Młode, dopiero rozwijające się start-upy najczęściej miewają dwa kluczowe problemy do rozwiązania: znalezienie środków na działalność i zdobycie nowych klientów. Oba czynniki decydują o przyszłości firmy, ale żaden z nich nie jest łatwy do osiągnięcia. Z pomocą przychodzą aniołowie biznesu, którzy oferują obiecującym start-upom wsparcie finansowe i merytoryczne oraz pomoc w zarządzaniu.

Start-upy wobec polskiego rynku

Niezależnie od modelu rozwoju start-upu, który może być nastawiony na inwestycje, produkt czy klienta, każda młoda firma musi przejść przez pewne wspólne etapy prowadzące do osiągnięcia pożądanej dojrzałości. Od fazy idei, pomysłu, poprzez formowanie i walidację, aż do skalowania i wykształcenia stabilnej firmy przynoszącej coraz większe zyski. Na każdym poziomie niezbędne jest zdobywanie doświadczenia i finansowanie, które coraz częściej można uzyskać również w Polsce. Twórcy raportu Start-up Poland ustalili, że na polskim rynku w zeszłym roku funkcjonowało niemal 2500 start-upów a liczba ta stale rośnie. To informacja o tyle ciekawa, że stwarza podstawy do rozwijania w państwie ekosystemu start-upowego, który nie tylko wspiera technologicznie młode firmy, ale również błyskawicznie reaguje na wymagania tej społeczności. Dowody można znaleźć już teraz w postaci akceleratorów, inkubatorów, programów wsparcia start-upów, również tych rządowych. Przykładem jest przedstawiony podczas kongresu Impact’16 w Krakowie projekt Start In Poland. Do tego pojawia się coraz więcej wydarzeń networkingowych (Wolves Summit, Bitspiration) oraz sieci inwestorów. Mimo że Polska nadal nie widnieje w czołówce miejsc, w których warunki najbardziej sprzyjają rozwojowi biznesu, to jest na doskonałej drodze do wprowadzenia pozytywnych zmian. Również możliwości inwestycyjne stają się coraz szersze tak w przypadku dojrzałych start-upów, jak i tych we wcześniejszej fazie.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

On-line only no. 17/2018

Rozwój czy modernizacja?

W dotychczasowej pracy controllera przewidywalność prognoz długoterminowych można było opierać na standardowych procedurach wypracowanych i funkcjonujących od wielu lat w organizacji. Dzisiaj, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym i niepewności co do prognoz na poziomie wskaźników makroekonomicznych oraz dynamicznie zmieniającym się rynku spowodowanym kryzysem, pewność prognozy planów jest obarczona zdecydowanie większym ryzkiem niż w czasach stabilizacji rynkowej.

Read more

Sukcesja gospodarcza. Zapewnij ciągłość finansowania

Wspieranie działalności gospodarczej może przybierać wiele form. Najczęściej myślimy o dotacjach, pożyczkach preferencyjnych, ulgach i odpisach podatkowych. Ale wspieranie działalności gospodarczej to także zapewnienie ciągłości finansowania przedsiębiorstwa. Ciągłość ta musi być zachowana także w sytuacji kryzysowej. Jak to zrobić? Odpowiedzią jest sukcesja gospodarcza.

Read more

Crowdfunding nieruchomości. Na czym to polega, jak można inwestować i czy to się opłaca?

DIF_10_16.jpg

Inwestycje zawsze dotyczyły tych, którzy mieli wystarczająco dużo kapitału, aby czerpać przyjemność z rozważań nad sposobem ulokowania finansów. Jednak, aby te dywagacje miały jakikolwiek sens, pieniędzy musiało zostawać wystarczająco dużo. Tym, którzy mieli niewielkie nadwyżki pozostawała długotrwała kumulacja lub często ryzykowna giełda. Brak możliwości dywersyfikacji, np. inwestycjami w nieruchomości, z powodu niewystarczającej ilości pieniędzy, stawiał tych inwestorów w gorszej pozycji.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement