13 października 2019 r. na polskie spółki spadły kolejne obowiązki, tym razem związane z utworzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Spółki zostały zobowiązane do przekazywania informacji o tego rodzaju beneficjentach do Rejestru. Za niewykonanie obowiązków informacyjnych grożą sankcje o charakterze cywilnym, administracyjnym i karnym.

Obowiązek utworzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wynika z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML). Przepisy te zobowiązują państwa członkowskie do przechowywania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych w centralnym rejestrze oraz do udostępniania tych informacji właściwym organom i jednostkom analityki ­finansowej. Podstawą prawną funkcjonowania CRBR jest ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.), dalej: ustawa.

Przepisy te zaczną obowiązywać w praktyce dopiero od 13 kwietnia 2020 r. Jest tu jednak jeden mały, ale bardzo istotny haczyk. Otóż, o ile spółki wpisane do KRS od 13 października 2019 r. dokonują zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 r., to "nowsze" spółki mają jedynie 7 dni roboczych od wpisu w KRS na zgłoszenie wymaganych informacji.

Zauważyć należy, że zaniedbania obowiązków w opisywanym zakresie mogą narazić firmę na dotkliwe sankcje, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.

Kto ma obowiązek zgłaszania informacji

Zakres podmiotowy regulacji określa art. 58 ustawy.

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych (oraz ich aktualizacji, np. w związku ze sprzedażą udziałów) są obowiązane:

  1. spółki jawne,
  2. spółki komandytowe,
  3. spółki komandytowo-akcyjne,
  4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  5. spółki akcyjne nienotowane na giełdzie.

W myśl art. 61 ust. 1 ustawy zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zasady reprezentacji przypominamy w tabeli 1.

Pozostałe 87% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Odpowiedzialność biura rachunkowego

DiF_34_12.jpg

Każda firma na pewnym etapie rozwoju staje przed decyzją, czy skorzystać z usług zewnętrznej profesjonalnej firmy księgowej, czy zatrudnić księgową/ego. Większość przedsiębiorstw decyduje się ostatecznie na powierzenie prowadzenia księgowości firmie zewnętrznej. Jak w takim przypadku przedstawiają się zasady odpowiedzialności biura rachunkowego? Za co faktycznie odpowiada biuro wobec swojego klienta? Na ile istotne są zapisy zawartej z biurem rachunkowym umowy? Czy forma prawna, w jakiej działa wybrane biuro rachunkowe, ma znaczenie z punktu widzenia jego odpowiedzialności? Na te oraz kilka innych pytań postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Czytaj więcej

Rada nadzorcza i jej wpływ na działanie przedsiębiorstwa

DiF_34_8.jpg

Rada nadzorcza jest organem powołanym do wykonywania czynności nadzoru we wszystkich dziedzinach działalności spółki. Zakres jej obowiązków oraz uprawnień zależy od formy prawnej spółki i uregulowany jest w Kodeksie spółek handlowych (ksh).

Czytaj więcej

Jak w czasach pandemii utrzymać ład korporacyjny w spółce?

DiF_33_12.jpg

Ład korporacyjny jest zbiorem zasad postępowania zarówno dla organów spółek, jak i – a może przede wszystkim – dla członków tych organów, tj. rady nadzorczej, zarządu i akcjonariuszy. Utrzymanie ładu korporacyjnego w spółkach w ostatnich miesiącach było nie lada wyzwaniem i często wymagało szybkiego przeorganizowania w funkcjonowaniu oraz odnalezienia się w gąszczu nowo uchwalanych przepisów prawnych.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama