2020 środki publiczne w Unii Europejskiej w sposób szczególny kierowane są na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów tych obszarów i tych dziedzin gospodarki, które wyróżniają się dużą zdolnością do dynamicznego rozwoju. Związane to jest ściśle z polityką UE i wdrożeniem tzw. inteligentnych specjalizacji.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2016

Na drodze do stworzenia własnego start‑upu

DiF_09_21.jpg

Obecnie do stworzenia firmy nie potrzeba gigantycznych zasobów. Bardziej przydaje się zaradność – wiedza, gdzie i jak szukać oraz jak zabrać się (i czy w ogóle) za rozwój danego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej
nr 7/2016

Zarządzanie innowacją w organizacji

DiF_7_25.jpg

Rola innowacji dla rozwoju społeczno--ekonomicznego we współczesnym świecie jest niezaprzeczalna. W dobie zaawansowanej globalizacji, zmniejszającego się znaczenia dostępu do surowców lub taniej siły roboczej jako przewagi konkurencyjnej, coraz większego znaczenia nabiera gospodarka oparta na wiedzy jako motor budowania siły gospodarczej z zachowaniem odpowiedzialności społecznej.

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Przejdź do

Partnerzy

Reklama