Od trzech lat obserwujemy stabilizację liczby transakcji dokonywanych na polskim rynku w ujęciu kwartalnym. W pierwszym kwartale 2019 r. odnotowano na polskim rynku 46 transakcji fuzji i przejęć. To o cztery mniej niż w analogicznym okresie w roku 2018. Nie oznacza to jednak spowolnienia na krajowym rynku fuzji i przejęć – w przeszłości liczba transakcji oscylowała wokół 50–60 w kwartale. Z reguły najintensywniejszym okresem pod względem liczby przejęć jest końcówka roku.

Największą pod względem wartości transakcją w ostatnim kwartale był wykup 100% akcji polskiego terminalu kontenerowego DCT Gdańsk przez grupę inwestorów finansowych, w tym Polski Fundusz Rozwoju. W jego wyniku PFR stał się właścicielem 30% udziałów w terminalu. Wartość transakcji wyniosła około 5 mld PLN. DCT Gdańsk jest jednym z najważniejszych aktywów infrastruktury przeładunkowej na polskim Wybrzeżu i największym głębokowodnym terminalem kontenerowym na Bałtyku. Dotychczasowym właścicielem DCT Gdańsk była australijska grupa funduszy inwestycyjnych Macquire. Wartość transakcji jest duża w skali polskiego rynku. Największą transakcją w roku 2018 było przejęcie 37% akcji czeskiego Unipetrolu przez PKN Orlen za 4,2 mld PLN, w 2017 r. przejęcie sieci sklepów Żabka przez fundusz private equity CVC Capital Partners za 4,3 mld PLN, a w 2016 r. – przejęcie 100% akcji Grupy Allegro przez grupę funduszy private equity za około 12,7 mld PLN.

Na polskim rynku najwięcej jest transakcji o wartości od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych. Oznacza to, że wśród podmiotów przejmowanych na nim stale dominują małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest to uwarunkowane kilkoma czynnikami: dużą liczbą stosunkowo młodych spółek, które oferują unikatowe rozwiązania produktowe, dynamicznym rozwojem podmiotów oferujących wyspecjalizowane rozwiązania z zakresu nowych technologii oraz dużym potencjałem konsolidacyjnym wynikającym z rozdrobnienia wielu sektorów gospodarki. Znaczenie w tym kontekście ma również fakt, że wiele przedsiębiorstw zakładanych w pierwszej połowie lat 90. boryka się obecnie z problemem sukcesji, co dodatkowo wpływa na skłonność polskich przedsiębiorców do poszukiwania inwestorów kapitałowych.

Jednym z rynków, który wykazuje obecnie spory potencjał konsolidacyjny, jest rynek medyczny. Prywatna opieka zdrowotna w Polsce opiera się w dużej mierze na praktykach indywidualnych lekarzy specjalistów. W przypadku specjalistycznej opieki ambulatoryjnej oraz badań diagnostycznych w większych miastach dużą rolę odgrywają przychodnie prywatne, oferujące dostęp do szerszej oferty medycznej, w których czas oczekiwania na konsultacje i badania jest znacznie krótszy niż w placówkach państwowych. W zakresie opieki szpitalnej kluczowe znaczenie wciąż odgrywają placówki publiczne. Biorąc pod uwagę rosnące wymagania oraz coraz wyższe dochody Polaków, można sądzić, że potencjał rozwoju wyspecjalizowanych oddziałów szpitalnych jest duży. Ze względu na znaczące rozdrobnienie tego rynku oraz coraz większą dbałość Polaków o kwestie zdrowotne można przewidywać nadchodzącą konsolidację sektora medycznego w naszym kraju. Wiele wiodących grup kapitałowych związanych z szeroko pojętą opieką zdrowotną przyjęło strategię wzrostu poprzez akwizycje. Należą do nich Luxmed, Medicover czy PZU Zdrowie. Szwedzki Medicover, dla którego Polska stanowi obecnie największy rynek działalności, przejął w ostatnim kwartale trzy szpitale położniczo-ginekologiczne Neomedic: dwa w Krakowie i jeden w Nowym Sączu. Inną inwestycją Grupy była krakowska klinika dentystyczna Aestethica Dermadent. Przejęcie placówek w regionach, w których rynek medyczny nie jest w pełni nasycony, daje potencjał do czerpania dodatkowych korzyści szczególnie pod kątem efektów synergii. Na podobne posunięcie w ostatnich miesiącach zdecydowało się PZU Zdrowie, które stało się właścicielem przychodni alergologicznej Alergo-Med z Tarnowa. Grupa PZU w strategii rozwoju na lata 2017–2020 zadeklarowała chęć silnego wzrostu w segmencie opieki zdrowotnej poprzez przejęcia.

Pozostałe 64% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Standardy compliance dla spółek giełdowych

DiF_70_8.jpg

Tematyka compliance od dłuższego już czasu cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Wprawdzie nie można jeszcze powiedzieć, że standardy compliance powszechne, ale z pewnością kolejni przedsiębiorcy stają przed wyzwaniem ich wdrożenia. Różne mogą być tego przyczyny. Niektórzy chcą zabezpieczyć swoją firmę przed jak największą liczbą ryzyk pojawiających się na rynku, inni dostosowują się do wymagań narzucanych przez kontrahentów, a jeszcze inni – chociaż tych obecnie jest najmniej – dostosowują się do wewnętrznych wymogów rynku, na którym funkcjonują.

Czytaj więcej

From Lab to Fab – od badań laboratoryjnych do zastosowania w przemyśle

DiF_30_8.jpg

Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi może przynosić wiele korzyści zarówno dla jednych, jak i drugich. Inspirowana potrzebami nauki oraz biznesu współpraca w zakresie nowych technologii pozwala na poszukiwanie rozwiązań usprawniających procesy przemysłowe. Jej rezultatem jest podnoszenie efektywności całego procesu – od pomysłu do realizacji – dzięki optymalizacji kosztów badań i eliminacji ryzyka. Wykwalifikowana kadra oceni potencjał koncepcji merytorycznej i biznesowej każdego projektu, co pozwoli na zoptymalizowanie ryzyka realizacji założonego w projekcie celu.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 30/2020

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ‑ nowe obowiązki spółek

13 października 2019 r. na polskie spółki spadły kolejne obowiązki, tym razem związane z utworzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Spółki zostały zobowiązane do przekazywania informacji o tego rodzaju beneficjentach do Rejestru. Za niewykonanie obowiązków informacyjnych grożą sankcje o charakterze cywilnym, administracyjnym i karnym.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama