Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi może przynosić wiele korzyści zarówno dla jednych, jak i drugich. Inspirowana potrzebami nauki oraz biznesu współpraca w zakresie nowych technologii pozwala na poszukiwanie rozwiązań usprawniających procesy przemysłowe. Jej rezultatem jest podnoszenie efektywności całego procesu – od pomysłu do realizacji – dzięki optymalizacji kosztów badań i eliminacji ryzyka. Wykwalifikowana kadra oceni potencjał koncepcji merytorycznej i biznesowej każdego projektu, co pozwoli na zoptymalizowanie ryzyka realizacji założonego w projekcie celu.

Projekty badawcze w dziedzinie nauk technicznych dla każdej branży wymagają starannego dobrania personelu badawczego, który stworzy i opracuje koncepcję, a następnie pomoże we wdrożeniu wyników w przedsiębiorstwie. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie nawiązanie współpracy z jednostką naukową odpowiednią dla wybranej tematyki projektu.

Jak rozpocząć współpracę z jednostką naukową?

Pracę nad nową koncepcją należy rozpocząć od określenia zakresu tematycznego (branżowego) planowanej innowacji. Najprostszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do wybranej jednostki badawczej i przedstawienie wybranej koncepcji. Jednostki naukowe, instytuty badawcze są otwarte na współpracę z sektorem prywatnym. W projektach współpraca taka obejmuje przeprowadzenie badań, wynajem aparatury badawczej, powierzchni laboratoryjnej (jeśli przedsiębiorca nie dysponuje własnym zapleczem). Jednostki badawcze delegują też wykwalifikowaną kadrę naukowo-badawczą niezbędną do realizacji projektu.

W projektach finansowanych z funduszy europejskich współpraca jednostki naukowej z przedsiębiorstwem może być prowadzona w charakterze konsorcjum lub podwykonawstwa, gdzie liderem zazwyczaj jest przedsiębiorstwo. Taka formuła współpracy jest stosowana najczęściej w projektach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w ramach środków krajowych i europejskich. Wyjątki stanowią projekty, w których liderem jest jednostka naukowa, a przedsiębiorstwo jest partnerem przemysłowym. Przykładem są projekty międzynarodowe realizowane m.in. w ramach programu Horyzont 2020 (w nowej perspektywie „Horyzont Europa”) oraz w ramach Funduszy Norweskich.

Dotacje na innowacje

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako instytucja odpowiedzialna za wdrażanie programów strategicznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz koordynację konkursów finansowanych z funduszy europejskich, ma w swojej ofercie najwięcej konkursów dedykowanych na działalność badawczo-rozwojową.

Najbardziej atrakcyjną propozycją dofinansowania dla przedsiębiorstw (bez względu na ich status) jest konkurs Szybka Ścieżka, który niezmiennie od lat wiedzie prym w tematyce poświęconej badaniom i rozwojowi. Termin naboru w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa został zaplanowany od 7 lutego do 14 września 2020 r. z podziałem na rundy.

Konkurs jest przeznaczony dla firm z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Niezmiennie koncentruje się on na finansowaniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja.

Dofinansowanie udzielane jest m.in. na:

  • badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe;
  • prace przedwdrożeniowe (pomoc de minimis lub pomoc publiczna dla MŚP).

Na realizację konkursu w 2020 r. przeznaczono kwotę 1200 mln zł.

Pozostałe 59% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Standardy compliance dla spółek giełdowych

DiF_70_8.jpg

Tematyka compliance od dłuższego już czasu cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Wprawdzie nie można jeszcze powiedzieć, że standardy compliance powszechne, ale z pewnością kolejni przedsiębiorcy stają przed wyzwaniem ich wdrożenia. Różne mogą być tego przyczyny. Niektórzy chcą zabezpieczyć swoją firmę przed jak największą liczbą ryzyk pojawiających się na rynku, inni dostosowują się do wymagań narzucanych przez kontrahentów, a jeszcze inni – chociaż tych obecnie jest najmniej – dostosowują się do wewnętrznych wymogów rynku, na którym funkcjonują.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 30/2020

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ‑ nowe obowiązki spółek

13 października 2019 r. na polskie spółki spadły kolejne obowiązki, tym razem związane z utworzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Spółki zostały zobowiązane do przekazywania informacji o tego rodzaju beneficjentach do Rejestru. Za niewykonanie obowiązków informacyjnych grożą sankcje o charakterze cywilnym, administracyjnym i karnym.

Czytaj więcej

Konsolidacja branży – szansa czy zagrożenie?

DiF_67_2.jpg

Polski kapitalizm narodził się wraz ze zmianami ustrojowymi i gospodarczymi mającymi miejsce w latach 90. ubiegłego wieku. W tym okresie powstało wiele polskich firm rodzinnych, które następnie w ciągu ponad 20 lat rozwoju polskiej gospodarki zwiększały skalę i profesjonalizowały swoją działalność. W rezultacie w szeregu branż (np. kosmetycznej, spożywczej) funkcjonują podmioty, dla których utrzymanie dodatniej i wysokiej dynamiki wzrostu opartej na rozwoju organicznym staje się coraz trudniejsze i dlatego częściej myślą o rozwoju poprzez akwizycję mniejszych konkurentów. Jednocześnie te same podmioty mają skalę i potencjał wystarczający do wzbudzenia zainteresowania zagranicznych korporacji, dla których polski rynek zyskuje na znaczeniu i niejednokrotnie stanowi przyczółek do ekspansji na wschód.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama