Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi może przynosić wiele korzyści zarówno dla jednych, jak i drugich. Inspirowana potrzebami nauki oraz biznesu współpraca w zakresie nowych technologii pozwala na poszukiwanie rozwiązań usprawniających procesy przemysłowe. Jej rezultatem jest podnoszenie efektywności całego procesu – od pomysłu do realizacji – dzięki optymalizacji kosztów badań i eliminacji ryzyka. Wykwalifikowana kadra oceni potencjał koncepcji merytorycznej i biznesowej każdego projektu, co pozwoli na zoptymalizowanie ryzyka realizacji założonego w projekcie celu.

Projekty badawcze w dziedzinie nauk technicznych dla każdej branży wymagają starannego dobrania personelu badawczego, który stworzy i opracuje koncepcję, a następnie pomoże we wdrożeniu wyników w przedsiębiorstwie. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie nawiązanie współpracy z jednostką naukową odpowiednią dla wybranej tematyki projektu.

Jak rozpocząć współpracę z jednostką naukową?

Pracę nad nową koncepcją należy rozpocząć od określenia zakresu tematycznego (branżowego) planowanej innowacji. Najprostszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do wybranej jednostki badawczej i przedstawienie wybranej koncepcji. Jednostki naukowe, instytuty badawcze są otwarte na współpracę z sektorem prywatnym. W projektach współpraca taka obejmuje przeprowadzenie badań, wynajem aparatury badawczej, powierzchni laboratoryjnej (jeśli przedsiębiorca nie dysponuje własnym zapleczem). Jednostki badawcze delegują też wykwalifikowaną kadrę naukowo-badawczą niezbędną do realizacji projektu.

W projektach finansowanych z funduszy europejskich współpraca jednostki naukowej z przedsiębiorstwem może być prowadzona w charakterze konsorcjum lub podwykonawstwa, gdzie liderem zazwyczaj jest przedsiębiorstwo. Taka formuła współpracy jest stosowana najczęściej w projektach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w ramach środków krajowych i europejskich. Wyjątki stanowią projekty, w których liderem jest jednostka naukowa, a przedsiębiorstwo jest partnerem przemysłowym. Przykładem są projekty międzynarodowe realizowane m.in. w ramach programu Horyzont 2020 (w nowej perspektywie „Horyzont Europa”) oraz w ramach Funduszy Norweskich.

Dotacje na innowacje

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako instytucja odpowiedzialna za wdrażanie programów strategicznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz koordynację konkursów finansowanych z funduszy europejskich, ma w swojej ofercie najwięcej konkursów dedykowanych na działalność badawczo-rozwojową.

Najbardziej atrakcyjną propozycją dofinansowania dla przedsiębiorstw (bez względu na ich status) jest konkurs Szybka Ścieżka, który niezmiennie od lat wiedzie prym w tematyce poświęconej badaniom i rozwojowi. Termin naboru w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa został zaplanowany od 7 lutego do 14 września 2020 r. z podziałem na rundy.

Konkurs jest przeznaczony dla firm z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Niezmiennie koncentruje się on na finansowaniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja.

Dofinansowanie udzielane jest m.in. na:

  • badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe;
  • prace przedwdrożeniowe (pomoc de minimis lub pomoc publiczna dla MŚP).

Na realizację konkursu w 2020 r. przeznaczono kwotę 1200 mln zł.

Pozostałe 59% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Odpowiedzialność biura rachunkowego

DiF_34_12.jpg

Każda firma na pewnym etapie rozwoju staje przed decyzją, czy skorzystać z usług zewnętrznej profesjonalnej firmy księgowej, czy zatrudnić księgową/ego. Większość przedsiębiorstw decyduje się ostatecznie na powierzenie prowadzenia księgowości firmie zewnętrznej. Jak w takim przypadku przedstawiają się zasady odpowiedzialności biura rachunkowego? Za co faktycznie odpowiada biuro wobec swojego klienta? Na ile istotne są zapisy zawartej z biurem rachunkowym umowy? Czy forma prawna, w jakiej działa wybrane biuro rachunkowe, ma znaczenie z punktu widzenia jego odpowiedzialności? Na te oraz kilka innych pytań postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Czytaj więcej

Rada nadzorcza i jej wpływ na działanie przedsiębiorstwa

DiF_34_8.jpg

Rada nadzorcza jest organem powołanym do wykonywania czynności nadzoru we wszystkich dziedzinach działalności spółki. Zakres jej obowiązków oraz uprawnień zależy od formy prawnej spółki i uregulowany jest w Kodeksie spółek handlowych (ksh).

Czytaj więcej

Jak w czasach pandemii utrzymać ład korporacyjny w spółce?

DiF_33_12.jpg

Ład korporacyjny jest zbiorem zasad postępowania zarówno dla organów spółek, jak i – a może przede wszystkim – dla członków tych organów, tj. rady nadzorczej, zarządu i akcjonariuszy. Utrzymanie ładu korporacyjnego w spółkach w ostatnich miesiącach było nie lada wyzwaniem i często wymagało szybkiego przeorganizowania w funkcjonowaniu oraz odnalezienia się w gąszczu nowo uchwalanych przepisów prawnych.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama