Rada nadzorcza jest organem powołanym do wykonywania czynności nadzoru we wszystkich dziedzinach działalności spółki. Zakres jej obowiązków oraz uprawnień zależy od formy prawnej spółki i uregulowany jest w Kodeksie spółek handlowych (ksh).

Rada nadzorcza i jej wpływ na działanie przedsiębiorstwa

Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

Obecność rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej uregulowana została w art. 142 Kodeksu spółek handlowych (dalej ksh), w którym określono, że kwestia ustanowienia rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej ma charakter dobrowolny. Obowiązek ustanowienia rady nadzorczej powstaje wówczas, gdy liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. Nie może nim być komplementariusz albo jego pracownik, jednak zakaz ten nie dotyczy komplementariusza pozbawionego prawa prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania.

Do zakresu obowiązków i odpowiedzialności rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej należy:

  • sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;
  • możliwość delegowania swoich członków do czasowego wykonywania czynności komplementariuszy, w przypadku gdy żaden z komplementariuszy uprawnionych do prowadzenia spraw spółki i do jej reprezentowania nie może sprawować swoich czynności;
  • prawo do wytoczenia w imieniu spółki powództwa o odszkodowanie przeciwko komplementariuszom niepozbawionym prawa do prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania.

Członek rady nadzorczej odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, chyba że nie ponosi winy.

Pozostałe 83% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Do zastosowania w przemyśle – automatyzacja i robotyzacja

Do zastosowania w przemyśle – automatyzacja i robotyzacja

W jaki sposób zaoszczędzić czas, aby efektywniej i przy wsparciu odpowiednich narzędzi nim zarządzać? Automatyzacja procesów biznesowych (Robotic Process Automation, RPA) stanowi słowo klucz do znalezienia odpowiednich rozwiązań. Automatyzować można zarówno procesy biznesowe, jak i produkcyjne, wspólny mianownik stanowi wykluczenie lub ograniczenie pracy ludzkiej i zastąpienie jej poprzez wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa dedykowanych systemów informatycznych czy robotów.

Czytaj więcej

Znak towarowy UE – sposób na lepsze zarządzanie aktywami własności intelektualnej?

Znak towarowy UE – sposób na lepsze zarządzanie aktywami własności intelektualnej?

Wspierany przez Komisję Europejską i EUIPO Ideas Powered for Business SME Fund jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, które pragną rozwijać swoje strategie w dziedzinie własności intelektualnej i chronić swoje prawa własności intelektualnej na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym. Fundusz umożliwia m.in. ubieganie się o zniżkę w wysokości 50% na opłatę za zgłoszenie unijnego znaku towarowego. Wsparcie z Funduszu może być doskonałą okazją do wzmocnienia przedsiębiorstw, które do tej pory nie chroniły swoich praw własności intelektualnej w ten sposób. Należy pamiętać jednak, że środki z Funduszu nie są nieograniczone, a zgłoszenia o dofinansowanie należy dokonać w jednym z wyznaczonych okien czasowych w 2021 r.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama