Od trzech lat obserwujemy stabilizację liczby transakcji dokonywanych na polskim rynku w ujęciu kwartalnym. W pierwszym kwartale 2019 r. odnotowano na polskim rynku 46 transakcji fuzji i przejęć. To o cztery mniej niż w analogicznym okresie w roku 2018. Nie oznacza to jednak spowolnienia na krajowym rynku fuzji i przejęć – w przeszłości liczba transakcji oscylowała wokół 50–60 w kwartale. Z reguły najintensywniejszym okresem pod względem liczby przejęć jest końcówka roku.

Największą pod względem wartości transakcją w ostatnim kwartale był wykup 100% akcji polskiego terminalu kontenerowego DCT Gdańsk przez grupę inwestorów finansowych, w tym Polski Fundusz Rozwoju. W jego wyniku PFR stał się właścicielem 30% udziałów w terminalu. Wartość transakcji wyniosła około 5 mld PLN. DCT Gdańsk jest jednym z najważniejszych aktywów infrastruktury przeładunkowej na polskim Wybrzeżu i największym głębokowodnym terminalem kontenerowym na Bałtyku. Dotychczasowym właścicielem DCT Gdańsk była australijska grupa funduszy inwestycyjnych Macquire. Wartość transakcji jest duża w skali polskiego rynku. Największą transakcją w roku 2018 było przejęcie 37% akcji czeskiego Unipetrolu przez PKN Orlen za 4,2 mld PLN, w 2017 r. przejęcie sieci sklepów Żabka przez fundusz private equity CVC Capital Partners za 4,3 mld PLN, a w 2016 r. – przejęcie 100% akcji Grupy Allegro przez grupę funduszy private equity za około 12,7 mld PLN.

Na polskim rynku najwięcej jest transakcji o wartości od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych. Oznacza to, że wśród podmiotów przejmowanych na nim stale dominują małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest to uwarunkowane kilkoma czynnikami: dużą liczbą stosunkowo młodych spółek, które oferują unikatowe rozwiązania produktowe, dynamicznym rozwojem podmiotów oferujących wyspecjalizowane rozwiązania z zakresu nowych technologii oraz dużym potencjałem konsolidacyjnym wynikającym z rozdrobnienia wielu sektorów gospodarki. Znaczenie w tym kontekście ma również fakt, że wiele przedsiębiorstw zakładanych w pierwszej połowie lat 90. boryka się obecnie z problemem sukcesji, co dodatkowo wpływa na skłonność polskich przedsiębiorców do poszukiwania inwestorów kapitałowych.

Jednym z rynków, który wykazuje obecnie spory potencjał konsolidacyjny, jest rynek medyczny. Prywatna opieka zdrowotna w Polsce opiera się w dużej mierze na praktykach indywidualnych lekarzy specjalistów. W przypadku specjalistycznej opieki ambulatoryjnej oraz badań diagnostycznych w większych miastach dużą rolę odgrywają przychodnie prywatne, oferujące dostęp do szerszej oferty medycznej, w których czas oczekiwania na konsultacje i badania jest znacznie krótszy niż w placówkach państwowych. W zakresie opieki szpitalnej kluczowe znaczenie wciąż odgrywają placówki publiczne. Biorąc pod uwagę rosnące wymagania oraz coraz wyższe dochody Polaków, można sądzić, że potencjał rozwoju wyspecjalizowanych oddziałów szpitalnych jest duży. Ze względu na znaczące rozdrobnienie tego rynku oraz coraz większą dbałość Polaków o kwestie zdrowotne można przewidywać nadchodzącą konsolidację sektora medycznego w naszym kraju. Wiele wiodących grup kapitałowych związanych z szeroko pojętą opieką zdrowotną przyjęło strategię wzrostu poprzez akwizycje. Należą do nich Luxmed, Medicover czy PZU Zdrowie. Szwedzki Medicover, dla którego Polska stanowi obecnie największy rynek działalności, przejął w ostatnim kwartale trzy szpitale położniczo-ginekologiczne Neomedic: dwa w Krakowie i jeden w Nowym Sączu. Inną inwestycją Grupy była krakowska klinika dentystyczna Aestethica Dermadent. Przejęcie placówek w regionach, w których rynek medyczny nie jest w pełni nasycony, daje potencjał do czerpania dodatkowych korzyści szczególnie pod kątem efektów synergii. Na podobne posunięcie w ostatnich miesiącach zdecydowało się PZU Zdrowie, które stało się właścicielem przychodni alergologicznej Alergo-Med z Tarnowa. Grupa PZU w strategii rozwoju na lata 2017–2020 zadeklarowała chęć silnego wzrostu w segmencie opieki zdrowotnej poprzez przejęcia.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Przejęcia transgraniczne

DiF_26_2.jpg

Na polskim rynku działa wiele globalnych przedsiębiorstw, które ze względu na skalę prowadzonej działalności mogą osiągać przewagę konkurencyjną nad polskimi firmami. W celu podjęcia rywalizacji z międzynarodowymi graczami polskie przedsiębiorstwa powinny zadbać o rozwój prowadzonego biznesu, który w szczególności powinien dotyczyć zwiększenia skali działalności.

Read more

Okiełznać potwora, czyli od wypracowania koncepcji po implementację projektu oszczędnościowego

DiF_25_8.jpg

Projekty optymalizacji kosztowych nie należą do zagadnień łatwych, często traktowane są przez menedżerów jako zło konieczne. Trudności sprawia opracowanie podejścia do nich, a jeszcze większym wyzwaniem staje się proces wdrożenia. Rynek wskazuje jednak, że będzie to gorący temat, z którym należy się oswoić, gdyż firmy, z różnych względów, chcą go u siebie implementować.

Read more

Venture capital - szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw

MC_DIF_61_08.jpg
Przedsiębiorstwa, które poszukują własnej drogi, często napotykają przeszkody w postaci braku kapitału na inwestycje. Małe i średnie firmy będące w fazie dynamicznego wzrostu mają bardzo duże potrzeby w zakresie płynności, a środki na nowe inwestycje są trudne do wygospodarowania. Często finansowanie przez kapitał obcy w formie kredytu bankowego lub obligacji jest niemożliwe ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń lub zdolności kredytowej.
Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement