Od trzech lat obserwujemy stabilizację liczby transakcji dokonywanych na polskim rynku w ujęciu kwartalnym. W pierwszym kwartale 2019 r. odnotowano na polskim rynku 46 transakcji fuzji i przejęć. To o cztery mniej niż w analogicznym okresie w roku 2018. Nie oznacza to jednak spowolnienia na krajowym rynku fuzji i przejęć – w przeszłości liczba transakcji oscylowała wokół 50–60 w kwartale. Z reguły najintensywniejszym okresem pod względem liczby przejęć jest końcówka roku.

Największą pod względem wartości transakcją w ostatnim kwartale był wykup 100% akcji polskiego terminalu kontenerowego DCT Gdańsk przez grupę inwestorów finansowych, w tym Polski Fundusz Rozwoju. W jego wyniku PFR stał się właścicielem 30% udziałów w terminalu. Wartość transakcji wyniosła około 5 mld PLN. DCT Gdańsk jest jednym z najważniejszych aktywów infrastruktury przeładunkowej na polskim Wybrzeżu i największym głębokowodnym terminalem kontenerowym na Bałtyku. Dotychczasowym właścicielem DCT Gdańsk była australijska grupa funduszy inwestycyjnych Macquire. Wartość transakcji jest duża w skali polskiego rynku. Największą transakcją w roku 2018 było przejęcie 37% akcji czeskiego Unipetrolu przez PKN Orlen za 4,2 mld PLN, w 2017 r. przejęcie sieci sklepów Żabka przez fundusz private equity CVC Capital Partners za 4,3 mld PLN, a w 2016 r. – przejęcie 100% akcji Grupy Allegro przez grupę funduszy private equity za około 12,7 mld PLN.

Na polskim rynku najwięcej jest transakcji o wartości od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych. Oznacza to, że wśród podmiotów przejmowanych na nim stale dominują małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest to uwarunkowane kilkoma czynnikami: dużą liczbą stosunkowo młodych spółek, które oferują unikatowe rozwiązania produktowe, dynamicznym rozwojem podmiotów oferujących wyspecjalizowane rozwiązania z zakresu nowych technologii oraz dużym potencjałem konsolidacyjnym wynikającym z rozdrobnienia wielu sektorów gospodarki. Znaczenie w tym kontekście ma również fakt, że wiele przedsiębiorstw zakładanych w pierwszej połowie lat 90. boryka się obecnie z problemem sukcesji, co dodatkowo wpływa na skłonność polskich przedsiębiorców do poszukiwania inwestorów kapitałowych.

Jednym z rynków, który wykazuje obecnie spory potencjał konsolidacyjny, jest rynek medyczny. Prywatna opieka zdrowotna w Polsce opiera się w dużej mierze na praktykach indywidualnych lekarzy specjalistów. W przypadku specjalistycznej opieki ambulatoryjnej oraz badań diagnostycznych w większych miastach dużą rolę odgrywają przychodnie prywatne, oferujące dostęp do szerszej oferty medycznej, w których czas oczekiwania na konsultacje i badania jest znacznie krótszy niż w placówkach państwowych. W zakresie opieki szpitalnej kluczowe znaczenie wciąż odgrywają placówki publiczne. Biorąc pod uwagę rosnące wymagania oraz coraz wyższe dochody Polaków, można sądzić, że potencjał rozwoju wyspecjalizowanych oddziałów szpitalnych jest duży. Ze względu na znaczące rozdrobnienie tego rynku oraz coraz większą dbałość Polaków o kwestie zdrowotne można przewidywać nadchodzącą konsolidację sektora medycznego w naszym kraju. Wiele wiodących grup kapitałowych związanych z szeroko pojętą opieką zdrowotną przyjęło strategię wzrostu poprzez akwizycje. Należą do nich Luxmed, Medicover czy PZU Zdrowie. Szwedzki Medicover, dla którego Polska stanowi obecnie największy rynek działalności, przejął w ostatnim kwartale trzy szpitale położniczo-ginekologiczne Neomedic: dwa w Krakowie i jeden w Nowym Sączu. Inną inwestycją Grupy była krakowska klinika dentystyczna Aestethica Dermadent. Przejęcie placówek w regionach, w których rynek medyczny nie jest w pełni nasycony, daje potencjał do czerpania dodatkowych korzyści szczególnie pod kątem efektów synergii. Na podobne posunięcie w ostatnich miesiącach zdecydowało się PZU Zdrowie, które stało się właścicielem przychodni alergologicznej Alergo-Med z Tarnowa. Grupa PZU w strategii rozwoju na lata 2017–2020 zadeklarowała chęć silnego wzrostu w segmencie opieki zdrowotnej poprzez przejęcia.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Konsolidacja branży – szansa czy zagrożenie?

DiF_67_2.jpg

Polski kapitalizm narodził się wraz ze zmianami ustrojowymi i gospodarczymi mającymi miejsce w latach 90. ubiegłego wieku. W tym okresie powstało wiele polskich firm rodzinnych, które następnie w ciągu ponad 20 lat rozwoju polskiej gospodarki zwiększały skalę i profesjonalizowały swoją działalność. W rezultacie w szeregu branż (np. kosmetycznej, spożywczej) funkcjonują podmioty, dla których utrzymanie dodatniej i wysokiej dynamiki wzrostu opartej na rozwoju organicznym staje się coraz trudniejsze i dlatego częściej myślą o rozwoju poprzez akwizycję mniejszych konkurentów. Jednocześnie te same podmioty mają skalę i potencjał wystarczający do wzbudzenia zainteresowania zagranicznych korporacji, dla których polski rynek zyskuje na znaczeniu i niejednokrotnie stanowi przyczółek do ekspansji na wschód.

Czytaj więcej

Kary pieniężne w praktyce Urzędu Ochrony Danych Osobowych

DiF_MC_66_8.jpg

W ciągu roku od rozpoczęcia stosowania RODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: Prezes UODO) wydał dwie decyzje, na mocy których nałożył administracyjne kary pieniężne. Treść tych rozstrzygnięć zawiera istotne wskazówki dla administratorów danych w zakresie rodzajów naruszeń, które – w ocenie organu nadzorczego – kwalifikują się do sankcji w postaci kary pieniężnej, oraz tego, jakie okoliczności wpływają na wysokość orzekanych kar.

Czytaj więcej

Jak przez wynajem biura zoptymalizować koszty firmowe?

DiF_27_8.jpg

Istnieje wiele sposobów na optymalizację firmowych kosztów. Przedsiębiorcy korzystają z gotowych, bezpłatnych programów z branży IT, kupują używany sprzęt czy oferują pracownikom szkolenia za pośrednictwem Internetu. Innym rozwiązaniem jest przemyślana decyzja o wynajmie powierzchni na siedzibę firmy – obecnie jednym z najsilniejszych trendów jest elastyczny wynajem biur serwisowanych. Jednak to niejedyna możliwość. Jak wygląda rynek powierzchni biurowych w Polsce i co należy brać pod uwagę, wybierając miejsce do prowadzenia firmy?

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama