Tematyka compliance od dłuższego już czasu cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Wprawdzie nie można jeszcze powiedzieć, że standardy compliance powszechne, ale z pewnością kolejni przedsiębiorcy stają przed wyzwaniem ich wdrożenia. Różne mogą być tego przyczyny. Niektórzy chcą zabezpieczyć swoją firmę przed jak największą liczbą ryzyk pojawiających się na rynku, inni dostosowują się do wymagań narzucanych przez kontrahentów, a jeszcze inni – chociaż tych obecnie jest najmniej – dostosowują się do wewnętrznych wymogów rynku, na którym funkcjonują.

Niezależnie jednak od tych powodów takie działania stanowią z pewnością krok w dobrą stronę i pozwalają spokojniej patrzeć w przyszłość. Jest to szczególnie ważne, jeżeli weźmie się pod uwagę liczbę zmian, a także szczególną sytuację wynikającą z szerzenia się pandemii COVID-19. W tym kontekście warto wskazać pozytywne przykłady regulujące kwestię zgodności w danym sektorze gospodarki. Taką egzemplifikacją są m.in. standardy obowiązujące spółki notowane na GPW. W 2018 r., czyli już jakiś czas temu, przyjęte zostały „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciw-

działania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA”. Warto wobec powyższego bliżej przyjrzeć się tym regulacjom, dokonać ich oceny i zastanowić się nad możliwością ich dalszej implementacji. Jednocześnie należy pamiętać, że przyjęte standardy mają charakter ogólny, a wprowadzenie szczegółowych rozwiązań będzie zależało już od poszczególnych spółek.

Po pierwsze, kodeks antykorupcyjny

Nie bez powodu wśród standardów GPW na pierwszym miejscu wskazano konieczność wprowadzenia kodeksu antykorupcyjnego. Niewątpliwie jest to bowiem plaga naszych czasów niezależnie od rodzaju rynku. Przyjęcie wewnętrznego kodeksu antykorupcyjnego stanowi jasny sygnał ze strony zarządzających, że tego typu zjawiska nie będą tolerowane w ramach danej spółki. Dobrą praktyką jest, aby przy pierwszych kontaktach z nowym kontrahentem wymienić się takim kodeksem i ocenić, czy i w jakim stopniu nasza polityka antykorupcyjna pozostaje zgodna.

Pozostałe 83% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

From Lab to Fab – od badań laboratoryjnych do zastosowania w przemyśle

DiF_30_8.jpg

Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi może przynosić wiele korzyści zarówno dla jednych, jak i drugich. Inspirowana potrzebami nauki oraz biznesu współpraca w zakresie nowych technologii pozwala na poszukiwanie rozwiązań usprawniających procesy przemysłowe. Jej rezultatem jest podnoszenie efektywności całego procesu – od pomysłu do realizacji – dzięki optymalizacji kosztów badań i eliminacji ryzyka. Wykwalifikowana kadra oceni potencjał koncepcji merytorycznej i biznesowej każdego projektu, co pozwoli na zoptymalizowanie ryzyka realizacji założonego w projekcie celu.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 30/2020

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ‑ nowe obowiązki spółek

13 października 2019 r. na polskie spółki spadły kolejne obowiązki, tym razem związane z utworzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Spółki zostały zobowiązane do przekazywania informacji o tego rodzaju beneficjentach do Rejestru. Za niewykonanie obowiązków informacyjnych grożą sankcje o charakterze cywilnym, administracyjnym i karnym.

Czytaj więcej

Konsolidacja branży – szansa czy zagrożenie?

DiF_67_2.jpg

Polski kapitalizm narodził się wraz ze zmianami ustrojowymi i gospodarczymi mającymi miejsce w latach 90. ubiegłego wieku. W tym okresie powstało wiele polskich firm rodzinnych, które następnie w ciągu ponad 20 lat rozwoju polskiej gospodarki zwiększały skalę i profesjonalizowały swoją działalność. W rezultacie w szeregu branż (np. kosmetycznej, spożywczej) funkcjonują podmioty, dla których utrzymanie dodatniej i wysokiej dynamiki wzrostu opartej na rozwoju organicznym staje się coraz trudniejsze i dlatego częściej myślą o rozwoju poprzez akwizycję mniejszych konkurentów. Jednocześnie te same podmioty mają skalę i potencjał wystarczający do wzbudzenia zainteresowania zagranicznych korporacji, dla których polski rynek zyskuje na znaczeniu i niejednokrotnie stanowi przyczółek do ekspansji na wschód.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama